Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Koezenkooiweg 3 te Rouveen
Koezenkooiweg 3 te Rouveen
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van tijdelijke woonunits, Oude Rijksweg 464c 7954GD Rouveen,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van tijdelijke woonunits, Oude Rijksweg 464c 7954GD Rouveen,...
Schapendijk 27 te Punthorst
Schapendijk 27 te Punthorst
Oude Rijksweg 310a te Rouveen
Oude Rijksweg 310a te Rouveen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het brandveilig gebruiken van een groepsaccommodatie...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het brandveilig gebruiken van een groepsaccommodatie...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Het kappen van 34 bomen, Oude Rijksweg 507 7954GK Rouveen,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Het kappen van 34 bomen, Oude Rijksweg 507 7954GK Rouveen,...
Conradsweg 8 te Rouveen
Conradsweg 8 te Rouveen
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van twee elzenbomen en twee kastanjebomen, Oude Rijksweg 695...
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van twee elzenbomen en twee kastanjebomen, Oude Rijksweg 695...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan De Streek, partiële herziening Kruumteweg’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan De Streek, partiële herziening Kruumteweg’
Tiphoeksweg 2 te Rouveen
Tiphoeksweg 2 te Rouveen
Geerligsweg 3c te Staphorst
Geerligsweg 3c te Staphorst
John F Kennedystraat 5 te Staphorst
John F Kennedystraat 5 te Staphorst
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het herplaatsen van een schuilstal, Lommertsteeg 3 7951NH Staphorst,...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het herplaatsen van een schuilstal, Lommertsteeg 3 7951NH Staphorst,...
Koezenkooiweg 2 te Rouveen
Koezenkooiweg 2 te Rouveen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van vier bomen, perceel nabij Geerligsland Staphorst,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van vier bomen, perceel nabij Geerligsland Staphorst,...
Schapendijk 27 te Punthorst
Schapendijk 27 te Punthorst
Klaas Kloosterweg Oost 128 te Staphorst
Klaas Kloosterweg Oost 128 te Staphorst
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bijgebouw, Mr JB Kanlaan 3 7715PP Punthorst, [SHT02AR05591]...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verlengen van de termijn van de tijdelijk...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vervangen van een sanitairgebouw (aanpassing...
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van de productiehal, HG Fledderusstraat 5 7951DS Staphorst,...
Gemeenteweg 381-22 te Staphorst
Klaas Kloosterweg Oost 143b te Staphorst
Beleidsregels krediethypotheek gemeente Staphorst
Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding en verhaal gemeente Staphorst
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst
Aanwijzingsbesluit secretaris en plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Staphorst
Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator gemeente Staphorst
Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Staphorst 2022
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het slopen van een schuur, het bouwen van een...
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een schuur, Gemeenteweg 199a...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een sanitairgebouw (aanpassing op verleende vergunning...