7.4

Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Sluis - voornemen verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische...
Gemeente Sluis - voornemen verkeersbesluit instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - parkeerterrein...
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpwatervergunning Noordzeestraat 2, Cadzand...
Vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning Oude Haven 44 Oostburg
Gemeente Sluis - Verkeersbesluit inzake het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Ontwerpbestemmingsplan Ringdijk Zuid 7 Cadzand
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sluis, 2e herziening
Coördinatiebesluit Platteweg 2, Retranchement
Gemeente Sluis - voornemen van het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een onverplicht...
Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonpark Groenevelt II Sluis’
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Het bouwen van een aardappelloods, revisie milieuvergunning, aanbouwen van een uitloop aan twee bestaande...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Het bouwen van een voetgangersbrug aan de Kaai, ter hoogte van huisnummer 31, te Sluis
Gemeente Sluis - nemen van een definitief verkeersbesluit instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen...
Het oprichten van een bewaarloods op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg
Gemeente Sluis - instellen parkeerverbod t.b.v. individuele gehandicaptenparkeerplaats. - nabij de woning...
Het uitbreiden van snackbar 'de Kiosk' op het adres Markt 13 A te Oostburg
Gemeente Sluis - het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een voetpad. -...
Gemeente Sluis - instellen 30 km zone - woonwijk "Groeneveld" te Sluis
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’
Ontwerpbestemmingsplan Terras Badhuis Cadzand-Bad
Verordening instandhoudingssubsidies molens en kerken 2020
Legesverordening 2021
Gemeente Sluis - voornemen instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen en plaatsen laadpaal....
Gemeente Sluis - voornemen instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen en plaatsen laadpaal -...
Verordening jeugdhulp gemeente Sluis 2021
Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2021
Gemeente Sluis - definitief verkeersbesluit inzake instellen parkeerverbod niet-elektrische voertuigen...
Verordening watertoeristenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening rekenkamercommissie 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Verordening reclamebelasting Oostburg 2021
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’
Ontwerpbestemmingsplan Buijzenpolderdijk 7 Breskens
Gemeente Sluis - Voornemen voor het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Het oprichten van een bewaarloods op het adres Margarethaweg 1 te Oostburg