7.4

Vergunningen Stadskanaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadskanaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadskanaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2021
Z-20-078303 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai:...
Z-20-078303 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren...
Z-20-078303 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai:...
Z-20-080448 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-21-082164 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Beumeesweg 181 in ALTEVEER
Z-20-079432 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),...
Z-20-080608 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),...
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-20-077899 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-21-081804 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor uitbouw...
Z-21-081856 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-081845 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-21-081796 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen...
Z-21-081699 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-20-080611 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Beneluxlaan 23 in STADSKANAAL
Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018
Z-20-075344 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren...
Z-21-081310 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-21-081258 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-20-080588 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-081107 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-081392 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Z-20-080879 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-21-081317 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-17015205 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor de bouw...
Z-20-079937 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-20-078323 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen...
Z-20-075925 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen...
Z-21-081314 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Kampweg 1A in ONSTWEDDE
Gemeente Stadskanaal - Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen
Z-20-080606 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Z-20-078137 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-20-079847 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren...
Z-20-067138 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Mandenmaker 6 in STADSKANAAL
Z-21-081274 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Menistenplein 10A in STADSKANAAL
Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven
Z-17- 036414 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15...
Z-20-080401 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het starten...
Z-20-067251 - Gemeente Stadskanaal – Van rechtswege verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure)...
Z-17- 036414 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15...
Z-20-080071 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen...
Z-21-081138 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor bouwen...
Z-21-081317 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vellen...
Z-20-080883 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor nieuwbouw...
Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
Z-21-081137 - Gemeente Stadskanaal - Aanvraag: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor verstevigen...
Z-20-079932 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...
Z-20-074011 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen...
Z-20-080878 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen...