7.4

Vergunningen Sint Anthonis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sint Anthonis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sint Anthonis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen 2020 van de gemeente Sint Anthonis
Kennisgeving besluit van burgemeester en wethouder van 9 februari 2021 tot vaststellen “Nota bodembeheer...
Mullemsedijk 4, 4A en 6A in Stevensbeek (besluit intrekken omgevingsvergunning)
Mullemsedijk 16 in Stevensbeek (besluit intrekken omgevingsvergunning)
Spekklef 10 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Driehoek 7 in Oploo (melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)
Lamperen 3a en14 in Wanroij (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Driehoek 7 in Oploo (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Nabij Gemertseweg in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Driehoek 4 in Oploo (melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)
Gemertseweg 19 in Oploo (intrekking aanvraag omgevingsvergunning)
Hapseweg 2 te Wanroij (verlengen beslistermijn)
Grotestraat 5 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Vertrokken naar onbekende bestemming
Loonseweg 20 en Watermolenstraat 8a in Oploo (besluit intrekken omgevingsvergunning)
Driehoek 7 in Oploo (omgevingsvergunning)
Peelkant 72 in Sint Anthonis (ontwerpbesluit omgevingsvergunning)
't Muurke 1 in Wanroij (verlengen beslistermijn)
Stevensstraat 52A in Westerbeek (omgevingsvergunning)
Lamperen 14 in Wanroij (exploitatievergunning horeca)
Brink in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Brugstraat 16 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Lindenplein 19 in Wanroij (intrekking aanvraag omgevingsvergunning)
Randweg 97 in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
Kerkveld 5 in Ledeacker (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Deurneseweg 19 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Radioweg 14A in Stevensbeek (aanvraag omgevingsvergunning)
Deken Molmansstraat in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Gemertseweg 19 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Hoefstraat 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F 9G, 9H en 9I en Bremheuvel 10 en 10A in Sint Anthonis (omgevingsvergunning)
Schipperspeel 1 in Oploo (omgevingsvergunning)
Lepelstraat 3 in Wanroij (aanvraag omgevingsvergunning)
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2020
Nabij De Staat, Ascetenstraat in Sint Anthonis en Klompenmakersstraat in Wanroij (omgevingsvergunning)
Ontwerp bestemmingsplan “Wanroij, Kattenstraat”
Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Sint Anthonis, Duivenbosweg-t Zand”
Ontwerp bestemmingsplan “Wanroij, Kattenstraat”
Ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Sint Anthonis, Duivenbosweg-t Zand”
Hulsbeek 2 in Wanroij (omgevingsvergunning)
Millseweg nabij huisnummer 7-9 in Wanroij (omgevingsvergunning)
Schapendreef in Landhorst (omgevingsvergunning)
Hoefstraat 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F 9G, 9H en 9I en Bremheuvel 10A in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Stevensstraat 6 in Westerbeek (omgevingsvergunning)
Peelkant 72 in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Breestraat 1D in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Brugstraat 3 in Oploo (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Hulsbeek 2 in Wanroij (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Schipperspeel 1 in Oploo (melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)
Ontwerpbestemmingsplan “De Roting 2” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Ontwerpbestemmingsplan “De Roting 2” en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder