Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Lichtmisweg 13
Poeleweg 1
Weth Timmermanstraat 9,
Rollecate 36
Tijdelijke standplaats Marktplein Staphorst
Verleende omgevingsvergunning waterberging met zonnepark aan de Puntweg te Punthorst
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiele herziening Oude Rijksweg 459 te Rouveen’
Algemene plaatselijke verordening
Verkoopdag Stichting Stéphanos
Oude Rijksweg 237
Haverveld 9 en 11
Rijksparallelweg 65
Maïsveld 5
Perceel naast Rijksparallelweg 63
− Percelen naast Haverveld 7, kadastraal bekend als sectie AA nr. 6380 en 6381
Gemeenteweg 10
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 161 te Staphorst’
Gemeentehuis gesloten op 6 november
Ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Coman
Ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Stoica
Aanwijzen van een elektrisch oplaadpunt aan de haakse parkeerplaats aan de Henri Dunantstraat in Staphorst
Kennisgeving anterieure overeenkomst op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening.
Verleende omgevingsvergunning / coördinatiebesluit / maatwerkvoorschriften slagschaduw Windpark Staphorst
Gemeente Staphorst - aanleg elektrisch oplaadpunt - Staphorst Noord aan de Henri Dunantstraat
Burg Niemeijerstraat 4
Gemeenteweg 369
Gemeenteweg 152
Oude Rijksweg 675a
Rijksparallelweg 25
Berkenstouwe 2
Weth Kuijersstraat 4
Dekkersland 4
Gemeenteweg 355
Rijksparallelweg 13
Lankhorsterweg 34
Gemeenteweg 355
Vastgesteld bestemminsplan ‘Bedrijventerrein, partiele herziening Weth. Klompstraat 4 te Staphorst’
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022
Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege
Beleidsnota ‘Kleine buitenplanse afwijkingen bestemmingsplan'
Beleidsnota ‘Kleine buitenplanse afwijkingen bestemminsplan'
Verleende omgevingsvergunning Leenders 3 te Staphorst
Oude Rijksweg 464a
Koezenkooiweg 4
Poeleweg 1
Meestersweg 21 en 23
Schapenstreek 5
Oude Rijksweg 515
Koezenkooiweg 2
Klaas Kloosterweg Oost 139