Vergunningen Stein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Stein (A2019-171\0971118026) detail
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Barbariniplein te Stein (A2019-170\0971118013) detail
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning evenemententerrein gelegen aan de Heisteeg te Stein (A2019-169\0971118025) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in de gemeente Stein (A2019-063\0971-AZK-107394) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voet van de Maasberg (O2019-096\0971116764) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Dalerveltweg nabij 5 te Stein (O2019-093\0971115797) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning rotonde Stadhouderslaan/ Napoleonsbaan (O2019-089\0971114521) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Paalweg 14 6129 EZ te Urmond (O2019-091\0971115074) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning Steenweg, 6129 BH te Urmond (A2019-116\SXO28299393) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Aronskelk 38 6181 MK Elsloo (O2019-101\0971-AZK-117403) detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Ondergenhousweg 15 te Stein (M2019-010\0971-AZK-115268) detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Stadhouderslaan 220 te Stein (M2019-005\0971-AZK-113428) detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Sanderboutlaan 47 te Elsloo (M2019-004\0971-AZK-112211) detail
Kennisgeving gebruiksmelding Stadhouderslaan 200 6171 KP te Stein (B2019-003G\SXO27419060) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stadhouderslaan 200 6171 KP te Stein (O2019-033\SXO27420114) detail
Kennisgeving sloopmelding Berger Maasstraat 23 6129 BC te Urmond (S2019-068\0971116853) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning Raadhuisstraat (en feestweide), Dorpstraat, Op de Berg, Schoolstraat en Julianastraat te Elsloo (A2019-052\SXO27420344) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning rondom de kernen Maasband en Meers te Stein (O2019-082\SXO28454531) detail
Kennisgeving gebruiksmelding Kinskystraat 15 6171 LX te Stein (B2019-005G\0971115625) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning oevers van het Julianakanaal tussen km 8,5 - 9,5 (O2019-094\0971115982) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Merodestraat 21 te Stein (O2019-077\SXO28414500) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Keerend ong. 6171 VT Stein (O2019-081\SXO28434970) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Julianakanaal Elsloo (O2019-092\0971115612) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Berixstraat ongenummerd te Stein (O2019-084\SXO28510319) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg 126 AK te Stein (O2019-083\SXO28464577) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Merodestraat 21 te Stein (O2019-077\SXO28414500) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning op de Keerenderkerkweg te Stein (A2019-082\SXO27868095) detail
Besluit aanvraag aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Raadhuisstraat 46 te Elsloo (A2019-097\SXO28065796) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Smeetsstraat 59a te Stein (O2019-080\0971-AZK-112775) detail
Kennisgeving sloopmelding Thorbeckestraat 20 6129 GP te Urmond (S2019-064\0971114302) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Keerend ong. 6171 VT Stein (O2019-081\SXO28434970) detail
Kennisgeving sloopmelding Merodestraat 21 6171 XM te Stein (S2019-054\SXO28414311) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Centrum 9 te Stein (O2019-075\SXO28386158) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mezenhof 20, 6181 KE te Elsloo (O2019-059\SXO28091388) detail
Ontwerp besluit omgevingsvergunning Business Park Stein 205 6181 MB te Elsloo (O2019-079\SXO28425372) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 26 6171 GS Stein (O2019-064\SXO28120749) detail
Kennisgeving sloopmelding Burg Maenenstraat 88 6181 EC te Elsloo (S2019-066\0971115390) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 205 6181 MB te Elsloo (O2019-079\SXO28425372) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Urmond (A2019-139\0971114419) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veldschuurdijk ongenummerd te Stein (Maasband) (O2019-008\SXO26829930) detail
Kennisgeving sloopmelding Past Willemsstraat 15 6181 HT te Elsloo (S2019-065\0971115217) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Westelijke Kanaalweg te Elsloo (O2019-070\SXO28311847) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bruggeleen 12 6171 SK te Stein (O2018-208\SXO26369285) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Grote Straat 91 6181 NT te Elsloo (O2019-050\SXO27799101) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Past Biermansstraat 16 6181 LC te Elsloo (O2019-061\SXO28104737) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Burg Strijkersstraat 3 6129 EA te Urmond (O2019-039\SXO27529781) detail
Kennisgeving evenementmelding Mauritslaan 65 te Urmond (A2019-162\0971-AZK-116154) detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoolstraat 4 te Stein (O2019-029\SXO27369039) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Steeg 13 6171 EA te Stein (O2019-087\0971113487) detail
Besluit aanvraag evenementenvergunning Straatfeest Keerenderkerkweg 34 6171 VL Stein (A2019-138\0971114158) detail