Vergunningen Sliedrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sliedrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sliedrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Sliedrecht 2019
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Verordening op de Rekenkamer Sliedrecht 2019
Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019
Omgevingsvergunning Kunstwerk Ouverture ter hoogte van afslag A-15 west te Sliedrecht
Vastgesteld reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester van Hofwegensingel thv Rivierdijk...
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Dorlandsweer 16
Beleidsregels over de toewijzing van woonwagen­standplaatsen op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening...
Beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte
Lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen, die cliënten kunnen aanmelden voor een voorrangsverklaring...
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Dr. Kuyperstraat 55
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Populierenhof 40
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Boog 22
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Kilstraat 29
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zoutstoep 71
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Dr. Schaepmanstraat 83
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Sperwerstraat 68
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Reinenweer 31
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Douwes Dekkerstraat
Instructie gemeentesecretaris gemeente Sliedrecht
Omgevingsvergunning Parallelweg 3 Sliedrecht
Omgevingsvergunning Rembrandtlaan 45 - 51 Sliedrecht
Algemeen mandaatbesluit gemeente Sliedrecht
Budgethoudersregeling Gemeente Sliedrecht 2019
Beleidsregel 'Parkeerontheffing vrachtauto' gemeente Sliedrecht
Financiële verordening gemeente Sliedrecht 2019
Aanwijzingsbesluit ‘parkeren van grote voertuigen maart 2019’
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 32
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 26
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Savornin Lohmanlaan
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en ontwerpbesluit hogere waarden geluid
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrechtUitgebreide procedure
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrechtUitgebreide procedure
Gemeente Sliedrecht - Wegafsluiting en parkeerverbod ivm herdenking - Albrechtplein
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018
Ontwerp reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten
Gemeente Sliedrecht - Instellen 30 km/h zone en (brom)fietspad - Parallelweg-oost
Gemeente Sliedrecht - Instellen gesloten verklaring voor vrachtverkeer - Molendijk tussen de Geulstraat...
Gemeente Sliedrecht - Instellen eenrichtingsverkeer - parallelweg Stationsweg
Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 8
Beleidsregel Peuteropvang gemeente Sliedrecht
Beleidsregel Sociaal-emotionele indicaties Peuteropvang gemeente Sliedrecht.
Beleidsregel Gebruik sportaccommodaties door onderwijs in de gemeente Sliedrecht.