Vergunningen Steenwijkerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Steenwijkerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Steenwijkerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Aastraat 38 - Steenwijk
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Boffersweidje 26 te Blokzijl
Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Steenwijk, Tukseweg 1
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Ds. J.J. Ketstraat 27 te Giethoorn
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - De Rikking 97 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Kallenkoterallee 10 te Steenwijk
Verordening forensenbelasting Steenwijkerland 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenwijkerland 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Steenwijkerland 2020
Rectificatie
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Witte Paarden - Herontwikkeling Steenwijkerweg 235 en voornemen vaststellen...
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Petersteeg - Giethoorn
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove - Stadsstrand
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Herenslagen 55 - Steenwijk
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Mandaatbesluit Wvggz en Wzd gemeente Steenwijkerland
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2020 Steenwijkerland
Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2020 Steenwijkerland
Beleidsregels Wet taaleis Steenwijkerland
Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Steenwijkerland 2020
Gemeente Steenwijkerland - Instellen geslotenverklaring vrachtauto's Lozedijk - Wanneperveen
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Thorbeckestraat 15C - Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Jacob Catsstraat 3 - Steenwijk
Regels omtrent de inzet van bodycams door controleurs openbare ruimte van het team Omgevinsgzorg tijdens...
Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2020
Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2020
Regeling voor bijdragen in de kosten van sociaal-culturele activiteiten van minima in Steenwijkerland...
Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020
Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020
Mandaatbesluit Wvggz en Wzd gemeente Steenwijkerland
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Verordening afvalstoffenheffing Steenwijkerland 2020
Verordening forensenbelasting Steenwijkerland 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenwijkerland 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Steenwijkerland 2020
Legesverordening Steenwijkerland 2020
Verordening toeristenbelasting Steenwijkerland 2020
Verordening watertoeristenbelasting Steenwijkerland 2020
Verordening markt- en staangeld Steenwijkerland 2020
Verordening rioolheffing Steenwijkerland 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Steenwijkerland 2020
Verordening liggeld Steenwijkerland 2020
Verordening hondenbelasting Steenwijkerland 2020