7.5

Vergunningen Stein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit omgevingsvergunning kappen populieren aan de Heibergweg ong. te Elsloo (O2020-108\0971147679)
Besluit omgevingsvergunning plaatsen erfafscheiding aan het Ireneplein 7, 6129 AP te Urmond (O2020-126\0971149511)
Besluit omgevingsvergunning tijdelijk inrichten kantoor aan de Crostolostraat 10, 6171PM Stein (O2020-111\0971148141)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning interne verbouwing voormalig kantinegebouw aan...
Besluit hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Kattekop 8 6129 ec urmond (M2020-029\0971152032)
Besluit omgevingsvergunning plaatsen vier banieren en twee frames aan de Merodestraat, Suttnerstraat,...
Besluit aanvraag aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Sint Antoniusplein 5 te Urmond (A2020-053\0971137516)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 28 te Urmond (O2020-124\0971149422)
Besluit aanvraag evenementenvergunning Grote Straat te Urmond ter hoogte van Café Bie Brigitte (A2020-136\0971148354)
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse wegen (optocht) en het Molenpark (vuur) te Urmond (A2020-159\0971151794)
Besluit omgevingsvergunning voor het inrichten van een kapsalon aan de Const Huygensstraat 4, 6181 BJ...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Heibergweg 1, gemeente Stein, sectie F, sectienummer...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning construcief aanpassen winkepand aan de Koolweg 61, 6181 BL te...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning constructief aanpassen winkelpand aan de Koolweg 61, 6181 BL te...
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Elsloo en Catsop (A2020-085\0971-AZK-140905)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kattekop, Torenstraat Urmond (O2020-118\0971148809)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning verruimen Julianakanaal gelegen aan de Paalweg 14, 6129 EZ te...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heisteeg 91 6171 NJ te Stein (O2020-128\0971150667)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning aanleggen 2 poelen gelegen aan Urdal nabij Driekuilenweg te Stein...
Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 2 poelen aan de Urdal nabij Driekuilenweg...
Besluit hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moutheuvelsweg ong (STEIN G 1848) (M2020-028\0971151411)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Gulickerstraat 13 te Urmond (O2020-131\0971151061)
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse straten in Elsloo (A2020-152\0971150892)
Besluit omgevingsvergunning wijzigen voorgevel Sanderboutlaan 10, 6171 BD Stein (O2020-075\0971143742)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Aronskelk 39 6181 MJ te Elsloo (O2020-049\0971138765)
Kennisgeving sloopmelding Meerser Eindstraat 31 6171 PS te Stein (S2020-045\0971144049)
Kennisgeving sloopmelding Marijkelaan 7, 8, 9, 10, 13 en 25 en Margrietstraat 10, 18, 30 en 32 te Urmond...
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 3 6129 CS te Urmond (besluit van rechtswege) (O2020-086\0971145000)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Meerser Eindstraat 31 6171 PS te Stein (O2020-078\0971144139)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 28 te Urmond (O2020-124\0971149422)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sint Antionusplein 5 6129 EV Urmond (O2020-052\0971-AZK-138991)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 414, 6181 MA te Elsloo (O2020-095\0971145978)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Ireneplein 7 te Urmond (O2020-126\0971149511)
Kennisgeving sloopmelding Veldschuurdijk 9 te Elsloo (S2020-071\0971150363)
Kennisgeving sloopmelding Dross. Kampsstraat 2, 4, 6, 10, 12, 14 en 16 en Dross. Roststraat 1 te Stein...
Kennisgeving gewijzigde melding mobiele puinbreker Dalerveltweg 3 6171 RN Stein (S2020-059\0971147441)
Kennisgeving gewijzigde melding mobiele puinbreker Dalerveltweg 3 6171 RN Stein (S2020-059\0971147441)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen nabij Stationsstraat nr 95 en 99 te Elsloo (O2020-125\0971149503)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schepersgats 10 te Stein (O2020-092\0971145558)
Gemeente Stein - instellen parkeerverbod Woeringenstraat Stein - Woeringenstraat Stein
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Crostolostraat 10 6171PM Stein (O2020-111\0971148141)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Const Huygensstraat 4 6181 BJ te Elsloo (O2020-115\0971148481)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Sanderboutlaan 16 6181 DN Elsloo (O2020-087\0971145183)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 29 te Urmond (O2020-123\0971149339)
Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 19c 6171 HS te Stein (S2020-062\0971147658)
Subsidiebeleidskaderen subsidieregelingen 2019-2022
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning perceel B5106, Torenstraat Urmond (O2020-118\0971148809)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Julianastraat 29 (O2020-123\0971149339)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Spilstraat 2 6129 JE te Urmond (O2020-119\0971148813)
Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure