6.6

Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Inzage ontwerpbestemmingsplan 'oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd'
Bekendmaking belastingverordeningen week-50
bekendmaking belastingverordeningen week-50
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50
Bekendmaking Week -49
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week -...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47
Drank en horecawet week -47
Bekendmaking Week -46
Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 46
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -45
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 44
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44
Ontwerp-bestemmingsplan "Koolhoverweg 30"- week 43
Kennisgeving verlenging beslistermijn, drank- en horecawet - week 43
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43
Ontwerp-bestemmingsplan “Koolhoverweg 30” gemeente Simpelveld
Gemeente Simpelveld - Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Huls 87 te Simpelveld - Huls...
Vooraankondiging bestemmingsplan, ontwikkeling nieuwbouwplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’,...
Vooraankondiging bestemmingsplan Koolhoverweg 30 te Bocholtz, gemeente Simpelveld
Bekendmaking
kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen
kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht