Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Perceel op hoek Conradkade en ’t Olde Pad (kadastraal bekend sectie AN nummer 250),
Oude Rijksweg 645
Oude Rijksweg 408
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Zwarteveenweg 4(a) – Rechterensweg 16 te Staphorst’
Gemeente Staphorst - Parkeerplaatsen elektrische voertuigen Mispellaan - Mispellaan t.h.v. Iepenlaan...
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Verordening maatschappelijke ondersteuning Staphorst 2020
Perceel aan de Klompenmaker (sectie AA nr. 6314)
Perceel aan de Berkenstouwe (sectie AD nummer 852)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Veldhuisweg 1 te IJhorst’
Vastgesteld bestemminsplan ‘Staphorst Dorp – Rouveen 2016, partiële herziening Ebbinge Wubbenlaan 41a...
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 333-335 te Staphorst’
De Akker 1a
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 333-335 te Staphorst’
Klaas Kloosterweg West 19a
Oude Rijksweg 595
De Akker 1a
Sprakelhorstweg 1a
Perceel aan De Meente
Weth Klompstraat 4
Perceel aan de Spoordijk
Dekkersweg 27
Gemeenteweg 37
Oude Rijksweg 418
Gemeenteweg 192
Reglement van Orde van de EPOS-geschillencommissie
Kloezenland 2
Heerenweg 43
Puntweg 10
perceel aan de Spoordijk te Punthorst (sectie AP 1138)
Rollecate 36
Oeverlandendwarsweg 2
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Oostra
Vastgesteld bestemminsplan ‘De Streek, partiële herziening Geerligsweg 2 te Staphorst’ en besluit hogere...
Ontwerp omgevingsvergunning snellaadstation verzorgingsplaats ‘Dekkersland’ A28
Mountainbiketochten in het Staphorster
Intrekkingsverordening Verordening op de Veemarkt
Gewijzigde openingstijden tussen 24 december 2019 en 10 januari 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines’
Legesverordening 2020 (1e wijziging)
Aanwijzen van een elektrisch oplaadpunt op de locatie Ebbinge Wubbenlaan - Gemeenteweg (parkeerterrein)
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Jozsa
Belastingenverordeningen 2020
Gemeente Staphorst - Verkeersbesluit - Ebbinge Wubbenlaan - Gemeenteweg (parkeerterrein)
Legesverordening 2020
Legesverordening 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening marktgelden 2020