6.6

Vergunningen Stadsregio Amsterdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadsregio Amsterdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadsregio Amsterdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in...
Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam
Spelregels projecten
Subsidieregeling voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2016-2021
Verordening BDU Infrastructuur Stadsregio Amsterdam
Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017
Besluit tot aanpassing van de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers...
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in...
Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Stadsregio Amsterdam
Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie...
Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam
Beleidskader Capaciteitstoedeling Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam
Veiligheidsvisie openbaar vervoer Stadsregio Amsterdam 2016 - 2019
Beleidsregels Bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015
Visie lokaal spoor Stadsregio Amsterdam 1 december 2015 - 30 november 2019
Delegatiebesluit Wet lokaal spoor
Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor