Vergunningen Sociale werkvoorziening Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sociale werkvoorziening Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân detail
Meldprotocol datalekken detail
Melden vermoeden misstand detail
Regeling klachtbehandeling Caparis 2017 detail
Verordening PGB Wsw detail
Regeling functiewaardering ambtelijk personeel GR SW ‘Fryslân’ 2016 detail
Verordening Elektronische Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ 2018 detail
Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ 2013 detail
Controleverordening gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” 2013 detail
Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’ detail
Verordening Behandeling Bezwaarschriften GR SW ‘Fryslân’ detail