Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Sociale werkvoorziening Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Sociale werkvoorziening Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân 18-02-2019 18-04-2019 detail
Meldprotocol datalekken 29-08-2018 29-10-2018 detail
Melden vermoeden misstand 29-08-2018 29-10-2018 detail
Regeling klachtbehandeling Caparis 2017 29-08-2018 29-10-2018 detail
Verordening PGB Wsw 29-08-2018 29-10-2018 detail
Regeling functiewaardering ambtelijk personeel GR SW ‘Fryslân’ 2016 09-08-2018 09-10-2018 detail
Verordening Elektronische Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ 2018 09-08-2018 09-10-2018 detail
Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ 2013 09-08-2018 09-10-2018 detail
Controleverordening gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” 2013 09-08-2018 09-10-2018 detail
Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’ 09-08-2018 09-10-2018 detail
Verordening Behandeling Bezwaarschriften GR SW ‘Fryslân’ 09-08-2018 09-10-2018 detail