6.6

Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Tuskenwegen 13 Opeinde en vormvrije m.e.r. beoordeling
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning uitgebreid - het realiseren van een zonnepark...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik Athenahoeve - Opperbuorren-East...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel - Gauke Boelensstraat...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de verbouw van een loods - Gariperwei 30, 9216VK...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning - De Lanen 50 Drachten
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van GBS de Parel - Langewyk 275, 9202CN...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een schuur - Zuiderend 74, 9203TK...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de uitbreiding van de bestaande berging - Opperbuorren-East...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van...
Bestemmingsplan De Wetterwille-Drie woonwagenstandplaatsen
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - strijdigheid bestemmingsplan voor de bouw van...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de aanleg van een uitrit - De Ried 9, 9201AM...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning - Jelle Plantingstraat...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.046 de uitbreiding...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.047 het oprichten...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - het vervangen van voegwerk - Kommisjewei 7,...
Gemeente Smallingerland - vaststellen hogere waarden wet geluidhinder - realiseren van 40 woningen -...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning - De Lanen 46, Drachten
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de uitbreiding van een bedrijfspand - Het Helmhout...
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Stolte, H.H.
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning - De Lanen 48, Drachten
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - Voorhuis 77, 9205BD Drachten
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.040 starten verkoop...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - de bouw van een...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning en de aanleg van een...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van een overkapping - De Warren...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de bouw van een woning - tussen Nijewei 72 en...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - het realiseren van een appartement op de verdieping...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de bouw van een woning en de aanleg van een...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de bouw van een woning - Paardenbloem 3 Drachten
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de kap van een boom - De Slag 11, 9202VX Drachten
Gemeente Smallingerland - kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - woningverhuur aan...
Gemeente Smallingerland - kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit - ab.21.035 oprichten tijdelijke...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de uitbreiding van een melkgeitenstal - Drachtster...
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Mafakifard, T.
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Khosrawi, R.
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Esmaeili, M.
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Ardeshiri, Y.
Gemeente Smallingerland – vertrokken met onbekende bestemming - Isabage, J.P.
Gemeente Smallingerland - behandeling bouwplannen Hûs & Hiem
Bestemmingsplan Drachten – De Drift
Kennisgeving ontwerpbeschikking-Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan De Wetterwille-Drie woonwagenstandplaatsen
Gemeente Smallingerland - Kennisgeving Ontwerpbeschikking - het bouwen van een paardenstal met rijmogelijkheid...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de verbouw van de verdieping en het dak - Folgeren...
Gemeente Smallingerland - aanvraag omgevingsvergunning - de bouw van een woning - tegenover De Werf 15...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Zuiderdwarsvaart 55,...
Gemeente Smallingerland - verlening omgevingsvergunning - de kap van een boom - Sydwende 35, 9204KB Drachten