Vergunningen Ten Boer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ten Boer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ten Boer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Circus Bossle
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Beleef het Westerplein
Sloopmelding: Thesingerweg 25 te Thesinge, 9797 TG Ten Boer – verwijderen asbest (26-08-2018, 201873120B)
Verleende omgevingsvergunning: kad. sec. L, kad. perc.nrs 114, 115, Ten Boer – plaatsen 30 wisselwoningen...
Verleende omgevingsvergunning: Bovenrijgerweg 13 te Thesinge, 9797 TD Ten Boer – oprichten ligboxenstal...
Verleende omgevingsvergunning: Borgweg 16 te Lellens, 9794 PB Ten Boer – plaatsen schutting (30-08-2018,...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Kollerijweg 86 te Ten Post, 9792 TH Ten Boer – milieuneutraal veranderen...
Aanvraag omgevingsvergunning: B Kuiperweg 2 te Ten Post, 9792 PK Ten Boer – aanbrengen damwand (16-08-2018,...
Sloopmelding: Herepad 4, 9791 EK Ten Boer – verwijderen asbest (13-08-2018, 201873006B)
Sloopmelding: Hendrik Ridderplein 6 te Thesinge, 9797 PP Ten Boer – verwijderen asbest (02-04-2018, 201871133B)
NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE Ten Boer 2017
Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Ten Boer 2018
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Stille maatschap dhr,& Mw. P.M.J. Noordman Zwakenbe, Boersterweg 57,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Stadsweg 56 te Ten Post, 9792 RG Ten Boer – uitbreiden schuur (10-08-2018,...
Verleende omgevingsvergunning: kad. sectie L, perc.nr. 570, Ten Boer – inrichten bouwplaats en tijdelijke...
Sloopmelding: Herepad 4, 9791 EK Ten Boer ─ asbestsanering (02-08-2018, 201872909B)
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: V.O.F. Binnenveld, Washuisterweg 3, Ten Boer – het veranderen...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Mts. Huppelschotenvan, Stadsweg 56 te Ten Post, Ten Boer – het...
Aanvraag omgevingsvergunning: Eemskanaal-Noordzijde 10-1 Woltersum, 9795 TB Ten Boer – bouwen kapschuur...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: Belevingsboerderij de Zes Grazen, Boersterweg 67, 9796 TA Sint...
Verleende omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 28, kadastraal bekend A 4195, Ten Boer – oprichten...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: kad. sec. L, kad. perc.nrs 114, 115, Ten Boer – plaatsen...
Sloopmelding: Medenweg 5 te Ten Post, 9792 TB Ten Boer – verwijderen asbest (24-07-2018, 201872761B)
Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat kavel 28, kadastraal bekend A 4195, Ten Boer – oprichten...
Aanvraag omgevingsvergunning: Thesinge, Thesingerweg 11, Bouwerschapsweg 62 en bij eierkeet, 9797 TG...
Verleende omgevingsvergunning: Jan Altinkstraat 33, Ten Boer – plaatsen houten garage (20-07-2018, 201872509B)
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: VOF BakkerWesters, Bovenrijgerweg 13 te Thesinge, Ten Boer – veranderen...
Sloopmelding: Kollerijweg 68 te Woltersum, 9795 PN Ten Boer – verwijderen asbest garage (25-06-2018,...
Sloopmelding: Fivelstraat 21, 9791 LM Ten Boer – verwijderen 4 asbestplaten afdakje (24-07-2018, 201872747B)
Verleende omgevingsvergunning: Thesingerweg 11 te Thesinge, Bouwerschapsweg 62 en bij eierkeet, 9797 TG...
Verleende omgevingsvergunning: Jan Kosterstraat K29, Ten Boer – nieuwbouw woning ( 23-07-2018, 201871688B)
Verleende omgevingsvergunning: Kerkhorn 5 te Ten Post, 9792 TE Ten Boer – versterken woning ( 20-07-2018,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 23 te Garmerwolde, 9798 PB Ten Boer – veranderen en vergroten...
Aanvraag omgevingsvergunning: Boersterweg 57, 9791 HB Ten Boer – plaatsen 2 kleine windmolens (23-07-2018,...
Verleende omgevingsvergunning: kad.sectie E, Kad. perc.nr 2709 (over dijk langs Eemskanaal tussen Garmerwolde...
Verleende omgevingsvergunning: bouwplan Dijkshorn, kavel 34, Ten Boer – oprichten woning, jan kosterstraat...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Belevingsboerderij de Zes Grazen, Boersterweg 67 te Sint Annen,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Washuisterweg 3, 9791 TE Ten Boer – plaatsen kleine windmolen (23-07-2018,...
Sloopmelding: Boersterweg 34 te Sint Annen, 9796 TB Ten Boer – verwijderen asbest (11-07-2018, 201872546B)
Verleende omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 35 te Garmerwolde, 9798 PB Ten Boer – wijzigen functie schuur/bijkeuken...
Aanvraag omgevingsvergunning: Oude Rijksweg 15 te Garmerwolde, 9798 PA Ten Boer – plaatsen nieuwe garage...
Aanvraag omgevingsvergunning: Jan Altinkstraat 33, Ten Boer – plaatsen houten garage (09-07-2018, 201872509B)
Verleende omgevingsvergunning: Dorpsweg 67 kadastraal sectie K perceelnr. 1819 Toren Garmerwolde, Ten...
Verleende omgevingsvergunning: Dorpsweg 67 kad.sectie K, kad.perc.nr. 1819, bouwplannaam Kerkhof Garmerwolde,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Borgweg 16 te Lellens, 9794 PB Ten Boer – plaatsen schutting (05-07-2018,...
Aanvraag omgevingsvergunning: Kollerijweg 68 te Woltersum, 9795 PN Ten Boer – nieuw te bouwen schuur...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Medenweg 5 te Ten Post, 9792 TB Ten Boer – wijzigen archeologisch...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: LOONBEDRIJF N GROOTHOFF, Lageweg 22 GARMERWOLDE, 9798 TG Ten...
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Kinderspelweek 2018
Verleende evenementenvergunning Ten Boer: Meulnpop 2018