Vergunningen Son en Breugel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Son en Breugel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Son en Breugel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Antoon van de Venstraat 6
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Betuwepad 12
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Nieuwstraat 28a
Aangevraagde omgevignsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt 1301
Mandaatbesluit invorderings- en heffingsambtenaar gemeente Son en Breugel, gemeente Nuenen en gemeente...
Aangevraagde omgevingsvergunning Tijgerlaan 1 5691GE Son en Breugel :
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwstraat 36a 5691AD Son en Breugel :
Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4018 5692DA Son en Breugel :
Geweigerde omgevingsvergunning met tijdelijke instandhouding De Kuilen ongenummerd
Besluit gelijkwaardigheid en maatwerkvoorschriften Ekkersrijt 2026a
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt ongenummerd / Science Park Eindhoven ongenummerd en...
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Dekkerstrat 7
Beschrijving zakelijke inhoud anterieure overeenkomst perceel Kanaaldijk Noord (Begoniastraat 13 woningen)
Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Zuid; Begoniastraat 13 woningen”
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Jufferlaan 124
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Honingbij 100
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN/RECLAME) Ekkersrijt 4018
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Hendrik Veenemanstraat 53
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Pijperlaan 2
Aangevraagde omgevingvergunning (BOUWEN) Wagenaarlaan 1
Aangevraagde omgeivngsvergunning (BOUWEN) Tijgerlaan 1
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Nieuwstraat 36a
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Van Gentlaan 4
Besluit van de burgemeester van Son en Breugel tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de...
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Aziëlaan 43
Verleende omgevignsverguning (BOUWEN) Willemstraat 32
Uitgebreide procedure ontwerpbeschikking Wabo Eindhovenseweg 4
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Meierijlaan 8
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Smaragdlibel 6 (kavel E07)
Uitgebreide procedure definitieve beschikking Wm/Wabo Ockhuizenweg 22
Ontwerpbestemmingsplan “Herziening reststroken groen 2021”
Ontwerpbestemmingsplan “Herziening reststroken groen 2021”
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Jufferlaan 134
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Airbornestraat 1
Aangevraagde omgevingsvergunning Jufferlaan 134 5692WZ Son en Breugel :
Aangevraagde omgevingsvergunning Airbornestraat 1 5691CB Son en Breugel :
Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 3102 5692CC Son en Breugel :
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Azielaan 16
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrsijt 4611
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Nieuwstraat 9a
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Vliehors 9
Aangevraagde omgevingsvergunning (BOUWEN) Roerlaan 9
Geaccepteerde sloopmelding Ranonkelstraat, Spireastraat en De Bontstraat
Geacccepteerde sloopmelding Snijderstraat 12
Geaccepteerde sloopmelding Klaprooslaan 6
Ingekomen sloopmelding Willemstraat 32
Verleende omgevingsvergunning (KAPPEN) Jacob Marisstraat 5
Verleende omgevingsvergunning (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN) Olen ongenummerd (sectie F, nummers 105,...
Verleende omgevingsvergunning (BOUWEN) Ekkersrijt 4089
Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval – Ekkersrijt nabij 2080