Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020 21-05-2019 21-07-2019 detail
Gemeente Someren - Instellen geslotenverklaring motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Onverhard gedeelte Driehoekstraat 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VII, gemeente Someren 2018 02-05-2019 02-07-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Hersel 1 Lierop 02-05-2019 02-07-2019 detail
Protocol jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats elektrische voertuigen - Rosdaal 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Eggendreef 18-04-2019 18-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23 18-04-2019 18-06-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Kuilerstraat 11 te Someren 04-04-2019 04-06-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 16 Someren 04-04-2019 04-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 70 04-04-2019 04-06-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Smulderslaan 38 21-03-2019 21-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren / besluit hogere waarde Wet geluidhinder 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 28 Someren 28-02-2019 28-04-2019 detail
Verleende Omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 26 te Someren 21-02-2019 21-04-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Hersel 1 Lierop 21-02-2019 21-04-2019 detail
Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering 11-02-2019 11-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VI 31-01-2019 31-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 16 Someren-Heide 10-01-2019 10-03-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lieropsedijk 11 Someren / Besluit hogere grenswaarden 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2019 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening jeugdhulp Someren 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Plattelandswoning Smulderslaan 38 20-12-2018 20-02-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 28 Someren 20-12-2018 20-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Reststroken 2017 13-12-2018 13-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Someren 13-12-2018 13-02-2019 detail
Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Subsidieregeling sportverenigingen Someren 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening Someren 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk Someren 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018 04-12-2018 04-02-2019 detail
Omgevingsvergunning, Pasakker 58 te Someren 29-11-2018 29-01-2019 detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Someren 2018 26-11-2018 26-01-2019 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Someren 2018 26-11-2018 26-01-2019 detail
Re-integratieverordening participatiewet gemeente Someren 2018 26-11-2018 26-01-2019 detail
Nadere regels re-integratieverordening gemeente Someren 2018 26-11-2018 26-01-2019 detail
Gemeente Someren - Realiseren bushalte - Mierloseweg nabij kruising met Hersel - Gebergte 22-11-2018 22-01-2019 detail
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Nieuwstraat 15-11-2018 15-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Hollestraat 3 en ongenummerd 25-10-2018 25-12-2018 detail
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Torenplein 25-10-2018 25-12-2018 detail
Gemeente Someren - Bromfietsers op de rijbaan - Kerkendijk 25-10-2018 25-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Ploegstraat 59, Vaarsehoefweg 22 en Hoijserstraat 19 11-10-2018 11-12-2018 detail