7.4

Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet’
Niet vaststellen ontwerpwijzigingsplan ‘Hondegatweg 1 Biervliet'
Vaststelling wijzigingsplan ‘Landgoed Cadesand'
Coördinatiebesluit Oude Kerkstraat 20 in Sluis
Ontwerpwijzigingsplan Zwaanstraat 13 Eede
Verbouwen van een woning op het adres Scheidingstraat 5 te Eede
Archiefverordening Gemeente Sluis 2019
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Burghtkwartier Oostburg
Kennisgeving 3e herziening ontwerp Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpwijzigingsplan Stampershoekweg 6 Oostburg
Ontwerpwijzigingsplan Spindlerpad Aardenburg
Plaatsen van drie dakkapellen en verbouw bovenverdieping tot acht hotelkamers en brandveilig gebruik...
Vaststelling wijzigingsplan Heilleweg 8 Sluis
Coördinatiebesluit realisatie hotel, Noordzeestraat 2 Cadzand-Bad en tevens appartementen en commerciële...
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Dorpsstraat 16 Retranchement'
Ontwerpbestemmingsplan Oudelandseweg 2 te Retranchement
Vernieuwen van het terras van Air Café op het adres Maritiem Plaza 1 te Cadzand (gemeente Sluis)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Margarethaweg 1 Oostburg" en verlenen omgevingsvergunning voor...
Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Sluis
Vaststelling wijzigingsplan 'Matthiasweg 2 Waterlandkerkje'
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Restaureren van de korenmolen op het adres Sluissedijk 7 te Zuidzande
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerzone....
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een bushalte d.m.v....
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats...
Uitbreiden en renovatie van de woning en het bouwen van een garage op het adres Anworpstraat 10 te Sluis
Ontwerpbestemmingsplan Platteweg 4 Retranchement
Vaststelling wijzigingsplan ‘Westlangeweg 1A-211 Hoofdplaat’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand (gewijzigd plan)'
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Sluis 2019
Plaatsen van drie dakkapellen en verbouw bovenverdieping tot 8 hotelkamers en brandveilig gebruik op...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Intrekken Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening Sluis
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 16 Retranchement’
Verordening reclamebelasting Oostburg 2019
Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordeningen van rechtswege vervallen
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2018