Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Someren - Aanwijzem individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ketelberg detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2 detail
Gemeente Someren - Opheffen eenrichtingsverkeer en geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer - Bosrandweg detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Somerdaal' detail
Vastgesteld bestemmingsplan Eindje 6 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden oprichten woning Kanaalstraat 87 te Someren detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Hollestraat 3 en ongenummerd' / Besluit hogere grenswaarden detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren detail
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Landbouwstraat 25 te Someren detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop detail
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid detail
Omgevingsvergunning, Kuilerstraat 11 te Someren detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Slievenstraat 68 te Someren' detail
Vastgesteld Bestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind detail
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Someren detail
Nadere regels voor het plaatsen van voor-werpen op of aan de openbare plaats detail
Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020 detail
Gemeente Someren - Instellen geslotenverklaring motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Onverhard gedeelte Driehoekstraat detail
Ontwerp omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren detail
Vastgesteld wijzigingsplan Hersel 1 Lierop detail
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VII, gemeente Someren 2018 detail
Protocol jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts detail
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats elektrische voertuigen - Rosdaal detail
Gemeente Someren - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Eggendreef detail
Ontwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 16 Someren detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 70 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Kuilerstraat 11 te Someren detail
Vastgesteld wijzigingsplan Smulderslaan 38 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren / besluit hogere waarde Wet geluidhinder detail
Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 28 Someren detail
Ontwerpwijzigingsplan Hersel 1 Lierop detail
Verleende Omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 26 te Someren detail
Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VI detail
Ontwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lieropsedijk 11 Someren / Besluit hogere grenswaarden detail
Ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 16 Someren-Heide detail
Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening jeugdhulp Someren 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Plattelandswoning Smulderslaan 38 detail
Ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 28 Someren detail
Vastgesteld bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Someren detail