7.4

Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gehandicaptenparkeerplaats op de Willem Barentszkade (ventweg) te West-Terschelling - - West-Terschelling
Vergunning aan Vereniging de Terschellinger Landbouwschool
Anterieure overeenkomst over grondexploitatie artikel 6.24 Wro
Omgevingsvergunning Europalaan 29 te West-Terschelling
Exploitatievergunning aan de Bessenschuur
Vergunning aan de Raad van Kerken Terschelling
Regeling energiebesparende maatregelen woningen
Onherroepelijk bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
Uitbreiding parkeerverbod Burg. Reedekerstraat - -
Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Terschelling
Mandaat procesbesluit
Tijdelijke beleidsregel Terschelling vanwege corona
Beleidsregel PFAS Terschelling
gemeente Terschelling - Verkeersbesluit - veerhaven West-Terschelling
Gemeente Terschelling - Voetpad wordt weer fietspad - West aan Zee
Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 3 te West-Terschelling
Tijdelijke beleidsregel verruimde regels vanwege corona
Intrekken verleende omgevingsvergunning sectie H, kadastrale perceelnummers 498, 499, 500, 874, 2487,...
Intrekken verleende omgevingsvergunning locatie 2 a, c en d - Westerkeyn
Omgevingsvergunning bekend Molenstraat 9 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Westerbuurtstraat 34 te West-Terschelling
Tijdelijke beleidsregel verruimde regels vanwege corona
Onherroepelijk bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord, Terschelling
Onherroepelijk bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn, Terschelling
gemeente Terschelling - Verkeersbesluit Badweg West aan Zee - West aan Zee
Onherroepelijk bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord
Onherroepelijk bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn
Tijdelijke beleidsregel verruimde regels vanwege corona
Verkeersbesluit - Afsluiting 2 parkeerplaatsen - West-Terschelling
Ontwerp bestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West–Terschelling’
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Badweg 20 te Formerum
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Kinnum 2 te Kinnum
Verkeersbesluit voor een tijdelijk parkeerverbod
Drank- en horecavergunning ten behoeve van strandpaviljoen West aan Zee
Exploitatievergunning ten behoeve van strandpaviljoen West aan Zee
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Westerbuurtstraat 35 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Ontwerp bestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West–Terschelling’
Tijdelijke beleidsregels horeca Terschelling in verband met de Coronacrisis
Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 APV Terschelling 2016
Gemeente Terschelling - tijdelijk verbod tot het plaatsen en stallen van fietsen en bromfietsenin een...
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / besluit hogere grenswaarde geluid
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Ke-Rijf Bar
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Restaurant El Mundo
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Paal 8 Hotel aan Zee
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Paviljoen de Walvis
Beschikking en besluit hogere grenswaarde geluid Landerum Burenpad 1
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Eetwinkel & Catering ’t Lokaal
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Koffiebranderij De Ouwe Smidte
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Restaurant ’t Witte Huuske
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Pizzeria Restaurant Isola Bella