7.8

Vergunningen Steenbergen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Steenbergen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Steenbergen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Grondprijs bouwgrond De Pinas
Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 74 te Dinteloord
Omgevingsvergunning Molenstraat 129 te Kruisland
Aanvraag omgevingsvergunning Glymesstraat 15 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer
Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 24 te Dinteloord
Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord
Aanvraag omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 3a te Kruisland
Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 11 mei 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Azaleastraat 19 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Bloemendijk 38 te Dinteloord
Omgevingsvergunning Molenstraat 65 te Kruisland
Addendum verleende ontheffing geluid- en trillingwerkzaamheden N257
Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 112 te Kruisland
Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
gemeente Steenbergen, invoering snelheidslimiet 5 km/u Havenkanaal Dinteloord
Nadere regels evenementen
Omgevingsvergunning Kade 7, 7a, 7b & 77 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensweg 7 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen
Omgevingsvergunning Nassaulaan 6 te Steenbergen
Ontheffing geluidhinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden
Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen
Omgevingsvergunning Vriezendijk en Dankolfberg ong. te Steenbergen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 29 april 2020
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Aanvraag omgevingsvergunning Dorus Rijkersstraat 2 te Dinteloord
Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 79 te Dinteloord
Omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen
Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Koningin Julianastraat Dinteloord
Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Voorstraat Nieuw-Vossemeer
Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Raadhuisplein Dinteloord
Gemeente Steenebergen - Inrijverbod - Reinolduslaan te Nieuw-Vossemeer
Omgevingsvergunning Molenstraat 165 te Kruisland
Aanvraag omgevingsvergunning Oosthavendijk ong. te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 4 te Steenbergen
Omgevingsvergunning Moerstraatseweg 154 te Steenbergen
Verleende objectvergunning plaatsen spandoek 16 tot en met 21 november 2020
Omgevingsvergunning De Pinas 17 te Dinteloord
Gemeente Steenbergen - afsluiting voor gemotoriseerd verkeer - in de Warwickstraat nabij de Fort Henricusweg
Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Dahliastraat Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2 te Nieuw-Vossemeer
Omgevingsvergunning Langeweg 1 te De Heen
Wijziging 0mgevingsvergunning nabij 't Halstersch Laag te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 16 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 3 te Steenbergen
Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 4 te Steenbergen
Omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord
Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2020