Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), G. Ciobanu, gemeente Smallingerland
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), J.C Lopez Olivar, gemeente Smallingerland
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), A. M. Olivar de Lopez, gemeente Smallingerland
Openbare vergadering welstandscommissie, 18 november 2019, gemeente Smallingerland
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), N.A.Lopez Olivar, gemeente Smallingerland
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), I.N. Lopez Olivar, gemeente Smallingerland
Beslissing emigratie in  de Basisregistratie Personen (BRP), G.A. Lopez, gemeente Smallingerland
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), M. Enkhsatsral, gemeente Smallingerland
Aanvraag omgevingsvergunning, bouw van een loods, Marconilaan 1a, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg van een uitrit, Marne 36, 9204 BE, Drachten
Incidentele festiviteiten, live muziek, Café Cafetaria Sportlust, Buorren 36 Houtigehage
Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen en aanleg waterberging met natuurlijke oevers, Waterplan...
Kennisgeving ontwerpbeschikking, verbouw van een hotel op de locatie Lavendelheide 4, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiding van een woning, Douwstraweg 3, 9203 DN Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor het plaatsen van een kunstwerk, t.h.v. A7 bij...
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van elzensingels, ter hoogte van Ds. Visscherwei 105 en 109 en Skoallewyk...
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van 7 bomen, Kommisjewei 174, 9218 PJ Opeinde
Bestemmingsplan Hooiweg - Oppers
Omgevingsvergunning Lavendelheide 4 te Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, bouw van 4 woningen, Zilvershoon 100, 102, 110 en 112 Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiding van de opslagvakken voor potgrondmengsels, Stuurboord 21, 9206...
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van een boom, Sydwende 4, 9204 KE Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van gevelreclame, Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten
Verleende omgevingsvergunning, houden van een data gedreven bijeenkomst op 15 november 2019 (strijdigheid...
Verleende omgevingsvergunning, verlengen van een steiger, Nabij Kanaelsloane 1, Opeinde
Verleende omgevingsvergunning, bouw van een mantelzorgwoning, Rydwei 21, 9221 SN, Rottevalle
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een silopark, aan de straat Stuurboord, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom naast de woning, Gernaerd 30, 9202 GG, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een kap op een garagedak, Sydwende 61, 9204 KC, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, kap van een boom, De Warande 61, 9202 EW, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, kap van 3 bomen, De Wetterwille 19, 9207 BM, Drachten
Kennisgeving incidentele festiviteit, live muziek 8 november 2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur, Zuidkade...
Kennisgeving incidentele festiviteit, live muziek 9 november 2019 van 21.30 uur tot 02.30 uur, Noordkade...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een snoei en afvalcontaineropslag, Hegewarren 1 b, 9216 XR...
Geweigerde omgevingsvergunning, plaatsen van een schutting, De Vore 32, 9203 GX Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, Anemoan 13 (bouwkavel...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, Anemoan 15 (bouwkavel...
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbouw en dakkapel aan de achterzijde van de woning, Kilometerwei 6 ,9217...
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van een boom, Kraenlânswei 18 a, 9215 VZ De veenhoop
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van led gevelreclame, Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een erfafscheiding, Ljippeblom 28, 9212 RV Boornbergum
Aanvraag omgevingsvergunning, houden van een duivenshow op 8 en 9 november 2019 (strijdig gebruik), Oprijlaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van 3 bomen, De Wetterwille 34 en De Wetterwille 42, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, kap van twee bomen, Kanaeldyk 9, 9215 VT, De Veenhoop
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg van een paardenrijbak, Buorren 80, 9223 LE, Houtigehage
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonwagen, Baalder 18, 9202 MA, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, kap van 8 bomen, Het Zuid 5, 9203 TA, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, Anemoan 17 (bouwkavel...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van bomen en aanleg waterberging met natuurlijke oevers, waterplan...
Kennisgeving verlenging beslistermijn, interne verbouwing van een woon-zorg complex, Boerestreek 12,...