7.3

Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening forensenbelasting 2016
Verordening rioolheffing 2016
Verordening precariobelasting 2016
6e wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2012
1ste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016
Verordening hondenbelasting 2016
Verordening reclamebelasting Oostburg 2016
Erfgoedverordening gemeente Sluis 2016
Verordening kermisgelden 2016
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
1e wijziging van de Financiële verordening Sluis 2014
Legesverordening 2016
Verordening afvalstoffenheffing 2016
Verordening marktgelden 2016
Bouwen van 2 recreatiewoningen op het adres Adornisdijk 3 en 3A te Nieuwvliet (gemeente Sluis)
Bouwen van 3 vakantiewoningen op het adres Adornisdijk 3B, 3C en 3D te Nieuwvliet (gemeente Sluis)
Bouwen van het appartementengebouw Fort Imperial en 15 bijbehorende garageboxen op het adres Spuiplein...
Bouwen van 16 garages op het adresMortierstraat 2 met huisnummertoevoeging G1 t/m G16 te IJzendijke,...
Notitie reikwijdte en detailniveau havengebied Breskens, gemeente Sluis Vooraankondiging bestemmingsplan...
Vaststelling wijzigingsplan Scheidingstraat te Eede, gemeente Sluis
Vaststelling bestemmingsplan Erasmusweg Cadzand, gemeente Sluis
Ontwerpwijzigingsplan Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement, gemeente Sluis
Ontwerpbestemmingsplan 'Vierhonderdpolderdijk, Cadzand', Sluis
Bestemmingsplan 'Parapluplan opheffen geluidszone Breskens', Sluis
Gewijzigde vaststellingbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Sluis', Sluis
Gemeente Sluis - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod. - Ringdijk-Noord/Zuidzandseweg, Cadzand
Rectificatie datum terinzagelegging
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening
Bouwen van drie vakantiewoningen op het adres Adornisdijk ongenummerd te Nieuwvliet, gemeente Sluis
Bouwen van twee vakantiewoningen op het adres Adornisdijk ongenummerd te Nieuwvliet, gemeente Sluis
Ontwerpbestemmingsplan Hotel de Blanke Top Cadzand-Bad, gemeente Sluis
Partiële herziening bestemmingsplan Kustwerk Nieuwvliet, gemeente Sluis
Gewijzigde vaststelling 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied - strandslaaphuisjes, gemeente Sluis
Plaatsen van twee meststofsilo's en het opstarten van een milieuinrichting op het adres Oude Haven 44...
Hetbouwen van twee vleeskuikenstallen op het adres Zuiderbruggeweg 16 te Sluis (gemeente Sluis)
Gemeente Sluis - Onttrekking openbaar verkeer fietspad in de duinen aan Vlamingpolderweg - Cadzand-bad