Vergunningen Stadsregio Amsterdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stadsregio Amsterdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stadsregio Amsterdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam detail
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam detail
Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam detail
Spelregels projecten detail
Subsidieregeling voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2016-2021 detail
Verordening BDU Infrastructuur Stadsregio Amsterdam detail
Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017 detail
Besluit tot aanpassing van de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor detail
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam detail
Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Stadsregio Amsterdam detail
Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor detail
Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam detail
Beleidskader Capaciteitstoedeling Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam detail
Veiligheidsvisie openbaar vervoer Stadsregio Amsterdam 2016 - 2019 detail
Beleidsregels Bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015 detail
Visie lokaal spoor Stadsregio Amsterdam 1 december 2015 - 30 november 2019 detail
Delegatiebesluit Wet lokaal spoor detail
Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor detail