7.4

Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 3
Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan X, gemeente Someren 2020
Ontwerp omgevingsvergunning, Speelheuvelstraat ongen. te Someren
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Someren 2021
subsidieregeling sportverenigingen Someren 2021
Omgevingsvergunning, Klotterstraat 10 te Someren
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hoogertstraat
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Heuvel
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen -
Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Someren 2020
Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Someren 2020
Instructie voor de griffier van de Gemeente Someren 2019
Wijziging Minimaverordening Someren 2015 en verordening Individuele Inkomenstoeslag Someren 2017
Verordening burgerbetrokkenheid Wmo Someren 2020
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing Someren 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Someren 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Someren 2021
Verordening toeristenbelasting Someren 2021
Verordening hondenbelasting Someren 2021
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum-Someren 2021-2025.
Verordening rioolaansluitrecht Someren 2021
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Someren 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Vaartdijk 5 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Hoevenstraat 4 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan XI
Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018
Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats
Ontwerpbestemmingsplan Somerenseweg 23/23a te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Klotterstraat 10 te Someren
Subsidieregeling maatregelen gebiedsproces Onweerstaanbaar Someren - Bodem
Vastgesteld bestemmingsplan Michelslaan 11-11a te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Goede Vaart te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Haagdoornweg ong. (tussen 23 en 27a) te Someren
Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vastgesteld bestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwendijk 84 te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3)
Vastgesteld bestemmingsplan Voormalige Pastorielocatie Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Winkelstraat 3 te Lierop
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan X, gemeente Someren 2020
Omgevingsvergunning Kanaaldijk-zuid 24 en 24a te Someren
Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan Goede Vaart te Someren
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein tussen Dagpauwoog...
Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan ongenummerd
Gemeente Someren - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - noordzijde kruispunt Somerenseweg-Groenstraat-Schuttersstraat...
Opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging betreffende Inburgering
Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 32 te Someren