Vergunningen Sittard-Geleen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sittard-Geleen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sittard-Geleen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0456, Agricolastraat 53, 6131JW...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om19.0503, Wilhelminastraat...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0072, Schachtstraat 69,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0062, Kleine Kommel 6,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0038, Putstraat 28 en 30,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0074, Seipgensstraat 49,...
Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, IJscafé Gelamio, dossiernummer...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0022, Bovenstraat 39, 6141CC...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0555, Rijksweg Noord, 6136...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0069, Geleenstraat 33,...
Gemeente Sittard-Geleen - Tijdelijk afsluiten van het viaduct - Veestraat te Sittard
Verordening Starterslening gemeente Sittard-Geleen 2018-2019– II
Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie...
Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in...
Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Emmaplein Geleen
Rectificatie: Gemeente Sittard-Geleen, Collectieve festiviteiten horeca-inrichtingen 2020
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0058, Engelenkampstraat...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0053, Onderste Sittarderweg...
Ondermandaat aan de coördinator van de unit “frontoffice facilitair”/accountmanager van het team Facilitaire...
Ondermandaatbesluit aan de teammanager Automatisering en dataservices.
Ondermandaatbesluit teammanager Facilitaire Services
Ondermandaatbesluit aan de teammanager Financiën en juridische Zaken
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0061, Maaseikerweg 50,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0052, Godfried van Mollestraat...
Gemeente Sittard-Geleen – Aanvraag evenementenvergunning, dossiernummer OV20.0058, Burgemeester Damenpark...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0546, Limbrichterstraat...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0492, Kerkepad...
Ondermandaat aan het hoofd concernstaf
Ondermandaatbesluit aan de coördinator unit Veiligheidshuis van het team Openbare orde en veiligheid
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0045, Tempelplein ongenummerd,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0050, Kievitstraat 34,...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0012, Tuinstraat 19, 6121...
Gemeente Sittard-Geleen - Besluit Hogere grenswaarde art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend; dossiernummer...
Ondermandaatbesluit aan de teammanager Openbare orde en veiligheid
Ondermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0022, Bovenstraat 39, 6141...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0051, Hofdwarsweg 11, 6161...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0057, Linde 4 A, 6131GG...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0055, Meidoornstraat ong.,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0052, Godfried...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om19.0490, Markt...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0363, Holtum-Noordweg...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0049, Kommelweg 6, 6124AL...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0039, Pieter Breughelstraat...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0054, Seringenlaan 51,...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0007, Kerkstraat 19, 6137...
Gemeente Sittard-Geleen - Besluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0256, BOR00 - H - 990/991,Spoorstraat...
Ondermandaatbesluit aan de teammanager HRM