7.5

Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein de Esch IV’ en ontwerpexploitatieplan ‘De Esch IV’
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Bullingerweg 15(a) te Staphorst’
ontheffing art 35 DHW - Beachvolleybal
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines’
Veldhuisweg 1-68
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Slagen, partiële herziening, fase 2’
Rijksparallelweg 37a
Oude Rijksweg 263b
Lindenlaan 17
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 333-335 te Staphorst’
Vastgesteld bestemminsplan ‘Buitengebied, partiële herziening kruispunt J.J. Gorterlaan – Oosterparallelweg’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, herziening Rijksparallelweg 25’ en hogere waarde wet geluidhinder
Vastgesteld bestemminsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen 2016, partiële herziening John F. Kennedystraat 5...
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar en gemeentelijke belastingambtenaren
Erfgenamen of bekenden van begraven personen
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar en invorderingsambtenaar gemeente Staphorst
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren gemeente Staphorst
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 340 te Rouveen’
Woonvisie 2020-2024
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 340 te Rouveen’
Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020
Aanpassen parkeerverbodszone Staphorst
Ontwerp wijzigingsplan ‘De Streek, wijziging Oude Rijksweg 256 te Rouveen'
Oude Rijksweg 535
Gemeente Staphorst - Parkeerverbodszone -
Ontwerp wijzigingsplan ‘De Streek, wijziging Oude Rijksweg 256 te Rouveen´
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2020
Ontwerp wijzigingsplan ‘Veegplan De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 261 te Rouveen’
Ambachtsstraat 1
Rijksparallelweg 37a
Spoordijk 2
Verbindingsweg (sectie AP nummer 517)
Markt 2
Schotsweg 7
Oude Rijksweg 239a
Klaas Kloosterweg West 12
Bullingerweg 15a
Oude Rijksweg 691b
Oude Rijksweg 595
Perceel aan de Dekkersweg (sectie AA nr 4938 en sectie AP nr 109)
Klaas Kloosterweg West 14
Kerklaan 12
Gemeenteweg 381-4
Oude Rijksweg 410a
Sluitersweg 1
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 263 te Staphorst’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘De Streek, Oude Rijksweg 691’
Reglement burgerlijke stand
Vastgesteld bestemminsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Zwarteveenweg 4(a) – Rechterensweg...