Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) te Someren detail
Omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren detail
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden, Kanaalstraat 87 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Heikantstraat ongen. te Someren detail
Omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Lungendonk 16 te Lierop detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Achterbroek 33 te Lierop detail
Verleende Omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop detail
Ontwerpwijzigingsplan Laan ten Boomen 29 / Besluit hogere grenswaarden detail
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Vaarsehoef 6 en 8 te Lierop detail
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VIII/ Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Houtbroekdijk ongen. te Someren detail
Omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2 detail
Gemeente Someren - Aanwijzem individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ketelberg detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2 detail
Gemeente Someren - Opheffen eenrichtingsverkeer en geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer - Bosrandweg detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Somerdaal' detail
Vastgesteld bestemmingsplan Eindje 6 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden oprichten woning Kanaalstraat 87 te Someren detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Hollestraat 3 en ongenummerd' / Besluit hogere grenswaarden detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren detail
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Landbouwstraat 25 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop detail
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid detail
Omgevingsvergunning, Kuilerstraat 11 te Someren detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Slievenstraat 68 te Someren' detail
Vastgesteld Bestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind detail
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Someren detail
Nadere regels voor het plaatsen van voor-werpen op of aan de openbare plaats detail
Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020 detail
Gemeente Someren - Instellen geslotenverklaring motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Onverhard gedeelte Driehoekstraat detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren detail
Vastgesteld wijzigingsplan Hersel 1 Lierop detail
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VII, gemeente Someren 2018 detail
Protocol jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts detail
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats elektrische voertuigen - Rosdaal detail
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Eggendreef detail
Ontwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Kuilerstraat 11 te Someren detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 16 Someren detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 70 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Smulderslaan 38 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren / besluit hogere waarde Wet geluidhinder detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 28 Someren detail
Verleende Omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 26 te Someren detail
Ontwerpwijzigingsplan Hersel 1 Lierop detail
Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VI detail
Ontwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind detail