Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Sluis - instellen individuele GPP - St. Jacobstraat 10 te Sluis detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Pereweg Sint Kruis’ detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘De Betteld Cadzand’ detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Vaststelling wijzigingsplan 'Zwaanstraat 13 Eede' detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herenweg Noord 1, Bogaardstraat ong (N822) Aardenburg’ detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Marktplein 10 – 11 Sint Anna ter Muiden’ detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Lampzinspolder Nieuwvliet-Bad’ detail
Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 27 Retranchement detail
Het restaureren van de molen op het adres Molenweg 5 te Nieuwvliet (gemeente Sluis) detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis 2019 detail
Vooraankondiging bestemmingsplan detail
Vaststelling ‘procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Sluis 2019’ detail
Het slopen van de aanbouw, het bouwen van een nieuwe aanbouw inclusief terrassen, de aanleg van extra parkeerplaatsen, het plaatsen van een geluidswal, het plaatsen van een keerwand, het aanleggen van een looppad, het plaatsen van een hekwerk en een te graven paardenput op het adres Lange Heerenstraat 71B molen te Schoondijke (gemeente Sluis) detail
Vaststelling bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, 2e gewijzigde vaststelling' detail
Eerste Wijziging Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2019 detail
Gemeente Sluis - definitieve verkeersbesluit - nabij jachthaven t.h.v. de duinovergang aan de Blv. de Wielingen te Cadzand-bad detail
Gemeente Sluis - definitieve verkeersbesluit - 1e Zandstraat / Haven Westzijde Breskens detail
Ontwerpwijzigingsplan Zuiderbruggeweg 7 Heille detail
Vaststelling wijzigingsplan Stampershoekweg 6 Oostburg detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een bushalte aan beide zijden van de Lange Heerenstraat te Schoondijke. De verkeersmaatregel wordt uitgevoerd d.m.v. het aanbrengen van geleideblokken over een lengte van 25 m. aan de zuidzijde, en het aanbrengen van geleideblokken over een lengte van 28 m. aan de noordzijde, waarbij ook een abri wordt aangebracht. Voorts wordt aan weerszijden het verkeersbord volgens model L-3 van Bijlage I van het R.V.V. 1990 geplaatst. aan weerszijden. - Lange Heerenstraat, Schoondijke detail
Het vernieuwen van het terras van Air Café op het adres Maritiem Plaza 1 te Cadzand (gemeente Sluis) detail
Bouwen van een nieuw complex met hotel en recreatieappartementen (Fase 2) op het adres Scheldestraat 1 te Cadzand (gemeente Sluis) detail
Bouwen van tien recreatieappartementen met bijbehorende commerciële ruimte, bergingen en parkeerruimte op het adres Boulevard de Wielingen 57A te Cadzand (gemeente Sluis) detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’ detail
Het restaureren van de korenmolen op het adres Sluissedijk 7 te Zuidzande detail
Plaatsen van een voetgangersbrug en het nemen van natuurmaatregelen op het adres projectgebied Noordzee Beachvillage Nieuwvliet detail
Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Sluis detail
Ontwikkelkader en beeldkwaliteit Kanaalweg 1a t/m 5 te Cadzand-Bad detail
Gemeente Sluis - Besluit tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een verbod voor motorvoertuigen op het pad t.h.v. het pand Blv. de Wielingen 19 te Cadzand-bad. Aanduiding d.m.v. de verkeersborden C 12 en C 13 van Bijlage I van het R.V.V.-1990. - t.h.v. het pand Blv. de Wielingen 19 te Cadzand-bad detail
Niet vaststellen ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet' detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet’ detail
Coördinatiebesluit Oude Kerkstraat 20 in Sluis detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘Landgoed Cadesand' detail
Ontwerpwijzigingsplan Zwaanstraat 13 Eede detail
Verbouwen van een woning op het adres Scheidingstraat 5 te Eede detail
Archiefverordening Gemeente Sluis 2019 detail
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod in de vorm van het aanbrengen van gele onderbroken strepen bij de in-/uitirtten van de garages van het appartementencomplex, grenzend aan het Markpad te Breskens. - gedeelte Marktpad te Breskens detail
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Burghtkwartier Oostburg detail
Kennisgeving 3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen detail
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Vaststelling wijzigingsplan Heilleweg 8 Sluis detail
Ontwerpwijzigingsplan Spindlerpad Aardenburg detail
Plaatsen van drie dakkapellen en verbouw bovenverdieping tot acht hotelkamers en brandveilig gebruik op het adres Beestenmarkt 4 te Sluis (gemeente Sluis) detail
Ontwerpwijzigingsplan Stampershoekweg 6 Oostburg detail
Coördinatiebesluit realisatie hotel, Noordzeestraat 2 Cadzand-Bad en tevens appartementen en commerciële ruimten, Boulevard De Wielingen 60-65 Cadzand-Bad detail
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Dorpsstraat 16 Retranchement' detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Margarethaweg 1 Oostburg" en verlenen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor het oprichten van een pluimveestal op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg (gemeente Sluis) detail