7.5

Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Torenstraat 38, 9201JW...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het verplaatsen van een plantenbak - Kommisjewei...
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Nijewei 47, 9212PC Boornbergum
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Fabriciuslaan 83, 9203LB...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van 17...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een conifeer - De Wilgepol 25, 9203LV...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van handelsreclame - Lavendelheide...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor de kap van...
Gemeente Smallingerland - behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem
Gemeente Smallingerland - vertrokken met onbekende bestemming - Osman, A.
Gemeente Smallingerland - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen - Mercelina,...
Gemeente Smallingerland - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen - Tian,...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - Bestaande coniferenhaag vervangen door een houtbetonschutting...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Het Heem 2, 9203XV Drachten
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - OMGV gemeentelijke kapaanvraag 1 boom Eikesingel...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de bouw van een...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het vervangen van...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - functiewijziging van bedrijf naar wonen - Buorren...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de transformatie van kantoor naar woonzorgcomplex...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van een kozijn - Broekfinne 56,...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van vijf bomen - Wijtze Brandsmaloane...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Fabriciuslaan 83, 9203LB...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van dakkapellen - Hof van Edenlaan...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het aanleggen en verplaatsen van een dam -...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een overkapping - Bruinsslotstraat...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het realiseren van onzelfstandig kamerverhuur...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een bedrijfsgebouw - naast Bakboord...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van 19 bomen - Nijewei 76, 9212PC Boornbergum
Gemeente Smallingerland - kennisgeving incidentele festiviteit - muziek DJ 28 augustus 2020 - Sportlaan...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de verbouw en uitbreiding van een woning -...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de bouw van een...
Bestemmingsplan Suderhiem Oost
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het aanpassen van de reclamebelettering - Zonnedauw...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van twee bomen - Torenstraat 7, 9203BC...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de uitbreiding van de laadstraat - De Meerpaal...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van 24 garageboxen - achter Noorderdwarsvaart...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de aanleg van een uitrit - De Wear 25, 9216WJ...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van twee bomen - Torenstraat 7, 9203BC...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de realisatie van een satelliet gateway tbv...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het aanleggen en verplaatsen van een dam - De...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van 19 bomen - Nijewei 76, 9212PC Boornbergum
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het verhuren van...
Gemeente Smallingerland - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen - de...
Gemeente Smallingerland - vertrokken met onbekende bestemming - Wagenaar, R.
Gemeente Smallingerland - behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem
Wijziging Beelkwaliteitsrichtlijnen Drachtstercompagnie Zuid
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - De Greide 23, 9203 EW Drachten - het plaatsen...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - Theo van Doesburgstraat 3, 9204 KW Drachten...