6.6

Vergunningen Sliedrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sliedrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sliedrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Monteverdistraat 20
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Touwbaan 1
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Binnenhof 1
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Valkhof 1
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Sliedrecht Oost
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Gershwineiland 5
Ingediende aanvragen Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Vogelenzang 5
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Kilstraat 12
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Cort van der Lindenlaan...
Ingediende aanvragen Drank- en horecavergunning/ontheffing
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Prickwaert 33
Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Parallelweg 20
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Fuutstraat 19
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Thorbeckelaan 76
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Leeuweriksingel 24
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Gershwineiland 6
Collectevergunning
Rectivicatie ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure Isaac...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure tussen Rembrandtlaan...
Besluit aanwijzing toezichthouders
Beheersverordening '1e herziening Watertorenterrein (incl. geluidzones Rivierdijk)
Gemeente Sliedrecht - Inrichten van een GPP - Joost van den Vondelstraat 29
Gemeente Sliedrecht - Inrichten van een GPP - Joost van den Vondelstraat 29
Verordening precariobelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2021
Besluit aanwijzing toezichthouders
Gemeente Sliedrecht - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn'
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn'
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning Molendijk 5 te Sliedrecht
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'
Gemeente Sliedrecht - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Sliedrecht - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'
Gemeente Sliedrecht - Inrichten van een GPP - Reigerlaan 118
Gemeente Sliedrecht - Inrichten van een GPP - Middenveer 62
Gemeente Sliedrecht - Het inrichten van een GPP - Smalweer 38
Gemeente Sliedrecht - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021, eerste wijziging
Mandaatbesluit laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder vuurwerk gemeente Sliedrecht voor de...
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerpbesluit hogere waarden geluid, Baanhoek 485 te Sliedrecht