7.6

Vergunningen Stede Broec

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stede Broec. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stede Broec. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Industrieweg 1f, Grootebroek
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Thea Beckmanweg 45 in Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Het Voert 3e, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Inlaat 13, Grootebroek
Vaststelling Bestemmingsplan Middenweg 7
Aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 113, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Habijt 58, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Zesstedenweg 200, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Hulft 11, Bovenkarspel
Vaststelling Bestemmingsplan Middenweg 7
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstraat 150, Lutjebroek
Verleende omgevingsvergunning Esdoornlaan 13, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Zwanebloem 16, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning Sint Elisabethstraat 13, Grootebroek
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juli 2020
Verleende omgevingsvergunning Waterweide, Stedebroec
Verleende omgevingsvergunning Annie M.G. Schmidtweg 5, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Thea Beckmanweg te Grootebroek
Sloopmelding Binnenhof 35, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Broekerhavenweg 171, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning De Traanbok 2, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning Gezinspaviljoen 1, Bovenkarspel
Ontwerp omgevingsvergunning Sint Nicolaasstraat 3 Lutjebroek
Verleende omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstraat 23, Lutjebroek
Ontwerp omgevingsvergunning Sint Nicolaasstraat 3 Lutjebroek
Sloopmelding Broekerhavenweg 153, Bovenkarspel
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Plan Waterweide, Grootebroek
Sloopmelding Slimweg nabij 38, Lutjebroek
Sloopmelding Uitlaat 48, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstraat 32, Lutjebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Juk 20, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 125, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning Geerling 14, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Oranje Nassaustraat 20, Bovenkarspel
Besluit brandveilig gebruik - incidenteel nachtverblijf De Bouw 64 te Bovenkarspel
Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Sloopmelding Elzenlaan 68, Grootebroek
Sloopmelding Uitlaat 42, Grootebroek
Ontwerp omgevingsvergunning Kadijkweg 55 Lutjebroek
Verleende omgevingsvergunning Murillostraat 18, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstraat 109, Lutjebroek
Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Zwanebloem 8, Bovenkarspel
beleidsregel tijdelijk gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij horecabedrijven zonder de vereiste...
Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 8, Grootebroek
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verbandmet de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Sloopmelding Uitlaat 44, Grootebroek
Sloopmelding Sint Elisabethstraat 26, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Zesstedenweg 247, Grootebroek