Vergunningen Son en Breugel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Son en Breugel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Son en Breugel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Taylorstraat 11a
Bestemmingsplan “Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk Zuid 24”
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Sonniuswijk 21
Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat”
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Weverstraat 20
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt 3102
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Nolensstraat 11
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Jufferlaan, kavel G7
Geaccepteerde gebruiksmelding (BRANDVEILIG GEBRUIK) Ekkersrijt 4101 t/m 4155
Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Zuid; Begoniastraat” te Son en Breugel
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Honingbij 108
Verleende omgevingsvergunning (RECLAME) Nieuwstraat 54
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Witsnuitlibel 3
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Breeakkerstraat 35
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) De Kuilen 1
Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat”
Bestemmingsplan “Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk Zuid 24”
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Olen 13
Machtiging Spoed Eisende Zorg
Aangevraagde omgevingsvergunning (RECLAME) Hoek Wilhelminalaan – Nieuwstraat
Ingekomen sloopmelding Sijslaan 4
Verleende omgevingsvergunning (KAPPEN) Breitnerstraat 1
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel ongenummerd
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Julianastraat 8
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) IJssellaan ongenummerd
Verleende omgevingsvergunning (KAPPEN) Dr. Berlagelaan 7
Verleende omgevingsvergunning (KAPPEN) brug over de Dommel Planetenlaan
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Sijslaan 1
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Libellenlaan, Keizerlibel, Overlibel, Zadellibel ongenummerd
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Keverlaan 7
Verleende omgevingsvergunning (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING) Europalaan/Dudokstraat...
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Overlibel 3
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 43-45-47”
Evenementenvergunning Avondwandelvierdaagse
Tijdelijke verkeersmaatregelen Avondwandelvierdaagse
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Vlinderlaan 115
Ontheffing Drank- en Horecawet  Avondwandelvierdaagse
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt 2037
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Merwedelaan 14
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 43-45-47”
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (BOUWEN) Eifellaan 2
Tijdelijke verkeersmaatregel Sponsorloop Basisschool De Stokland
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen 5”
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel 13
Ingekomen gebruiksmelding (BRANDVEILIG GEBRUIK) Ekkersrijt 4101
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Panterlaan 5
Verleende omgevingsvergunning Van Loon Son BV, Ekkersrijt 8825
Geaccepteerde sloopmelding Weverstraat 20
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel 2 (kavel E09)
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (BOUWEN) Sonniuswijk 21