Vergunningen Stadskanaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadskanaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadskanaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Stadskanaal - Verzamelverkeersbesluit laadpalen - kernen Mussel, Musselkanaal, Stadskanaal en...
Gemeente Stadskanaal – Vergadering Commissie Rechtsbescherming op 3 maart 2019
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-19-060952 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Schrijnwerker 2 in Stadskanaal
Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Z-20- 066416)
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-20-066272 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen, Essenhage...
Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Z-20-066272 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-066654 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-20-065686 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-19-063398 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),...
Z-20-065304 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Mussel-A-Kanaal OZ 16 in Musselkanaal
Z-20-066276 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een eik, 2e Achterholtsweg...
Z-20-066194 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-066470 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-066243 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Ceresstraat 9 in Stadskanaal
Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-19-062496 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-19-060933 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Steenhouwer 8 in Stadskanaal
Z-17-036414 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17”
Z-17-036414 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17”
Z-20-066276 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-064781 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van drie eiken, Tuinlaan...
Z-20-065609 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-065609 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van twee eiken en...
Z-20-065207 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van drie eiken, Tammingaborg...
Z-17-037085 Gemeente Stadskanaal, vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’
Z-17-037085 Gemeente Stadskanaal, vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’
Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2020
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Z-20-064433 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk, Veenhofsweg...
Z-20-064781 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-20-065207 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden,...
Z-19-062499 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-19-063048 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor (reguliere procedure) voor het...
Z-19-060672 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor (reguliere procedure) voor het...
Z-19-062721 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen...
Z-19-062287 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),...
Z-19-061581 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden...
Z-19-063421 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Aviaweg 1 in Vledderveen
Z-19-063423 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Barkhoornweg 12 in Onstwedde