7.8

Vergunningen Staphorst

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Staphorst. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Staphorst. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld wijzigingsplan ‘De Streek, Oude Rijksweg 691’
Reglement burgerlijke stand
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 161’
Vastgesteld bestemminsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Zwarteveenweg 4(a) – Rechterensweg...
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst 2020
Hogere waarde Wet geluidhinder Rijksparallelweg 25 te Staphorst
Vastgesteld bestemminsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Veldhuisweg 1 te IJhorst’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied - Rijksparallelweg 25 te Staphorst’
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied - Rijksparallelweg 25 te Staphorst’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Staphorst Dorp - Rouveen 2016, partiële herziening Ebbinge Wubbenlaan 12-14’
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Ontwerp-omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 te IJhorst
Ontwerp-omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 te IJhorst
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 3 april 2020
Vastgesteld bestemminsplan 'Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6a1'
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening kruispunt J.J. Gorterlaan – Oosterparallelweg’
Vastgesteld bestemminsplan “Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6a1”
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de door de raad ingestelde...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 27 maart 2020
Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening covid-19 Veiligheidsregio IJsselland
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de door de raad ingestelde...
Ontwerp wijzigingsplan ‘De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 691 te Rouveen’
Verleende omgevingsvergunning snellaadstation verzorgingsplaats ‘Dekkersland’ A28
Ontwerp bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp-Rouveen 2016, partiële herziening John F. Kennedystraat 5 te...
Ontheffing artikel 35 Mafkezen feest
Gemeenteweg 166 en 168
Collectevergunning verleend aan Stichting Oekraïne Nieuwleusen voor de periode 25 t/m 30 oktober 2021
Rectificatie: ontwerp omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 IJhorst niet ter inzage
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Climent Diaz
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Aparico Gomez
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Obara
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Filipiak
Voornemen ambtshalve opneming gegevens in de BRP - Grabska
Rectificatie: ontwerp omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 IJhorst niet ter inzage
Evenementenvergunnig voor Koningsdagactiviteiten op het Marktplein in Staphorst op 27 april
Evenenementenvergunning voor een Popup museum op de P-plaats bij de hervormde kerk Rouveen van 17 t/m...
Evenementenvergunning voor het houden van een muziekevenement met radio uitzending in een tent aan de...
Ontwerp-omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 te IJhorst
Ontwerp-omgevingsvergunning Veldhuisweg 4 te IJhorst
Collectevergunning verleend aan Stichting Oekraïne Nieuwleusen voor de periode 25 t/m 30 oktober 2021...
Berkenstouwe 1A
Op het weiland tegenover de Leidijk 3, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie AA nummer 1291
Op het weiland gelegen aan de JJ. Gorterlaan tegenover perceel nummer 1, kadastraal bekend als gemeente...
Op het perceel aan de Puntweg te Staphorst, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie F nummer...
Op het perceel aan de Schipgravenweg te Rouveen, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie AN...
Oude Rijksweg 601