Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Simpelveld - vrachtwagenparkerplaats Gaasstraat - Carpoolplaats Gaasstraat Simpelveld
Aanleg parkeerplaats grote voertuigen - week 17
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars - week 17
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 17
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 15 april 2020 ten...
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 16 april 2020 ten...
Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16
Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, melding activiteitenbesluit - week 16
Kennisgeving beschikking Wet algemen bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten behoeve van bestemmingsverkeer
Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 15
Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 15
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -15
Bekendmaking aangepaste noodverordening
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming...
Kennisgeving melding brandveiligheid gebruik
Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -14
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -14
Verkeersbesluiten Week- 14
Gemeente Simpelveld - aanvraag GPP op kenteken - Heiweg 150
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 14
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 27 maart 2020
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -13
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 13
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -13
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Patersplein (huisnr. 40)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Kommerstraat (Welzijns Medisch Centrum)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Patersplein (tussen Julianastraat en Patersweg)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Kloosterstraat (Rode Beuk)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12
Verkeersbesluiten week- 12
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12
Noodverordening van kracht in verband met coronavirus
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars
Algemeen aanstellingsbesluit evenementen verkeersregelaars - week 9
Bekendmaking besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2020 Week- 7
Gemeente Simpelveld - parkeerverbod Dr. Ottenstraat - Dr. Ottenstraat 6 t/m 44
Beleid inzake uitwegen