7.9

Vergunningen Sliedrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sliedrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sliedrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling Beschermd Wonen 2020
Kennisgeving ontwerpbeschikkingen
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Baanhoek 167
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Havikstraat 81
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 29 april 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020
Uitvoeringsbesluit artikel 2:36 Algemene Plaatselijke Verordening
Coördinatiebesluit project Burgemeester Winklerplein te Sliedrecht
Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 25 maart 2020
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Beleidsregels landelijke toegangelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Dordrecht
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020
Coördinatiebesluit woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Noodverordening Coronavirua Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Stormrand 47
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zuiderzeestraat 162
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Rondo 72
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zoutstoep 91
Omgevingsvergunning perceel naast Baanhoek 38 Sliedrecht
Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Sliedrecht
Verordening marktgelden 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening leges 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein 2020
Verordening precariobelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening reinigingsheffingen 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening rioolheffing 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening begrafenisrechten 2020 gemeente Sliedrecht
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2020
Verordening havengeld 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht 2020
Verordening hondenbelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020
Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Salonstoep
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Karekietstraat
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Thorbeckelaan
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zwaluwstraat 24
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Schaepmanstraat 12
Vastgesteld bestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en besluit hogere waarden geluid
Verordening op de Rekenkamer Sliedrecht 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Sliedrecht 2019
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019