Vergunningen Slochteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Slochteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Slochteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018 detail
Uitvoeringsregeling rioolheffing 2018 detail
Subsidieplafonds welzijnssubsidies gemeente Slochteren 2018; detail
PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2017 detail
Gemeente Slochteren, ontwerp-omgevingsvergunning Eemskanaal Zz 8, Overschild detail
Bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum - ontwerp detail
Besluit tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren 2018 detail
Bestemmingsplan Leiding Gasunie Kolham en omgeving vastgesteld detail
Bestemmingsplan ‘Scharmer, natuurontwikkeling nabij A7’ vastgesteld detail
Financiële verordening gemeente Slochteren 2017, versie 2 detail
Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2018 detail
Subsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2018 detail
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting detail
Beleidsregels verhaal en terugvordering Participatiewet gemeente Slochteren 2017 detail
Gemeente Slochteren - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. - Reinti Dijkemastraat 71 Siddeburen detail
Bestemmingsplan Hellum, Hoofdweg 14 vastgesteld detail
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordeningroerende ruimte belasting detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Slochteren 2018 detail
Afvalstoffenverordening 2018 detail
Verordening toeristenbelasting 2018 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 detail
Verordening reinigingsrechten 2018 detail
Sloopmelding, Groenedijk 5, Froombosch detail
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 100, Schildwolde detail
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Slochteren detail
aanvraag omgevingsvergunning, De vijzel 28, Slochteren detail
aanvraag omgevingsvergunning, Groenedijk 13, Froombosch detail
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 30, Slochteren detail
aanvraag omgevingsvergunning, Eerste Muggenbeeklaan 6, Froombosch detail
verleende omgeveingsvergunning, Groenedijk 1 (TRAF), Slochteren detail
Erfgoedlijst Slochteren vastgesteld. detail
SLoopmelding, Oudeweg 154, Siddeburen detail
Sloopmelding, Berkenlaan 3, Kolham detail
aanvraag omgevingsvergunning, Piccardtstraat 9, Harkstede detail
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 116, Siddeburen detail
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 29, Kolham detail
Sloopmelding, Hoofdweg 115, te Slochteren detail
Sloopmelding, Bovenpad 5, Hellum detail
Sloopmelding, Oudeweg 113A, Siddeburen detail
Sloopmelding, Eikenlaan 22, Kolham detail
verleende omgevingsvergunning, Ruitenweg 2, Froombosch detail
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 75, Froombosch detail
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 36, Slochteren detail
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 218, Schildwolde detail
Verleende omgevingsvergunning, Oudeweg 113A, Siddeburen detail
verleende evenementenvergunning, Erfgoedplein nabij Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, Slochteren detail
sloopmelding, Hoofdweg 125, Froombosch detail
aanvraag omgevingsvergunning, Oudeweg 194, Siddeburen detail
aanvraag activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdweg 54, Scharmer detail