Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regels op het water Veenhoopfestival 2019 detail
Wijzigingsplan "Vrijburgh - Duizendblad" detail
Wijzigingsplan "De Peinder Mieden (fase 2)" detail
Reglement van Orde college van burgemeester en wethouders gemeente Smallingerland 2019 detail
Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019 detail
Mandaatregeling Gemeente Smallingerland 2019 detail
Instructie voor de Gemeentesecretaris Smallingerland 2019 detail
Organisatiebesluit Smallingerland 2019 detail
Besluit Krediethypotheek Participatiewet gemeente Smallingerland 2015 detail
Omgevingsvergunning De Skieding 14 Drachtstercompagnie detail
Verordening gebruik van de Friese taal in het schriftelijk en mondeling bestuurlijk verkeer bij de gemeente Smallingerland 2019 detail
Bestemmingsplan De Peinder Mieden, herziening vastgesteld detail
Gemeente Smallingerland - Openbare oplaadpaal - Thijs Rinsemastraat detail
Ontwerpwijzigingsplan "Vrijburgh - Duizendblad" detail
Privacybeleid gemeente Smallingerland detail
Bestemmingsplan 'Iendrachtsingel 2 Opeinde' detail
Gemeente Smallingerland - Verkeersbesluit Middelgeast aanwijzen als onverplicht fietspad waarbij bestemmingsverkeer is toegestaan - Middelgeast 7 Boornbergum detail
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Smallingerland detail
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 13 detail
Geweigerde omgevingsvergunning 28 maart detail
Aanvragen omgevingsvergunning 28 maart detail
Verleende omgevingsvergunningen 28 maart detail
Gedoogbeschikking 28 maart detail
Incidentele festiviteiten detail
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 13 detail
Maatwerkvoorschrift geluid 21 maart 2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 21 maart 2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning 21 maart 2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn 21 maart 2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 21 maart 2019 detail
Verordening jeugdhulp Smallingerland 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 2013 detail
Maatwerkvoorschriften geluid 14 maart 2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 14 maart 2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 14 maart 2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 7 maart 2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn 7 maart 2019 detail
Incidentele festiviteiten detail
Geweigerde omgevingsvergunningen 7 maart 2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 7 maart 2019 detail
Ontheffing voor verbranden snoeihout detail
Aanvragen omgevingsvergunning 28 februari detail
Incidentele festiviteiten detail
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 9 detail
Reglement Burgerlijke Stand gemeente Smallingerland 2018 detail
Ontwerpwijzigingsplan "Peinder Mieden (fase 2)" detail
Aanvragen omgevingsvergunning 21 februari detail
Incidentele festiviteiten detail
Verleende omgevingsvergunningen 21 februari detail
Wijzigingsplan De Peinder Mieden (fase 2) detail