7.5

Vergunningen Stein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 3 6129 CS te Urmond (besluit van rechtswege) (O2020-086\0971145000)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 28 te Urmond (O2020-124\0971149422)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Meerser Eindstraat 31 6171 PS te Stein (O2020-078\0971144139)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 414, 6181 MA te Elsloo (O2020-095\0971145978)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sint Antionusplein 5 6129 EV Urmond (O2020-052\0971-AZK-138991)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Ireneplein 7 te Urmond (O2020-126\0971149511)
Kennisgeving sloopmelding Veldschuurdijk 9 te Elsloo (S2020-071\0971150363)
Kennisgeving sloopmelding Dross. Kampsstraat 2, 4, 6, 10, 12, 14 en 16 en Dross. Roststraat 1 te Stein...
Kennisgeving gewijzigde melding mobiele puinbreker Dalerveltweg 3 6171 RN Stein (S2020-059\0971147441)
Kennisgeving gewijzigde melding mobiele puinbreker Dalerveltweg 3 6171 RN Stein (S2020-059\0971147441)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen nabij Stationsstraat nr 95 en 99 te Elsloo (O2020-125\0971149503)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schepersgats 10 te Stein (O2020-092\0971145558)
Gemeente Stein - instellen parkeerverbod Woeringenstraat Stein - Woeringenstraat Stein
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Crostolostraat 10 6171PM Stein (O2020-111\0971148141)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Const Huygensstraat 4 6181 BJ te Elsloo (O2020-115\0971148481)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Sanderboutlaan 16 6181 DN Elsloo (O2020-087\0971145183)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 29 te Urmond (O2020-123\0971149339)
Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 19c 6171 HS te Stein (S2020-062\0971147658)
Subsidiebeleidskaderen subsidieregelingen 2019-2022
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning perceel B5106, Torenstraat Urmond (O2020-118\0971148809)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 29 (O2020-123\0971149339)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Spilstraat 2 6129 JE te Urmond (O2020-119\0971148813)
Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving sloopmelding Spechthof 19 te Elsloo (S2020-068\0971149135)
Kennisgeving sloopmelding Merwedestraat 28 te Stein (S2020-069\0971149197)
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 juli 2020
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (nabij heibergweg ) gemeente Stein, sectie F, sectienummer 398...
Kennisgeving sloopmelding Burg de Witstraat 35 6181 BV te Elsloo (S2020-052\0971145763)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Spilstraat 2 6129 JE te Urmond (O2020-119\0971148813)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg ong te Stein (O2020-083\0971144745)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein (O2020-112\0971148226)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Brugstraat ong te Stein (O2020-084\0971144935)
Kennisgeving sloopmelding Thorbeckestraat 16 6129 GP te Urmond (S2020-065\0971148808)
Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 21b 6171 HS te Stein (S2020-066\0971148845)
Kennisgeving sloopmelding Kinskystraat 36 6171 LZ te Stein (S2020-055\0971146529)
Kennisgeving sloopmelding van der Marckstraat 23 6171 PN te Stein (S2020-063\0971148385)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 7 6181 HA te Elsloo (O2020-063\0971141690)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heuvelstraat 1a 6181 PE Elsloo (O2020-113\0971148266)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heibergweg Elsloo (O2020-108\0971147679)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Merodestraat, Suttnerstraat, Peldenstraat, van der Marckstraat...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heirstraat 26 6129 PK te Urmond (O2020-102\0971146784)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg ong Stein (O2020-101\0971146646)
Ontvangen aanvraag aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Kelderstraat 26 te Stein (A2020-138\0971148722)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dorine Verschureplein 4 6181 AS te Elsloo (O2020-060\0971141179)
Besluit hogere geluidswaarde (wegverkeerslawaai) ingevolge de Wet geluidhinder Mauritsweg ongenummerd...
Besluit hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Brugstraat ongenummerd, perceel Stein D 4270....
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 110a te Elsloo (O2020-105\0971147243)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nattenhover Koestraat 16 6129 LH te Urmond (O2020-021\0971134191)
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Grote Straat te Urmond ter hoogte van Café Bie Brigitte (A2020-136\0971148354)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 110a te Elsloo (O2020-105\0971147243)