7.3

Vergunningen Stein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Kerkstraat 18, 6181 NP...
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-085\0971144948)
Besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke inrit aan de Paalweg ong. te Urmond...
Besluit omgevingsvergunning voor het plaaten van een prieel aan de Julianastraat 32, 6129 BV Urmond (O2020-207\0971161308)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-085\0971144948)
Besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van drie rioleringsputten gelegen aan de Dalerveltweg...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond (O2021-004\0971165168)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Noord 48 6171 CH te Stein (O2021-002\0971164892)
Kennisgeving sloopmelding Haalbrugskensweg 50 6171 JA te Stein (S2021-001\0971164894)
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Haven Stein, Valderplein te Stein en parkoersen door Stein,...
Kennisgeving sloopmelding Crostolostraat 28 6171 PM te Stein (S2021-004\0971165090)
Kennisgeving sloopmelding Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo (S2021-002\0971164900)
Besluit omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand tot appartementen aan de Kerkstraat 16 b,...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Meerdel ong. te Elsloo (O2021-001\0971164702)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 5 6181 AC te Elsloo (O2020-197\0971160821)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Schuttersstraat 5 6181 AC te Elsloo (O2020-197\0971160821)
Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 te Elsloo (O2020-232\0971163479)
Besluit omgevingsvergunning voor het vergroten van een buitenberging aan de Steenweg 2, 6129 BH te Urmond...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Meerser Eindstraat ong 6171 PS Stein (O2020-235\0971163781)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Sanderboutlaan 1 6181 DN te Elsloo (O2020-193\0971159887)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Zuid 18a 6171 KG te Stein (O2020-225\0971162760)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Hoolstraat ong. te Stein...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Molenweg Zuid ong. te...
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 19 6129 BN te Urmond (O2020-215\0971162091)
Financiële verordening gemeente Stein 2021
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein 2021
Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Stein 2021
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2021
Besluit omgevingsvergunning voor het dichtmaken van een overkapping en het plaatsen van kozijnen aan...
Besluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geldautomaat aan het Raadhuisplein 56, 6171 JC...
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Kelderstraat 26 te Stein (M2020-045\0971161903)
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Past Eijckstraat 4 te Urmond (M2020-044\0971160966)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heidekamppark Urmond (O2020-226\0971162997)
Gemeente Stein - opheffen lengtebeperking Kerkstraat Meers - Kerkstraat Meers
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Sanderboutlaan 1 te Elsloo (M2020-046\0971163207)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een in- en uitweg nabij de Steinderweg ong....
Kennisgeving sloopmelding Brugstraat 11 te Urmond (S2020-118\0971163455)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning aan de Heenkenstraat 12, 6171...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een kantoorpand aan de Stationsstraat 57,...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een tijdelijk bouwterrein aan de Paalweg...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot woning aan de Bergstraat...
Besluit omgevingsvergunning voor het vergroten van het pand aan de Heisteeg 98, 6171 NL te Stein (O2020-139\0971152981)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Weg van Elsloo naar Groot Meers (O2020-196\0971160655)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning De Halstraat 42 6171 HK te Stein (O2020-216\0971162092)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid Urmond (O2020-195\0971160587)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Noordzijde talud beekloop de Ur (O2020-212\0971161920)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 19 6129 BN te Urmond (O2020-215\0971162091)
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW,IOAZ en Bbz gemeente Stein 2021