Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een bushalte aan beide zijden van de Lange Heerenstraat te Schoondijke. De verkeersmaatregel wordt uitgevoerd d.m.v. het aanbrengen van geleideblokken over een lengte van 25 m. aan de zuidzijde, en het aanbrengen van geleideblokken over een lengte van 28 m. aan de noordzijde, waarbij ook een abri wordt aangebracht. Voorts wordt aan weerszijden het verkeersbord volgens model L-3 van Bijlage I van het R.V.V. 1990 geplaatst. aan weerszijden. - Lange Heerenstraat, Schoondijke 22-05-2019 22-07-2019 detail
Bouwen van tien recreatieappartementen met bijbehorende commerciële ruimte, bergingen en parkeerruimte op het adres Boulevard de Wielingen 57A te Cadzand (gemeente Sluis) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Het vernieuwen van het terras van Air Café op het adres Maritiem Plaza 1 te Cadzand (gemeente Sluis) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Bouwen van een nieuw complex met hotel en recreatieappartementen (Fase 2) op het adres Scheldestraat 1 te Cadzand (gemeente Sluis) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’ 15-05-2019 15-07-2019 detail
Het restaureren van de korenmolen op het adres Sluissedijk 7 te Zuidzande 15-05-2019 15-07-2019 detail
Plaatsen van een voetgangersbrug en het nemen van natuurmaatregelen op het adres projectgebied Noordzee Beachvillage Nieuwvliet 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis 08-05-2019 08-07-2019 detail
Ontwikkelkader en beeldkwaliteit Kanaalweg 1a t/m 5 te Cadzand-Bad 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Sluis - Besluit tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een verbod voor motorvoertuigen op het pad t.h.v. het pand Blv. de Wielingen 19 te Cadzand-bad. Aanduiding d.m.v. de verkeersborden C 12 en C 13 van Bijlage I van het R.V.V.-1990. - t.h.v. het pand Blv. de Wielingen 19 te Cadzand-bad 01-05-2019 01-07-2019 detail
Niet vaststellen ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet' 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet’ 24-04-2019 24-06-2019 detail
Coördinatiebesluit Oude Kerkstraat 20 in Sluis 17-04-2019 17-06-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘Landgoed Cadesand' 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Zwaanstraat 13 Eede 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verbouwen van een woning op het adres Scheidingstraat 5 te Eede 10-04-2019 10-06-2019 detail
Archiefverordening Gemeente Sluis 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod in de vorm van het aanbrengen van gele onderbroken strepen bij de in-/uitirtten van de garages van het appartementencomplex, grenzend aan het Markpad te Breskens. - gedeelte Marktpad te Breskens 03-04-2019 03-06-2019 detail
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Burghtkwartier Oostburg 03-04-2019 03-06-2019 detail
Kennisgeving 3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen 27-03-2019 27-05-2019 detail
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure 27-03-2019 27-05-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan Heilleweg 8 Sluis 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Stampershoekweg 6 Oostburg 20-03-2019 20-05-2019 detail
Plaatsen van drie dakkapellen en verbouw bovenverdieping tot acht hotelkamers en brandveilig gebruik op het adres Beestenmarkt 4 te Sluis (gemeente Sluis) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Spindlerpad Aardenburg 20-03-2019 20-05-2019 detail
Coördinatiebesluit realisatie hotel, Noordzeestraat 2 Cadzand-Bad en tevens appartementen en commerciële ruimten, Boulevard De Wielingen 60-65 Cadzand-Bad 14-03-2019 14-05-2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Dorpsstraat 16 Retranchement' 13-03-2019 13-05-2019 detail
Vernieuwen van het terras van Air Café op het adres Maritiem Plaza 1 te Cadzand (gemeente Sluis) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oudelandseweg 2 te Retranchement 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Margarethaweg 1 Oostburg" en verlenen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor het oprichten van een pluimveestal op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg (gemeente Sluis) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Sluis 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan 'Matthiasweg 2 Waterlandkerkje' 06-03-2019 06-05-2019 detail
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure 27-02-2019 27-04-2019 detail
Restaureren van de korenmolen op het adres Sluissedijk 7 te Zuidzande 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerzone. - Brouwerijstraat te Groede 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken nabij het pand Noordstraat 40 te Retranchement. Uitvoering d.m.v. het plaatsen van het bord volgens model E-04 van Bijlage I van het R.V.V.-1990; een onderbord met de tekst "uitsluitend opladende elektrische voertuigen" en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. - nabij Noordstraat 40 te Retranchement 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een bushalte d.m.v. plaatsing van het bord L-03 volgens Bijlage I van het R.V.V.-1990. - Zwaanstraat te Eede 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de voormalige school aan de Markt te Retranchement. - Markt te Retranchement 20-02-2019 20-04-2019 detail
Uitbreiden en renovatie van de woning en het bouwen van een garage op het adres Anworpstraat 10 te Sluis 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Platteweg 4 Retranchement 13-02-2019 13-04-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘Westlangeweg 1A-211 Hoofdplaat’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand (gewijzigd plan)' 31-01-2019 31-03-2019 detail
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod d.m.v. het aanbrengen van gele onderbroken strepen ter hoogte van de uitritten van de garages van het appartementencomplex aan de Mercuriusstraat te Breskens. - gedeelte Marktpad te Breskens 30-01-2019 30-03-2019 detail
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Sluis 2019 28-01-2019 28-03-2019 detail
Plaatsen van drie dakkapellen en verbouw bovenverdieping tot 8 hotelkamers en brandveilig gebruik op het adres Beestenmarkt 4 te Sluis (gemeente Sluis). 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken en het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats. - Nabij duinovergang aan de jachthaven t.h.v. appartementencomplex 'de Residence" te Cadzand-bad. 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen op twee parkeervakken van het parkeerterrein en het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats (AIP) aan de 1e Zandstraat en een AIP op het eerste parkeervak aan de Haven Westzijde te Breskens. - 1e Zandstraat en Haven Westzijde te Breskens 23-01-2019 23-03-2019 detail
Intrekken Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening Sluis 22-01-2019 22-03-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 16 Retranchement’ 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail