Vergunningen Sliedrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sliedrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sliedrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Stormrand 47
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zuiderzeestraat 162
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Rondo 72
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zoutstoep 91
Omgevingsvergunning perceel naast Baanhoek 38 Sliedrecht
Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Sliedrecht
Verordening marktgelden 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening leges 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein 2020
Verordening precariobelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening reinigingsheffingen 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening begrafenisrechten 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening rioolheffing 2020 gemeente Sliedrecht
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2020
Verordening havengeld 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht 2020
Verordening hondenbelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020
Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zwaluwstraat 24
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Salonstoep
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Schaepmanstraat 12
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Thorbeckelaan
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Karekietstraat
Vastgesteld bestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en besluit hogere waarden geluid
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Sliedrecht 2019
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Verordening op de Rekenkamer Sliedrecht 2019
Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019
Omgevingsvergunning Kunstwerk Ouverture ter hoogte van afslag A-15 west te Sliedrecht
Vastgesteld reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester van Hofwegensingel thv Rivierdijk...
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Dorlandsweer 16
Beleidsregels over de toewijzing van woonwagen­standplaatsen op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening...
Lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen, die cliënten kunnen aanmelden voor een voorrangsverklaring...
Beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Boog 22
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Dr. Kuyperstraat 55
Gemeente Sliedrecht - Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Populierenhof 40
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Kilstraat 29
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Reinenweer 31
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Sperwerstraat 68
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Zoutstoep 71
Gemeente Sliedrecht - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Douwes Dekkerstraat