Vergunningen Stede Broec

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stede Broec. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stede Broec. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning Raadhuislaan 2a, Grootebroek
Gemeente Stede Broec - Aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig...
Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuislaan 2a, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Eg 1, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsweg 15a, Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Broekerhavenweg 236, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Hulft 11, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Bredastraat 1, Bovenkarspel
Gemeente Stede Broec - Aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig...
Subsidieregeling Duurzame Energie Stede Broec 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Janszoon Jongstr 107
Sloopmelding 2e Rozenstraat 25, Lutjebroek
Aanvraag omgevingsvergunning Bloementuin 14, Bovenkarspel
Aanvraag omgevingsvergunning 2e Rozenstraat 6, Lutjebroek
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Thea Beckmanweg’ en hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Aanvraag omgevingsvergunning Middenweg 2c, Bovenkarspel
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Thea Beckmanweg’ en hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Aanvraag omgevingsvergunning Bourgondiëweg 7, Bovenkarspel
Werkzaamheden aan het spoor ontheffing geluidshinder , Stede Broec
Verleende omgevingsvergunning Prins Willem-Alexanderlaan 40, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning De Middend 96, Bovenkarspel
Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2019
Gemeente Stede Broec - Aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig...
Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Sloopmelding Sint Nicolaasstraat 3, Lutjebroek
Sloopmelding Elzenlaan 50, 1613 VR Grootebroek
Aanvraag omgevingsvergunning De Middend 250, Bovenkarspel
Verordening maatschappelijke ondersteuning Stede Broec 2020
Verordening Jeugdhulp 2020 Stede Broec
Sloopmelding Platanenlaan 74, Grootebroek
Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van Begraaf-en grafrechten Stede Broec 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening nachttoeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Tarieven zwembad en sportaccommodaties 2020
Verordening forensenbelasting Stede Broec 2020
Verordening onroerende-zaakbelasting 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Marktgeldverordening 2020
Gemeente Stede Broec - instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen - parkeerplaats v.v. K.G.B., De Gouw...
Aanvraag omgevingsvergunning Prins Willem-Alexanderlaan 40, Bovenkarspel
Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 32, Grootebroek
Sloopmelding Sint Nicolaasstraat 3, Lutjebroek
Ingetrokken omgevingsvergunning De Gouw 40 Grootebroek
Melding brandveilig gebruik Hoofdstraat 206, Bovenkarspel
Sloopmelding Hertog Albrechtstraat 374, Grootebroek
Verleende omgevingsvergunning Veilingweg 20, Bovenkarspel
Rectificatie: Ontwerp Bestemmingsplan Middenweg 7
Rectificatie: Ontwerp Bestemmingsplan Middenweg 7