Vergunningen Slochteren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Slochteren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Slochteren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Mandatering aanbestedingen HSSM-gemeenten die niet vallen onder het Mandaat,-, volmacht- en machtigingsbesluit...
verlenging beslistermijn, Hoofdweg 2, Hellum
verleende vergunning, Oudeweg 48, Siddeburen
verleende omgevingsvergunning, Hamweg 86, Harkstede
verleende evenementenvergunning, Ijsbaan, Siddeburen
Sloopmelding, Hoofdweg 218, Schildwolde
aanvraag omgevingsvergunning, Reint Dijkemastraat 47, Siddeburen
Sloopmelding, Hoofdweg 129, Siddeburen
aanvraag omgvingsvergunning, Laan der Kruisheren 6
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 50, Kolham
Sloopmelding, Rengerslaan 14a Kolham
Rectificatie publicatie
Aanvraag evenementenvergunning, bij de Fraeylemaborg te Slochteren
Aanvraag omgevingsvergunning, tegenover het perceel Slochter AE 9 Woudbloem
Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020
Sloopmelding, Hoofdweg 79, Slochteren
Bestemmingsplan Scharmer, natuurontwikkeling nabij A7 - ontwerp
verleende omgevingsvergunning, Slochtermeenteweg 6, Luddeweer
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 246, Slochteren
Bestemmingsplan Scharmer, natuurontwikkeling nabij A7 - ontwerp
aanvraag omgevingsvergunning,oudeweg 113A, Siddeburen
aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdqweg 2, Hellum
verleende omgevingsvergunning, Borgweg 12, perceel U 874, Scharmer
aanvraag evenementenvergunning, Ijsbaan, Siddeburen
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren 2017
Nadere regels jeugdhulp gemeente Slochteren 2017
Aanvraag Omgevingsvergunning, Boerweg 5, Froombosch
Voorontwerpbestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum
Subsidieplafond accommodatiefonds
Sloopmelding, Koningsakkers 53, 55, 61, 65, 67, 73, 77 en 79 , Siddeburen
Sloopmelding, Eikenlaan 18, Kolham
Sloopmelding, Kanaalweg 17, Overschild
Sloopmelding, Korte Akkers 6, Siddeburen
Aanvraag Omgevingsvergunning, Nabij hoofdweg 17, Scharmer
Aanvraag Evenementenvergunning, Hoofdweg 30, Slochteren
Sloopmelding, Koningsakkers 11 t/m 33, Siddeburen
Sloopmelding, Hoofdweg 115, Slochteren
Besluit tot wijziging van het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Slochteren 2016
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 38, Kolham
Verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 7, Tjuchem
verleende omgevingsvergunning, Hoofdweg 81, Schildwolde
Sloopmelding, Noorderweg 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Siddeburen
Sloopmelding, Groenedijk 11, Froombosch
verleende evenementenvergunning, Erfgoedplein, Slochteren
Sloopmelding, Hoofdweg 75, Froombosch
Aanvraag omgevingsvergunning, tegenover perceel Slochter AE 9, Woudbloem
Verleende omgevingvergunning, Vrouwenlaan voor 2, Kolham
Verleende Omgevingsvergunning, Padje 1, Slochteren
Sloopmelding, Eikenlaan 6, Kolham
Vaststelling Bestemmingsplan Verzamelplan Gemeente Slochteren 2017-1, Slochteren