Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning, bouw van 10 woningen, Duizendblad 2 t/m 20, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, bouw van een woning, Drachtster Heawei 29, 9215 VS, De Veenhoop
Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van een zinken deklijst, Muldersplein 3, 9221 SP, Rottevalle
Verleende omgevingsvergunning, onderhoudswerkzaamheden aan de N358, De Skieding, meerdere locaties binnen...
Verleende omgevingsvergunning, vervallen van de brandscheidingen, Ringweg 13, 9201 GT, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, bouw van een woning en twee recreatieappartementen, It Eilan 7, 8497...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouw van een wijzigen van het metselwerk, de gevels en de dakkapel...
Kennisgeving geen vergunning nodig, aanleg van een waterberging, langs de Alde Drait, Drachten
Kennisgeving verlenging beslistermijn, aanleg van een speeltuin, Noorderend 2, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Uthof 66, 9202 HP, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Zwemmer 70, 9204 GG, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van twee bomen, Suderheide 1, 9203 TH, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, onderhoudswerkzaamheden aan de N358, De Skieding, meerdere locaties...
Aanvraag omgevingsvergunning, beginnen van een kringloopwinkel, De Hemmen 10 en 10b, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van reclame, Burgemeester Wuiteweg 18, 9203 KK, Drachten
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouw van een horecabedrijf, het plaatsen van...
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van glas en een dakraam, Moleneind Zuidzijde 71, 9203 ZW,...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 5 aanlegsteigers, Insteekhaven Opeinder Kanaal
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een monument, Iendrachtsingel 2, 9218 PM, Opeinde
Aanvraag omgevingsvergunning, bouw van een woning, Drachtster Heawei 29, 9215 VS, De Veenhoop
Kennisgeving incidentele festiviteit, Live muziek (na afloop van voetbalwedstrijd), 14 september 2019...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouw van een fietsenhokje, Wetterwille 219, 9207 BM, Drachten
Omgevingsvergunning Omloop 50 -52 te Drachten
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), M.A. Booij, gemeente Smallingerland
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), W. Tamas, gemeente Smalingerland
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP), P. Hagayi, gemeente Smallingerland
Verleende omgevingsverunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, kappen van 4 bomen, Zuidkade...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, gemeentelijke aanvraag voor...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, direct in werking, verbouw van de woonboerderij,...
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 12 bomen, Zuiderhogeweg, Drachten
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, aanbrengen van nieuwe kleuren...
Openbare vergadering welstandscommissie, gemeente Smallingerland
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 12 bomen, t.h.v. Park de Singels...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, niet direct in werking, kappen van 11 bomen, Fabryksloane...
Verleende omgevingsvergunning, Reguliere procedure, direct in werking, bouw van een schuur, Hunze 15,...
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 25 bomen, t.h.v. Thalenpark, achter...
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 8 bomen, t.h.v. Sjoerd Veldmanstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van drie bomen, t.h.v. Overstesingel,...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van nieuwe kleuren Papegaaienbuurt (monument), Oosterstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schutting, De Vore 32, 9203 GX, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 23 bomen, t.h.v. Berkelaan 10-20a,...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg van een uitrit, De Steven 22, 9206 AX, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van gevels, De Tijen 13a, 9201 BX, Drachten
Aanvraag omgevingsvergunning, gemeentelijke aanvraag voor de kap van 11 bomen, t.h.v. Gerben Sondermanstraat...