Vergunningen Stroomopwaarts MVS

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Stroomopwaarts MVS. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Stroomopwaarts MVS. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reglement van orde van het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS 2019 detail
Protocol Voertuigvolgsysteem Track & Trace detail
Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018 detail
Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018 detail
Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2018 detail
Regeling ongewenst gedrag Stroomopwaarts detail
Regeling gebruik mobiele communicatiemiddelen Stroomopwaarts detail
Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018 detail
Mandaatinstructie DB en Voorzitter Stroomopwaarts MVS 2018 detail
Ondermandaatbesluit eigen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018 detail
Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en inpassing Stroomopwaarts detail
Klachtenregeling Stroomopwaarts MVS detail