Vergunningen Sociale Dienst Oost Achterhoek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sociale Dienst Oost Achterhoek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sociale Dienst Oost Achterhoek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels bijstand en eigen woning 2018
Beleidsregels Leerlingenvervoer Minimagezinnen 2019
Beleidsregels Verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen Sociale Dienst Oost Achterhoek
Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Oost Gelre
Beleidsregels meedoen gemeente Oost Gelre 2020
Beleidsregels meedoen gemeente Berkelland 2020
Beleidsregels meedoen gemeente Winterswijk 2020
Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2020 gemeente Berkelland
Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Berkelland
Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2020 gemeente Oost Gelre
Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Winterswijk
Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2020 Winterswijk
Beleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Winterswijk 2020
Beleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Berkelland 2020
Beleidsregels terugvordering en invordering Bbz 2004 gemeente Oost Gelre
DELEGATIEBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK REGELING SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010
Financiële verordening Sociale Dienst Oost Achterhoek
Beleidsregels Leerlingenvervoer Minimagezinnen 2019
Beleidsregels bestuurlijke boete PW, IOAW en IOAZ 2018
Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
Beleidsregels Verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Beleidsregels taaleis Participatiewet 2018
Beleidsregels bijstand en eigen woning 2018
Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019