7.3

Vergunningen Sluis

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sluis. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sluis. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordeningen van rechtswege vervallen
Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2018
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
verordening parkeerbelastingen 2012
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Verordening tot intrekking van de kermisgelden
Legesverordening 2019
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Vaststelling bestemmingsplan 'Bushalte IJzendijke' te IJzendijke, gemeente Sluis
Gemeente Sluis - Een voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen...
Gemeente Sluis - Het nemen van een voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen...
Ontwerpwijzigingsplan Matthiasweg 2 Waterlandkerkje
Ontwerpwijzigingsplan Heilleweg 8 Sluis
Vaststelling partiële herziening ‘Wijzigingsplan Brieversweg, Landgoederen Vuilpan’
Bouwverordening gemeente Sluis 2018
Vaststelling beheersverordening 'Kom Sluis'
Vaststelling wijzigingsplan 'Sasputsestraat 9 Schoondijke'
Het plaatsen van een voetgangersbrug en het nemen van natuurmaatregelen op het adres projectgebied Noordzee...
Het bouwen van 10 recreatieappartementen met bijbehorende commerciële ruimte, bergingen en parkeerruimte...
Het bouwen van een nieuw complex met hotel en recreatieappartementen ( fase 2) op het adres Scheldestraat...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerzone...
Gemeente Sluis - Het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een laad- en losplaats...
4de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis
Coördinatiebesluit Oude Haven 44, Oostburg
Uitbreiden van twee woningen op het adres Russchevlietstraat 9-11 te Schoondijke
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat, Schoondijke'
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Gemeente Sluis - Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod...
Plaatsen van een fietsenstalling op het adres Baanstpoldersedijk 4 te Nieuwvliet