7.9

Vergunningen Stadskanaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadskanaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadskanaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Z-20-071915 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-070159 Gemeente Stadskanaal – Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsplan gemeente Stadskanaal
Z-20-063338 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke...
Z-19-054323 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het...
Z-20-071438 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-19-054323 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het...
Z-20-068736 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels’
Z-20-070159 Gemeente Stadskanaal – Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsplan gemeente Stadskanaal
Z-20-063338 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke...
Aanwijzingsbesluit functionarissen belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de...
Z-20-069732 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel,...
Z-19-062335 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het verschaffen...
Z-20-067127 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-19-063002 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat”
Z-20-070797 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure)voor het plaatsen...
Z-19-063002 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat”
Z-19-062335 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het verschaffen...
Z-20-070760 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van drie eikenbomen,...
Z-20-070532 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen...
Z-20-070339 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een eik, Iepenlaan...
Z-20-069995 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-20-070493 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het tijdelijk...
Z-20-066936 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-20-066745 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-20-066896 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-20-065809 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-20-066745 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-20-065809 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Z-20-066896 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,...
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Stadskanaal 2020
Z-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure) voor het veranderen...
Z-20-070989 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg,...
Z-20-067438 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een esdoorn, Unikenstraat...
Z-20-069508 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden...
Z-20-070337 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg,...
Z-20-068942 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden...
Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Z-20-062665 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Musselweg...
Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020
Z-20-071052 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-070693 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het wijzigen van een uitweg,...
Z-19-060728 - Gemeente Stadskanaal – besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure) voor het veranderen...
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-20-070760 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-070339 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-068794 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanpassen...
Z-19-063398 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het veranderen...
Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020
Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal