7.6

Vergunningen Steenwijkerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Steenwijkerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Steenwijkerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Bestemmingsplan
Bestemmingsplannen
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Van Haersoltelaan 45 te Vollenhove
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Het Schar 54 te Steenwijk
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Rectificatie in verband met onjuiste terinzagelegging
Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk West
Vaststelling bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 18
Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Boffersweidje 12 te Blokzijl
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - David van Bourgondiëstraat 16 te Vollenhove
Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeenten regio IJssel-Vecht - GGD IJsselland
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Thorbeckestraat 15-B te Steenwijk
Kennisgeving Vaststelling herziening bestemmingsplan Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie
Vaststelling bestemmingsplan Witte Paarden - Herontwikkeling Steenwijkerweg 235
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Hendrik van Beierenstraat 13 te Vollenhove
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Van Smirrenstraat 37 te Vollenhove
Bezoekersreglement Gemeentearchief Steenwijkerland 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving Vaststelling herziening beheersverordening buitengebied Steenwijkerland
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - Van Speykstraat 14 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats - David van Bourgondiëstraat 16 te Vollenhove
Vaststelling bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Giethoorn - Loswal Kerkweg
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Steenwijkerland 2020
Nadere regels kwaliteitseisen voor voorzieningen beschermd wonen in pgb
Gemeente Steenwijkerland - Geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s Brouwerstraat - Blokzijl
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - De Rikking 49 te Steenwijk
Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 44b
Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Canneveltstraat 1 te Vollenhove
Gemeente Steenwijkerland - Instellen adviessnelheid kruispunt Gasthuisdijk-Klosseweg - Wanneperveen
Gemeente Steenwijkerland - Realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Oostercluft - Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Herroepen realisatie parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Kalenberg-Noord...
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Ongeleg
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Hildo Kropstraat 39 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Ds. J.J. Ketstraat 79 te Giethoorn
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Preistingestraat 15 te Steenwijk
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Gemeente Steenwijkerland - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Verlaatseweg 59 te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Hogewal 152 te Steenwijk
Voorbereidingsbesluit "Aanscherpen planregels Wonen", Steenwijkerland
Gemeente Steenwijkerland - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats - Gasthuislaan 89 te Steenwijk
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)