7.3

Vergunningen Steenwijkerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Steenwijkerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Steenwijkerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
Ontheffingenbeleid verkeersbesluit tot instellen maximaal toelaatbare breedte voor schepen in de Dorpsgracht...
Ontheffingenbeleid elektrisch varen Steenwijkerland
Verkeersbesluit tot instelling van een maximaal toelaatbare breedte van 1,80 meter voor alle schepen...
Bestemmingsplannen
Gemeente Steenwijkerland - Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats Jan Steenstraat 14 naar Prinses Beatrixstraat...
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats Jan van Riebeeckstraat 96 - Steenwijk
Bouwverordening 2012 Steenwijkerland
Protocol huisbezoeken sociaal domein
Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020
Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1
Besluit inzet bodycams door toezichthouders rond jaarwisseling 2020-2021
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1
Legesverordening Steenwijkerland 2021
Vaarverordening Steenwijkerland 2021
Verordening hondenbelasting Steenwijkerland 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenwijkerland 2021
Verordening havengeld Steenwijkerland 2021
Verordening vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021
Verordening afvalstoffenheffing Steenwijkerland 2021
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Steenwijkerland 2021
Verordening markt-en staangeld Steenwijkerland 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Steenwijkerland 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Steenwijkerland 2021
Verordening rioolheffing Steenwijkerland2021
Verordening liggeld Steenwijkerland 2021
Verordening forensenbelasting Steenwijkerland 2021
Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen de Rikking - Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen parkeerterrein De...
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats Zuiderstraat 36 - Blokzijl
Omgevingsvergunning
nadere regels inwonersinitiatieven 2020
Nadere regels isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Prinses Beatrixstraat 12A te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Rozenstraat 7 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - Vredenburg 44 te Steenwijkerwold
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Prinses Irenestraat 111 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - Visschersstraat 29 te Vollenhove
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Hogewal 84 te Steenwijk
Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden
Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Steenwijkerland
Wegsleepverordening gemeente Steenwijkerland 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rietvink - Blokzijl
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - Rembrandtstraat 91 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Oldemarktseweg 141-F te Steenwijkerwold