7.3

Vergunningen Stede Broec

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stede Broec. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stede Broec. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Hertog Albrechtstraat 372, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Hertog Albrechtstraat 141, Bovenkarspel
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stede Broec 2021
Sloopmelding Gezinspaviljoen 19, Bovenkarspel
Besluitenlijst raadsvergadering 26 november 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Het Erf 22, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Geerling 26, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 15a, Bovenkarspel
Subsidieregeling Duurzame Energie Stede Broec 2021
Nadere regels jeugdhulp Stede Broec 2020
Uitvoeringsregels jeugdhulp Stede Broec 2020
Verleende omgevingsvergunning Convent 2, Grootebroek
Financieel besluit Jeugdhulp 2020 Gemeente Stede Broec
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schouw 61, Grootebroek
Subsidieregelingen Stede Broec 2021
Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 Stede Broec
Beleidsregel Computerregeling Stede Broec 2021
Beleidsregel Meedoen Regeling Stede Broec 2021
Beleidsregel Kindpakket 2021 gemeente Stede Broec
Verleende omgevingsvergunning Waterhoen 25, Grootebroek
Sloopmelding Snoekstraat 20, Grootebroek
Sloopmelding Zesstedenweg 268, Grootebroek
Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu, locatie Industrieweg 18B en 18H, Grootebroek (uitgebreide...
Aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 7, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 275, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstraat 89, Lutjebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Waterweide, Eiland 5, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. Flemingstraat 45, Bovenkarspel
Sloopmelding Anjelierlaan 14, Lutjebroek
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Stede Broec 2021
Nadere regels grafbedekking gemeentelijke begraafplaats gemeente Stede Broec 2021
Verleende omgevingsvergunning Nijverheidsweg 3, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Parklaan, Villa Oigenwois, Stede Broec
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 1e Rozenstraat 2, Lutjebroek
Verleende omgevingsvergunning Sint Martinusstraat 50, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning Bloementuin 6, Bovenkarspel
Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2021
Verleende omgevingsvergunning Madame Curiestraat 2, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning De Bouw 102, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Peperstraat 6, Bovenkarspel
Legesverordening 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening onroerendezaakbelasting 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening op de heffing en en invordering van Begraaf- en grafrechten 2021
Verordening nachttoeristenbelasting 2021
Besluit zwembad, sportaccommodaties 2021
Marktgeldverordening 2021