Vergunningen Ten Boer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ten Boer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ten Boer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Loonbedrijf Sterrenberg, Jan Zijlstraat 33 te Ten Post, Ten Boer – Sloop nieuwbouw regeling NAM Nieuwe loods (201874408B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Bovenrijgerweg 19 te Thesinge, 9797 TD Ten Boer – uitvoeren instandhoudingswerkzaamheden (rijksmonument) (09-01-2019, 201970173B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Eemskanaal-Noordzijde 4 te Woltersum, 9795 TB Ten Boer – bouw pluimveestal met vrije uitloop (21-12-2018, 201874800B) detail
Sloopmelding: Grasdijkweg 1 te Garmerwolde, 9798 TC Ten Boer – verwijderen 2 asbestplaten schuurtje door omgevallen boom (17-01-2019, 201970162B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Vierendeel 51, 9791 JH Ten Boer – verbouwen inpandige garage naar slaapkamer met gevelwijziging (13-01-2019, 201970113B) detail
Verleende omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 30, Ten Boer – oprichten vrijstaande woning (18-01-2019, 201874572B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Kad. sect. A, perc. nrs. 4670 en 4514, Ten Boer ─ de nieuwbouw kindcentrum Ten Boer bestaande uit 2 basisscholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (1 november 2018, 201874065B) detail
Vormvrije Mer aanmeldnotitie - Eemskanaal NZ 4, 9795 TB Woltersum detail
Verleende omgevingsvergunning: Stadsweg 69, 9791 KB Ten Boer – onderhoudswerkzaamheden gemeentelijk monument (02-01-2019, 201874667B) detail
Sloopmelding: Bouwerschapweg 60 te Woltersum, 9795 TA Ten Boer – verwijderen asbest (monumentale boerderij) (20-12-2018, 201874775B) detail
Sloopmelding: Bovenrijgerweg 2, 9791 TA Ten Boer – vervangen kwantiteitsgemaal rottegat (14-03-2018, 201870888B) detail
Verleende omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg in St. Annen, Ten Boer – veranderen aansluitingen bij dorpsentree St. Annen en planten 6 bomen (11-12-2018, 201874234B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Jan Zijlstraat 33 te Ten Post, 9792 PT Ten Boer – oprichten schuur (12 november 2018, 201874186B) detail
Verleende omgevingsvergunning: Bedrijvenweg 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6f, 9791 DE Ten Boer – uitbreiden bedrijfsgebouw (14-12-2018, 201873201B) detail
Verleende omgevingsvergunning: Gaykingastraat 19, 9791 CE Ten Boer – groot onderhoud aan rijksmonument (07-12-2018, 201874184B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 30, Ten Boer – oprichten vrijstaande woning (05-12-2018, 201874572B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Wolddijk 7, 9791 TD Ten Boer – vervangen 2 gemetselde schoorstenen en verwijderen 3 gemetselde en versleepte schoorsteenkanalen (12-12-2018, 201874679B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Sportlaan 6, kad.nr 4514 en 4670, 9791 LX Ten Boer – vellen 12 bomen en 1079 m2 houtopstand (10-12-2018, 201874641B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Woldjerweg 23 te Ten Post, 9792 TC Ten Boer – vellen 1 boom (09-12-2018, 201874636B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Parklaan 1, 9791 BP Ten Boer – uitbreiding schuil- en toiletgebouw (06-12-2018, 201874599B) detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Kindcentrum Ten Boer, kadastrale sectie A, perceelnummer 4670 en 4515, Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer – het starten van Kindcentrum in Ten Boer (201874700B) detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Midsummernight Pop bie Daip detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Roefeldag 2019 tot en met 2021 detail
Legesverordening 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 23 te Garmerwolde, 9798 TD Ten Boer – restaureren en schade herstellen aan 3 kalkovens (06-12-2018, 201873604B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 6 te Garmerwolde, 9798 PA Ten Boer – achterhuis (grote-zaal, toiletten en entree) wordtgesloopt en opnieuw opgebouwd (22-11-2018, 201874363B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg in St Annen, Ten Boer – veranderen aansluitingen bij dorpsentree st annen en planten 6 bomen (14-11-2018, 201874234B) detail
Sloopmelding: Lageweg 22A te Garmerwolde, 9798 TG Ten Boer – verwijderen asbest (27-11-2018, 201874438B) detail
Sloopmelding: Gaykingastraat 1A, 9791 CE Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874407B) detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: A&M Schadeherstel, Nijverheidsweg 12, Ten Boer – Wij hebben onze activiteiten binnen ons bedrijf nog niet aangemeld door een stukje miscommunicatie (201874502B) detail
Sloopmelding: Rijksweg 119 te Ten Post, 9792 PC Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874404B) detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Christmas Party 2018 detail
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren detail
Verkeersbesluit detail
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Rectificatie detail
Verleende omgevingsvergunning: Kadastraal sectie A, perc. 4915 kavel 35 te Ten Boer – nieuwbouw woning (01-11-2018, 201873281B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Eemskanaal-Noordzijde 10-1 te Woltersum, Ten Boer - bouwen kapschuur (2 augustus 2018, 201872903B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Stadsweg 56 te Ten Post, 9792 RG, Ten Boer - uitbreiden schuur (10 augustus 2018, 201872992B) detail
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 79, 9791 AA Ten Boer – vellen 6 bomen (30-10-2018, 201873468B) detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Kad. sect. A, perc. nrs. 4670 en 4514 Ten Boer – betreft nieuwbouw kindcentrum Ten Boer bestaande uit 2 basisscholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (01-11-2018, 201874065B) detail
Verleende omgevingsvergunning: Kievitstraat 9, 9791 ER te Ten Boer – wijzigen gevel (garage) ( 07-11-2018, 201873900B) detail
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: Mts. Huppelschoten-van Wee, Stadsweg 56, 9792 RG Ten Post, Ten Boer – Uitbreiding schuur en daarmee een minimale uitbreiding van de veestapel (201873683B) detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Veehouderij Koenes, Lageweg 23 te Thesinge, Ten Boer – plaatsen van 1 windmolen van het type EAZ Twaalf (201873570B) detail
Bestemmingsplan Kindcentrum detail