Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Beleidsregels Jeugdhulp 2022 gemeente Smallingerland 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van een dakopbouw - Noorderdwarsvaart... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Smallingerland 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het vestigen van... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.22.040 uitbreiden met... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Beleidsregels Wmo gemeente Smallingerland 2022 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het wijzigen van het kozijn van de voorgevel... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Smallingerland 04-07-2022 04-09-2022 Details
Financieel Besluit Wmo gemeente Smallingerland 2022 04-07-2022 04-09-2022 Details
Verordening Wmo 2022 gemeente Smallingerland 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor... 01-07-2022 01-09-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.052 Actualisatie... 01-07-2022 01-09-2022 Details
Categoraal besluit aanstellen onbezoldigd ambtenaren naheffing parkeerbelasting gemeente Smallingerland... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - strijdig gebruik... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Laagland 16,... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het verlengen van de tijdelijke vergunning voor... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Categoraal besluit aanstellen onbezoldigd ambtenaren als toezichthouders met opsporingsbevoegdheid 2016 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het starten van een kinderdagverblijf - De Frisia... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - - Drachten 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de verbouwing van... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Categoraal besluit aanwijzen toezichthouders It Fryske Gea als toezichthouders gemeente Smallingerland... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de aanleg van een uitrit - Jelle Plantingstraat... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de bouw van een... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 8... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 6... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 2... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de renovatie van de woonboerderij - Kleasterkampen... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 6... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 9... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 4... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 9... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 8... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 14... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 14... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 11... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 21... 29-06-2022 29-08-2022 Details