Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Stadskanaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadskanaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadskanaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gedragscode voor goed ambtelijk handelen griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling uitvoeringsvoorschriften loopbaanbeleid griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Kledingverordening griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling flexibele werktijden griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
beoordelingsreglement 18-01-2019 18-03-2019 detail
Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling griffie studiekostenfaciliteiten 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling vergoeding reiskosten griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie) 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal 18-01-2019 18-03-2019 detail
Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik gemeente Stadskanaal 2011 18-01-2019 18-03-2019 detail
Regeling studiekostenfaciliteiten griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
beloningsreglement griffie 18-01-2019 18-03-2019 detail
Z-18-049607 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor een aanpassing van een aardgastransportleiding, Grootstukkerweg in Alteveer 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-048607 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg, Steenhouwer 10 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-049141 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het gebruiken van een gymlokaal als woning, Noorderdiep 2 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-044498 Gemeente Stadskanaal – Weigering omgevingsvergunning Marktstraat 99 in Musselkanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-19-050331 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden, Beumeesweg 130C in Alteveer 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-19-050705 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden, Unikenkade 8B in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-048362- Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Willem Diemerstraat 75 in Musselkanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-049000 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Wiekedreef 186 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-19-050538 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden, Dorpsstraat 44a in Onstwedde 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-19-050542 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Oude Markt ter hoogte van Europalaan 72 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-048362- Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Willem Diemerstraat 75 in Musselkanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-19-050542 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Oude Markt ter hoogte van Europalaan 72 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-049000 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Wiekedreef 186 in Stadskanaal 16-01-2019 16-03-2019 detail
Z-18-046521 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het legaliseren van een carport, Marktstraat 19 in Musselkanaal 10-01-2019 10-03-2019 detail
Z-18-047795 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg aan de Gedempte Vleddermond 1 en het verwijderen van twee bestaande uitwegen, Gedempte Vleddermond 1 in STADSKANAAL 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049522 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van 23 berken, vlier en prunus, Badstraat 75 in Musselkanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-044502 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, Grootstukkerweg 7 in Alteveer 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049032 - Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Baken 17 in Stadskanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049388 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van één beuk, Alteveersterweg 32 in Alteveer 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049627 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het kappen van één es, Veenhuizerweg 6 in Onstwedde 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-047932 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw met B&B voorziening, Waterschapsweg 1 in Vledderveen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049611 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel, Sluiskade 92 in Musselkanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049068 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het legaliseren van een geplaatste schutting, Veenhofsweg 1 in Alteveer 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049189 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, Beumeesweg 159 in Alteveer 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-048712 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een puntdak, Glaslaan 5 in Stadskanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-048827 - Gemeente Stadskanaal: Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid in het kader van Activiteitenbesluit, Boerhaavestraat 1 in STADSKANAAL 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-048951 - Gemeente Stadskanaal – Melding Activiteitenbesluit, Schoolstraat 124 A in Musselkanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail
Z-18-049855 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw, Pekelderstraat 24 in Stadskanaal 09-01-2019 09-03-2019 detail