7.4

Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp omgevingsvergunning, Winkelstraat 3 te Lierop
Omgevingsvergunning Kanaaldijk-zuid 24 en 24a te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan X, gemeente Someren 2020
Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan Goede Vaart te Someren
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein tussen Dagpauwoog...
Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan ongenummerd
Gemeente Someren - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - noordzijde kruispunt Somerenseweg-Groenstraat-Schuttersstraat...
Opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging betreffende Inburgering
Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 32 te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Houtbroekdijk 29 en ongenummerd te Someren
Vastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan ongenummerd te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Beliënberkdijk 37-39 Someren
Vastgesteld bestemmingsplan parapluplan parkeren ’t Vaartje Someren
Ontwerp bestemmingsplan Michelslaan 11-11a te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IX te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Kanaaldijk-zuid ongen. (tussen 23 en 25) te Someren
Vastgesteld wijzigingsplan Hollestraat 21 te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Vendelier 1, 3, 5, 7, 9 en 11 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Varenschutseweg 11 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Geldestraat ong. te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 2”
Ontwerpbestemmingsplan Voormalige Pastorielocatie Someren
Ontwerpbestemmingsplan Kuilerstraat ongenummerd te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3)
Voorontwerpbestemmingsplan Goede Vaart
Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater
Gemeente Someren - Instellen 60 km/h-zone - Nieuwendijk, Kerkendijk, Hugterweg inclusief het ten zuiden...
Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 22b
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Someren 2018
Verleende Omgevingsvergunning zonnepark Kerkendijk, Eggendreef 70 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop
Vastgesteld wijzigingsplan Heikantstraat ongen. te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Kanaaldijk-zuid 1a, 1b, 1c, 1d en Trasweg 9a en 9b te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Lungendonk 20 te Lierop
Omgevingsvergunning, Zandstraat 101 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84
Voorbereidingsbesluit “Huisvesting arbeidsmigranten”
Ontwerp wijzigingsplan Hollestraat 21
Ontwerp omgevingsvergunning, Vendelier ongen. te Lierop
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein tussen Avondrood...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VIII, gemeente Someren 2019
Instructie voor de griffier van de Gemeente Someren 2019
Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkendijk ongenummerd (naast nr. 117)
Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 154 - 156 te Someren
Verordening rioolheffing 2020
Vaststellen uitvoeringsregels bijdrage welzijnsactiviteiten gemeente Someren 2019
Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandige Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan Heikantstraat 32 Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Melchertstraat 7 en 7a te Someren