6.6

Vergunningen Sittard-Geleen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sittard-Geleen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sittard-Geleen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Irenelaan 6, 6165CN Geleen
Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dossiernummer WVGS21.006, diverse...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0276, Kloosterstraat 42A-42F,...
Gemeente Sittard-Geleen – ontwerpbesluit Drank- en Horecawetvergunning; clublokaal schutterij St. Martinus,...
Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB21.0032, Tomeikerweg 41, 6161...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om21.0256, Haaskoul...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0285, Dr. Nolenslaan 106,...
Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB21.0031, Jos Klijnenlaan 38, 6164...
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Geuweg 22, 6133AD Sittard
Aanvraag omgevingsvergunning voor Het uitbouwen op de eerste verdieping, Thorbeckestraat 15, 6127BM Grevenbicht
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Kerkstraat 31, 6121LA Born
Aanvraag omgevingsvergunning voor Transformatie verdieping van opslag naar woning, [Onbekend]
Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV21.004, tussen...
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Vondellaan 32, 6165EC Geleen
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Pastoor Bergenaustraat 7, 6151 AZ Munstergeleen
Aanvraag omgevingsvergunning voor verlengen openingstijden ijssalon en reclame plaatsen, Bovenstraat...
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Marisstraat 17, 6165AP Geleen
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Markt 34, 6161GJ Geleen
Aanvraag omgevingsvergunning voor Legalistatie Zendmast, Mercuriusstraat 24, 6161XL Geleen
Aanvraag omgevingsvergunning voor bouw garage, Dr. Schaepmanstraat 31, 6162XL Geleen
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Schoolstraat 11, 6127BE Grevenbicht
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Vermeerstraat 4, 6165AK Geleen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel, Graetheide 53A, 6121RM Born
Aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag dakkapel Dr. Nolenslaan 36, Dr. Nolenslaan 36, 6136GN Sittard
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de positie van een reeds vergunde loods, Halve Maanweg...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0684, D1710, 6121 XW Born...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om21.0270, Mortel...
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen
Besluit op omgevingsvergunning regulier, Op de Vey 4, 6165CC Geleen
Aanwijzingsbesluit betreffende ambtenaren van de burgerlijke stand
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Hegstraat 7, 6161BC Geleen
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Rijksweg Zuid 97, 6161BG Geleen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het transformeren van de commerciële ruimte naar een woning op de begane...
Aanvraag omgevingsvergunning voor Plaatsing vrijstaande reclamevitrines 2 st., langs Einighauserweg en...
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 4 bomen, [Onbekend]
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Kastelenweg 32, 6136BJ Sittard
Aanvraag omgevingsvergunning voor Aanleggen van een inrit, kadastraal nummer GLN00 E 1667
Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Pastoor Vonckenstraat 57, 6166CV Geleen
Gemeente Sittard-Geleen - uitvoeren bordenplan reconstructie - Nusterweg, Sittard
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0252, Leyenbroekerweg 113...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0271, Milaanstraat 120, 6135...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0228, Rothweg 2, 6143 AS...
Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0235, Einighauserweg 21, 6143...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0272, Parijsboulevard -...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0273, Dr. Nolenslaan 141,...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0282, Broekstraat 13, 6133...
Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB21.0034, Nieuwstadterweg 1 6136...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0281, Pastoor Janssenstraat...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om21.0280, Frans...
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0206, Sportcentrumlaan...