Vergunningen Strijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Strijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Strijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Het Spui” detail
Vaststelling bestemmingsplan “Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas” detail
Bomenlijst 2018 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2019 detail
Verordening Watertoeristenbelasting 2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Vastgesteld paraplubestemmingsplan detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2019 detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit opheffing gehandicaptenparkeerplaats Saturnusstraat 131 - Saturnusstraat 131 detail
BEKENDMAKING AANWIJZING TOEZICHTHOUDER WET OP DE KANSSPELEN detail
Mandaatbesluit detail
Ontwerp bestemmingsplan “Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas” detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit verkeersbelasting duiker/sluis Boompjesstraat - Boompjesstraat detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit laad- en losplaats ter hoogte van Boompjesstraat 20a - Boompjesstraat 20a detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer voor vrachtverkeer Boompjesstraat - Boompjesstraat detail
Besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2018 detail
mandaatregeling gemeente Strijen 2018 detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Saturnusstraat 131 - Saturnusstraat 131 detail
Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte detail
Vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Oude Mol: detail
Voorontwerp bestemmingsplan “Het Spui”: detail
Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2018 detail
Ontwerp paraplubestemmingsplan: detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit openbaar oplaadpunt elektrische voertuigen Boskade 2 - Boskade 2, Strijen detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Striene 25 - Striene 25, Strijen detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit openbaar oplaadpunt elektrische voertuigen - Schoolstraat 20, Strijen detail
Vastgesteld bestemmingsplan Meeuwenoordseweg 1a: detail
Legesverordening 2018, 1e wijziging detail
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen 2018 detail
VERORDENING HONDENBELASTING 2018 detail
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld Strijen 2018 detail
VERORDENING BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFS-RUIMTEN 2018 detail
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2018 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018. detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 detail
VERORDENING TOERISTENBELASTING 2018 detail
VERORDENING RIOOLHEFFING 2018 detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats en huisartsenparkeerplaats parkeerterrein Oude Havenweg Strijen - Oude Havenweg Strijen detail
Subsidieverordening Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Strijen 2018 detail
Verkeersbesluiten: week 51 - 2017 detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Brandgansstraat 6, Strijen - Brandgansstraat 6, Strijen detail
Gemeente Strijen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Margrietstraat 1, Strijen - Margrietstraat 1, Strijen detail
Verkeersbesluiten: week 48 - 2017 detail
Ontwerp bestemmingsplan Oudendijk 78a: detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet WIHW 2017 detail