Vergunningen Son en Breugel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Son en Breugel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Son en Breugel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Wielewaallaan 2
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Sonniuswijk 21
Aangevraagde omgevingsvergunning (KAPPEN) IJssellaan - Afrikalaan ong.
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel 5
Verleende omgevingsvergunning (Kappen) Leeuwenbeklaan, Lupinelaan, Nachtegaallaan, Korenbloemlaan, Hulstlaan
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Schoolstraat 1
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Jufferlaan / Kavel F09
Geaccepteerde sloopmelding Merellaan 2
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) De Kuilen 3
Ingekomen gebruiksmelding (BRANDVEILIG GEBRUIK) Jupiterstraat 3
Ontheffing Drank- en Horecawet Kermis 2020
Evenementenvergunning Kermis 2020
Emigratie naar onbekend adres de heer B. Turcu
Geaccepteerde sloopmelding Karekietlaan 3
Ingekomen sloopmelding Marijkestraat 2
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Roerlaan 2
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Karekietlaan 3
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Breeakkerstraat 19
Aangevraagde omgevingsvergunning Van Hallstraat 17
Aangevraagde omgevingsvergunning Vechtlaan 32
Nieuwe straatnaam Noorderlicht
Verleende omgevingsvergunning Eemshof 7
Ingekomen sloopmelding Karekietlaan 3
Verleende omgevingsvergunning Rotonde Planetenlaan / Piet Heijnlaan
Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4109c / 4107
Verleende omgevingsvergunning Lamalaan 4
Verleende omgevingsvergunning Huijgensstraat 15 / Kloosstraat
Verleende omgevingsvergunning Dresdenlaan 7
Wijziging reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
Verleende omgevingsvergunning Rijksweg A50 / verzorgingsplaats Sonse Heide
Verleende omgevingsvergunning Beekjuffer 12
Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven
Gemeente Son en Breugel - Verkeerbesluit parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen - Van Speyklaan...
Beleidsregel Wet aanpak Woonoverlast
Evenementenvergunning Carnavalsoptocht 2020
Tijdelijke verkeersmaatregelen Carnavalsoptocht 2020
Evenementenvergunning intocht Sint Nicolaas
Tijdelijke verkeersmaatregelen intocht Sint Nicolaas
Aangevraagde omgevingsvergunning Roerlaan 2
Geaccepteerde sloopmelding Sonniuswijk 5
Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan 52
Ingekomen sloopmelding Merellaan 2
Verleende omgevingsvergunning Overlibel 1
Aangevraagde omgevingsvergunning Vechtlaan 18
Aangevraagde omgevingsvergunning Weserlaan 56
Beleidsregel beschut werk
Beleidsregel taaleis
Aangevraagde omgevingsvergunning Afrikalaan 33
Verleende omgevingsvergunning Zadellibel 8
Verleende omgevingsvergunning hoek Nieuwstraat / Kanaaldijk Noord ongenummerd en De Bontstraat ongenummerd