Vergunningen Smallingerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Smallingerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Smallingerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving Wet Geluidhinder (ontwerpbesluit) 11 februari
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Smallingerland 2015
Verleende omgevingsvergunningen 4 februari
Aanvragen omgevingsvergunning 4 februari
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 5
Beheersverordening Boornbergum Middelgeast fase 4 en 5
Besluit Terugvordering , boete en verhaal Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz gemeente Smallingerland...
Participatiebesluit Smallingerland 2016
Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie Smallingerland...
Verleende omgevingsvergunningen 28 januari
Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure 28 januari
Aanvragen omgevingsvergunning 28 januari
Bestemmingsplan Ds. Visscherwei 51 Houtigehage
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 4
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)wk 4
Gewijzigde tarieventabel Legesverordening 2016
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP) wk 3
Ontwerpwijzigingsplan 'De Feart 7, Drachtstercompagnie'
Ontwerpbestemmingsplan '"Ds Visscherwei 51 te Houtigehage"'
Verleende omgevingsvergunningen 21 januari
Aanvragen omgevingsvergunning 21 januari
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Vaststelling Paraplubestemmingsplan "Regeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen"
Aanvragen omgevingsvergunning 14 januari
Verleende omgevingsvergunningen 14 januari
Vaststelling Paraplubestemmingsplan "Regeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen"
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Aankondiging emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Vastgesteld Wijzigingsplan 'Woon-werklocatie Spitsbergen Houtigehage'
Verleende omgevingsvergunningen 7 januari
Aanvragen omgevingsvergunning 7 januari
Kennisgeving verlenging beslistermijn 7 januari
Wijzigingsplan 'Woon-werklocatie Spitsbergen Houtigehage'
Vuurwerkvrije zones
Geweigerde omgevingsvergunningen 24 december
Aanvragen omgevingsvergunning 24 december
Verleende omgevingsvergunningen 24 december
Beslissing emigratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
Verordening Hondenbelasting 2016
Verordening forensenbelasting 2016
Verordening afvalstoffenheffing 2016