Vergunningen Son en Breugel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Son en Breugel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Son en Breugel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels Vechtsportgala's (rectificatie)
Emigratie naar onbekend adres M.D. Schweikle
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit Olen 13
Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Ekkersrijt 3101, 3103 en 3105
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit Van den Elsenstraat 22a
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Veerstraat 20
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Witsnuitlibel 3 (kavel GO3 )
Kennisgeving M.e.r. beoordeling (rectificatie)
Kennisgeving M.e.r. beoordeling (rectificatie)
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Antoon van de Venstraat 25
Aanwijzingsbesluit Leerplicht
Ingekomen gebruiksmelding (BRANDVEILIG GEBRUIK) Raadhuisplein 30
Ingekomen sloopmelding Boslaan 2
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Raadhuisplein 30
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Keizersmantellaan 3
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Wielewaallaan 2
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Boslaan 2
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Beekjuffer 10
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Panterlaan 5
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Weverstraat 20
Bekendmaking anterieure overeenkomst perceel Kanaaldijk Noord
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Nieuwstraat 34a
Geaccepteerde sloopmelding Van Hallstraat 4
Ingekomen sloopmelding Ekkersrijt 6034
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Buntlaan 8
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel 5
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Overlibel 5
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Witsnuitlibel 1
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Schoolstraat 1
Geaccepteerde sloopmelding Varenlaan 9
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt 6034
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Jufferlaan, kavel G7
Melding Activiteitenbesluit Ekkersrijt 3105
Emigratie naar onbekend adres de heer B.Zaluszniewski
Geaccepteerde sloopmelding Van den Elsenstraat 52
Mandatenlijst januari 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Beekjuffer 10
Verleende omgevingsvergunning (AFWIJKEN) Weserlaan 56
Ingekomen sloopmelding Van Elsenstraat 52
Ingekomen sloopmelding Ekkersrijt 3101
Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning De Kuilen 3
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Buntlaan 8
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Buntlaan 8
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Kanaalstraat 29 - 33
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Veerstraat 8a
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Veerstraat 8a
Verordening kwaliteit milieugerelateerd(e) vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht...
Legesverordening 2020
Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2020-2023
Mandaatregeling "uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2020-2023"