Vergunningen Stein

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stein. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stein. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stadhouderslaan 220 6171 KP te Stein (O2019-021\SXO27173833)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 6171 JC te Stein (O2019-132\0971122240)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Joannes Riviusstraat 4 6181 BT Elsloo (O2019-128\0971-AZK-121423)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Paalweg ter hoogte van 14, 6129 EX te Urmond (O2019-133\0971122241)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Ledderkenstraat 11 6171 HE te Stein (O2019-131\0971122239)
Kennisgeving sloopmelding Raadhuisstraat 7 6181 HA te Elsloo (S2019-086\0971122713)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties (O2019-127\0971-AZK-121381)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 6171 JC te Stein (O2019-132\0971122240)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Bandkeramiekersstraat 8 6181 CL te Elsloo (O2019-124\0971120476)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Maasberg 9 6181 GV te Elsloo (O2019-109\0971-AZK-118631)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vunderkestraat 14 6181 BS te Elsloo (O2019-107\0971118473)
Besluit aanvraag evenementenvergunning Dorpstraat 6181 GW Elsloo (A2019-188\0971119368)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Urmonderhof 1 6129 PB te Urmond (O2019-119\0971119885)
Kennisgeving sloopmelding Willem I straat 4 6129 AJ te Urmond (S2019-085\0971122113)
Besluit aanvraag evenementenvergunning Barbariniplein te Stein (A2019-170\0971118013)
Besluit aanvraag evenementenvergunning Nieuwstraat 6171 GS te Stein (A2019-147\0971115151)
Ontwerp besluit aanvraag hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Paalweg 20 te Urmond (M2019-015\0971120141)
Ontwerp besluit omgevingsvergunning Paalweg 20 te Urmond (O2018-221\SXO26629228)
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2019”
Ontwerp besluit omgevingsvergunning Paalweg 20 te Urmond (O2018-221\SXO26629228)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stadhouderslaan te Stein (O2019-104\0971117814)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Op de Berg 3a 6181 GT te Elsloo (O2019-054\SXO27837123)
Kennisgeving sloopmelding Gerichtstraat 9 6171 TE te Stein (S2019-084\0971121879)
Kennisgeving sloopmelding Burg van Mulkenstraat 34 6181 CW Elsloo (S2019-083\0971121552)
Kennisgeving sloopmelding Burg van Mulkenstraat 34 6181 CW Elsloo (S2019-083\0971121552)
Ontvangen aanvraag aanvraag hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Paalweg 20 te Urmond (M2019-015\0971120141)
Gemeente Stein - tijdelijk parkeerverbod Past Tissenstraat Elsloo - Past Tissenstraat Elsloo
Gemeente Stein - instellen individuele invalidenparkeerplaats Schuttersdreef Elsloo - Schuttersdreef...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Paalweg 11-13 6129 EZ te Urmond (O2019-047\SXO27742436)
Ontwerp besluit omgevingsvergunning Michiel de Ruyterstraat 4 te Elsloo (O2019-072\SXO28316849)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heidekampweg te Stein (O2019-103\0971117639 en O2019-126\0971120942)
Ontwerp besluit omgevingsvergunning Michiel de Ruyterstraat 4 te Elsloo (O2019-072\SXO28316849)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 318 6181 MC Elsloo (O2019-123\0971-AZK-120134)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 19 6129 BA te Urmond (O2019-102\0971117524)
Kennisgeving sloopmelding Meerser Koestraat 22 6171 PV te Stein (S2019-081\0971120603)
Kennisgeving sloopmelding Sint Franciscusstraat 1 6129 GN te Urmond (S2019-082\0971121196)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat Elsloo (O2019-111\0971118972)
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat Elsloo (O2019-111\0971118972)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning gelegen tussen de westelijke en oostelijke kanaalweg te Elsloo (O2019-092\0971115612)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Keerenderkerkweg 15 6171 VK te Stein (O2019-120\0971119891)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dross de Sauvetstraat 14a, 6181 ES te Elsloo (O2019-114\0971-AZK-119290)
Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 59 A 6171 HS te Stein (S2019-079\0971119442)
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse locaties in Meers (A2019-164\0971117315)
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Wilhelminaplein Stein (A2019-192\0971120469)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kinskystraat 20 6171 LZ Stein (O2019-122\0971120095)
Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Elsloo (A2019-064\0971-AZK-107399)
Besluit aanvraag aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Kaakstraat 55 te Elsloo (A2019-145\0971117330)
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek
Besluit aanvraag omgevingsvergunning voet van de Maasberg (O2019-096\0971116764)
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dross de Sauvetstraat 14 6181 ES te Elsloo (O2019-113\0971119259)