7.8

Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld wijzigingsplan Hollestraat 21 te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Vendelier 1, 3, 5, 7, 9 en 11 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Varenschutseweg 11 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Geldestraat ong. te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 2”
Ontwerpbestemmingsplan Kuilerstraat ongenummerd te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Voormalige Pastorielocatie Someren
Voorontwerpbestemmingsplan Goede Vaart
Ontwerpbestemmingsplan Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3)
Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater
Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 22b
Gemeente Someren - Instellen 60 km/h-zone - Nieuwendijk, Kerkendijk, Hugterweg inclusief het ten zuiden...
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Someren 2018
Ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop
Verleende Omgevingsvergunning zonnepark Kerkendijk, Eggendreef 70 te Someren
Vastgesteld wijzigingsplan Heikantstraat ongen. te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Kanaaldijk-zuid 1a, 1b, 1c, 1d en Trasweg 9a en 9b te Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Lungendonk 20 te Lierop
Omgevingsvergunning, Zandstraat 101 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84
Voorbereidingsbesluit “Huisvesting arbeidsmigranten”
Ontwerp omgevingsvergunning, Vendelier ongen. te Lierop
Ontwerp wijzigingsplan Hollestraat 21
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein tussen Avondrood...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VIII, gemeente Someren 2019
Instructie voor de griffier van de Gemeente Someren 2019
Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkendijk ongenummerd (naast nr. 117)
Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 154 - 156 te Someren
Verordening rioolheffing 2020
Vaststellen uitvoeringsregels bijdrage welzijnsactiviteiten gemeente Someren 2019
Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandige Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan Heikantstraat 32 Someren
Verleende Omgevingsvergunning, Melchertstraat 7 en 7a te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Kanaaldijk-zuid 1 te Someren
Ontwerp Omgevingsvergunning Lungendonk ongenummerd (naast nr. 22) te Lierop
Ontwerpwijzigingsplan Heikantstraat ong. in Someren
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Someren 2019
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Legesverordening 2020
Verordening toeristenbelasting Someren 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Someren 2020
Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2020
Verordening hondenbelasting Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan parapluplan Parkeren 't Vaartje Someren
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Someren 2020
subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2020
Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden Floreffestraat 100 en 102 en Vaarselstraat...