Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunningen 17 januari 17-01-2019 01-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 17 januari 17-01-2019 31-01-2019 detail
Zonneplan 16-01-2019 01-03-2019 detail
Regeling Werkvoucher 2019 e.v. 11-01-2019 11-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 10-01-2019 22-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 10 januari 10-01-2019 22-02-2019 detail
Wijzigingsplan De Peinder Mieden (Fase 2) 10-01-2019 10-01-2022 detail
Geweigerde omgevingsvergunning 10 januari 10-01-2019 22-02-2019 detail
Kennisgeving geen vergunning nodig 10 januari 10-01-2019 25-01-2019 detail
Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure 10 januari 10-01-2019 22-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 10 januari 10-01-2019 25-01-2019 detail
Omgevingsvergunning De Skieding 14 te Drachtstercompagnie 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 2 10-01-2019 10-01-2022 detail
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 2 10-01-2019 10-01-2022 detail
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 1 03-01-2019 03-01-2022 detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening straat-, kade- en havengeld 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Mandaat beschikkingsbevoegdheden 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit aanwijzing heffingsambtenaar 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening schutstalgelden 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Mandaat invorderingsbevoegdheden 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit tot intrekking delegatie bevoegdheid heffen van reinigingsrechten 31-12-2018 28-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling betreffende heffing en invordering gemeentelijke belastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Parkeerverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit aanwijzing medewerkers belastingen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit tot het aanwijzen van vergunninghouderszones en het stellen van regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning 31-12-2018 28-02-2019 detail
Mandaat heffingsbevoegdheden 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reinigingsrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Bestemmingsplan De Peinder Mieden Herziening 21-12-2018 21-12-2021 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Smallingerland 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan De Peinder Mieden Herziening 20-12-2018 20-02-2019 detail
Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure 20-12-2018 31-01-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 20 december 20-12-2018 01-02-2019 detail
Maatwerkvoorschriften geluid 20-12-2018 01-02-2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders Smallingerland 2016 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 51 20-12-2018 20-12-2021 detail
Verleende omgevingsvergunningen 13 december 13-12-2018 25-01-2019 detail