Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein bij gemeenschapshuis...
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein aan Steemertseweg...
Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Bestemmingsplan Someren-Heide Zuid
Ontwerp omgevingsvergunning, Floreffestraat ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Heikantstraat ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Lungendonk 16 te Lierop
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai – Kerkendijk 154-156 Someren
Omgevingsvergunning, Achterbroek 33 te Lierop
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan IX, gemeente Someren 2019
Vastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkstraat 70
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VII
Ontwerp omgevingsvergunning, Floreffestraat ongen. te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 23 Someren / Besluit hogere waarden
Ontwerp omgevingsvergunning, Zandstraat 101 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk 154-156
Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen...
Omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden, Kanaalstraat 87 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Heikantstraat ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Lungendonk 16 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Achterbroek 33 te Lierop
Verleende Omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop
Ontwerpwijzigingsplan Laan ten Boomen 29 / Besluit hogere grenswaarden
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Vaarsehoef 6 en 8 te Lierop
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VIII/ Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Houtbroekdijk ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2
Gemeente Someren - Aanwijzem individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ketelberg
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2
Gemeente Someren - Opheffen eenrichtingsverkeer en geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer - Bosrandweg
Vastgesteld bestemmingsplan 'Somerdaal'
Vastgesteld bestemmingsplan Eindje 6
Vastgesteld bestemmingsplan 'Hollestraat 3 en ongenummerd' / Besluit hogere grenswaarden
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden oprichten woning Kanaalstraat...
Ontwerp omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Landbouwstraat 25 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid
Omgevingsvergunning, Kuilerstraat 11 te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan 'Slievenstraat 68 te Someren'
Vastgesteld Bestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Someren
Nadere regels voor het plaatsen van voor-werpen op of aan de openbare plaats
Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020
Gemeente Someren - Instellen geslotenverklaring motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Onverhard...
Ontwerp omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VII, gemeente Someren 2018
Vastgesteld wijzigingsplan Hersel 1 Lierop