7.4

Vergunningen Someren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Someren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Someren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Someren 2019
Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2020
Legesverordening 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Verordening toeristenbelasting Someren 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Someren 2020
Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2020
Verordening hondenbelasting Someren 2020
Ontwerpbestemmingsplan parapluplan Parkeren 't Vaartje Someren
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Someren 2020
subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2020
Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden Floreffestraat 100 en 102 en Vaarselstraat...
Voorontwerpbestemmingsplan Voormalige Pastorielocatie Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Melchertstraat ongen. te Someren
Vastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan ongenummerd (naast nr. 24)
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadpunt voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein aan Steemertseweg...
Gemeente Someren - Aanwijzen oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein bij gemeenschapshuis...
Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Bestemmingsplan Someren-Heide Zuid
Omgevingsvergunning, Lungendonk 16 te Lierop
Omgevingsvergunning, Heikantstraat ongen. te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Floreffestraat ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Achterbroek 33 te Lierop
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai – Kerkendijk 154-156 Someren
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan IX, gemeente Someren 2019
Vastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkstraat 70
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VII
Ontwerp omgevingsvergunning, Floreffestraat ongen. te Someren
Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 23 Someren / Besluit hogere waarden
Ontwerp omgevingsvergunning, Zandstraat 101 te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk 154-156
Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen...
Omgevingsvergunning, Kerkendijk 54 te Someren
Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden, Kanaalstraat 87 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Heikantstraat ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Zandstraat 64 te Someren
Ontwerp omgevingsvergunning, Lungendonk 16 te Lierop
Verleende Omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop
Ontwerp omgevingsvergunning, Achterbroek 33 te Lierop
Ontwerpwijzigingsplan Laan ten Boomen 29 / Besluit hogere grenswaarden
Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Vaarsehoef 6 en 8 te Lierop
Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VIII/ Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Houtbroekdijk ongen. te Someren
Omgevingsvergunning, Hollestraat ongen. te Someren
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2
Gemeente Someren - Opheffen eenrichtingsverkeer en geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer - Bosrandweg
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2
Gemeente Someren - Aanwijzem individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ketelberg
Vastgesteld bestemmingsplan 'Somerdaal'
Vastgesteld bestemmingsplan Eindje 6