Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Ten Boer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ten Boer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ten Boer. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Sloopmelding: Bouwerschapweg 60 te Woltersum, 9795 TA Ten Boer – verwijderen asbest (monumentale boerderij) (20-12-2018, 201874775B) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Stadsweg 69, 9791 KB Ten Boer – onderhoudswerkzaamheden gemeentelijk monument (02-01-2019, 201874667B) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Sloopmelding: Bovenrijgerweg 2, 9791 TA Ten Boer – vervangen kwantiteitsgemaal rottegat (14-03-2018, 201870888B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Gaykingastraat 19, 9791 CE Ten Boer – groot onderhoud aan rijksmonument (07-12-2018, 201874184B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg in St. Annen, Ten Boer – veranderen aansluitingen bij dorpsentree St. Annen en planten 6 bomen (11-12-2018, 201874234B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Bedrijvenweg 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6f, 9791 DE Ten Boer – uitbreiden bedrijfsgebouw (14-12-2018, 201873201B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Jan Zijlstraat 33 te Ten Post, 9792 PT Ten Boer – oprichten schuur (12 november 2018, 201874186B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Wolddijk 7, 9791 TD Ten Boer – vervangen 2 gemetselde schoorstenen en verwijderen 3 gemetselde en versleepte schoorsteenkanalen (12-12-2018, 201874679B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 30, Ten Boer – oprichten vrijstaande woning (05-12-2018, 201874572B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Sportlaan 6, kad.nr 4514 en 4670, 9791 LX Ten Boer – vellen 12 bomen en 1079 m2 houtopstand (10-12-2018, 201874641B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Woldjerweg 23 te Ten Post, 9792 TC Ten Boer – vellen 1 boom (09-12-2018, 201874636B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Parklaan 1, 9791 BP Ten Boer – uitbreiding schuil- en toiletgebouw (06-12-2018, 201874599B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Kindcentrum Ten Boer, kadastrale sectie A, perceelnummer 4670 en 4515, Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer – het starten van Kindcentrum in Ten Boer (201874700B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Roefeldag 2019 tot en met 2021 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Midsummernight Pop bie Daip 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Legesverordening 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 23 te Garmerwolde, 9798 TD Ten Boer – restaureren en schade herstellen aan 3 kalkovens (06-12-2018, 201873604B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 6 te Garmerwolde, 9798 PA Ten Boer – achterhuis (grote-zaal, toiletten en entree) wordtgesloopt en opnieuw opgebouwd (22-11-2018, 201874363B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: kadastrale sectie K, perceelnummer 1810, nabij kruising Thesingerweg-Bedumerweg in St Annen, Ten Boer – veranderen aansluitingen bij dorpsentree st annen en planten 6 bomen (14-11-2018, 201874234B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Sloopmelding: Lageweg 22A te Garmerwolde, 9798 TG Ten Boer – verwijderen asbest (27-11-2018, 201874438B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Sloopmelding: Gaykingastraat 1A, 9791 CE Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874407B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: A&M Schadeherstel, Nijverheidsweg 12, Ten Boer – Wij hebben onze activiteiten binnen ons bedrijf nog niet aangemeld door een stukje miscommunicatie (201874502B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Sloopmelding: Rijksweg 119 te Ten Post, 9792 PC Ten Boer – verwijderen asbest (26-11-2018, 201874404B) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Christmas Party 2018 11-12-2018 11-02-2019 detail
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verkeersbesluit 28-11-2018 28-01-2019 detail
Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren 28-11-2018 28-01-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Rectificatie 21-11-2018 21-01-2019 detail