Vergunningen Sliedrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sliedrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sliedrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Instructie gemeentesecretaris gemeente Sliedrecht detail
Omgevingsvergunning Parallelweg 3 Sliedrecht detail
Omgevingsvergunning Rembrandtlaan 45 - 51 Sliedrecht detail
Algemeen mandaatbesluit gemeente Sliedrecht detail
Budgethoudersregeling Gemeente Sliedrecht 2019 detail
Beleidsregel 'Parkeerontheffing vrachtauto' gemeente Sliedrecht detail
Financiële verordening gemeente Sliedrecht 2019 detail
Aanwijzingsbesluit ‘parkeren van grote voertuigen maart 2019’ detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 32 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 26 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Savornin Lohmanlaan detail
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en ontwerpbesluit hogere waarden geluid detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrechtUitgebreide procedure detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrechtUitgebreide procedure detail
Gemeente Sliedrecht - Wegafsluiting en parkeerverbod ivm herdenking - Albrechtplein detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018 detail
Ontwerp reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan detail
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen 30 km/h zone en (brom)fietspad - Parallelweg-oost detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gesloten verklaring voor vrachtverkeer - Molendijk tussen de Geulstraat en de A.W. de Landgraafstraat detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen eenrichtingsverkeer - parallelweg Stationsweg detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Ruysdaelstraat 8 detail
Beleidsregel Peuteropvang gemeente Sliedrecht detail
Beleidsregel Sociaal-emotionele indicaties Peuteropvang gemeente Sliedrecht. detail
Beleidsregel Gebruik sportaccommodaties door onderwijs in de gemeente Sliedrecht. detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Professor Kamerlingh Onneslaan thv Thorbeckelaan detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening leges 2019 gemeente Sliedrecht detail
Gemeente Sliedrecht - Herstellen parkeerverbod - Trapezium detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 detail
Verordening Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht 2019 detail
Verordening begrafenisrechten 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening havengeld 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening hondenbelasting 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening marktgelden 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening rioolheffing 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 gemeente Sliedrecht detail
Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Sliedrecht 2018. detail
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 gemeente Sliedrecht detail
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2019 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Deltalaan thv Rijnstraat 5 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Professor Kamerlingh Onneslaan thv Thorbeckelaan detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Professor Kamerlingh Onneslaan thv Thorbeckelaan detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Nicolaas Beetsstraat 18 detail
Verordening winkeltijden Sliedrecht 1999 (inclusief 1e wijziging) detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Baanhoek 99 detail
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Lekstraat 81 detail