Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Instructie voor de gemeentesecretaris gemeente Terschelling 2019. detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet detail
Evenementenvergunning Terschellinger première van een speelfilm detail
Evenementenvergunning interkerkelijke stranddienst detail
Omgevingsvergunning Oosterburen 2 te Midsland detail
Rectificatie omgevingsvergunning Commandeursstraat 13 te West-Terschelling detail
Rectificatie omgevingsvergunning Sportlaan nabij nr 11 te West-Terschelling detail
Omgevingsvergunning Jan Ruijglaan 4-6 te West-Terschelling detail
Omgevingsvergunning Badweg Hoorn 11 te Hoorn detail
Drank- en horecaontheffing voor de Terschellinger première van een speelfilm detail
Uitgebreid flyerverbod Midsland detail
Helder handhaven: Toezicht- en handhavingsbeleid Gemeente Terschelling detail
Verordening reinigingsheffingen 2012 detail
Integraal Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022 detail
Gemeente Terschelling - uitbreiding parkeerverboden in Oosterend - Oosterend detail
Huisvestingsverordening Terschelling 2019 detail
Huisvestingsverordening Terschelling 2019 vastgesteld detail
Melding activiteitenbesluit detail
Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 14 - Commandeursstraat 12 te West-Terschelling detail
Omgevingsvergunning Oosterburen 2 te Midsland (verlenging beslistermijn) detail
Omgevingsvergunning Kad. Sectie 1, perceelnr. 304, Molkenbosweg - Dirkmansweg te Formerum detail
Exploitatievergunning ten behoeve van horecabedrijf Heartbreak Hotel detail
Drank- en horecavergunning ten behoeve van horecabedrijf Heartbreak Hotel detail
Exploitatievergunning ten behoeve van horecabedrijf De Groene Weide detail
Drank- en horecavergunning ten behoeve van horecabedrijf De Groene Weide detail
Exploitatievergunning ten behoeve van een horecabedrijf behorende bij hogere Zeevaartschoolvereniging Willem Barentsz detail
Drank- en horecavergunning van hogere Zeevaartschoolvereniging Willem Barentsz detail
Parkeerverbod Oosterend uitgebreid detail
Gemeente Terschelling - Tijdelijk verkeersbesluit afsluiten van de Oosterburen in Mdsland - Midsland detail
Vooraankondiging wijzigingsplan uitbreiding camping Grientebos aan de Duinweg Formerum te Formerum, Terschelling detail
Vooraankondiging wijzigingsplan uitbreiding camping Grientebos detail
Gemeente Terschelling - Tijdelijk stopverbod op de Thijssmitweg in verband met de nabijheid van het festivalterrein Westerkeijn - Thijssmitweg, Midsland Terschelling detail
Gemeente Terschelling - Tijdelijk parkeerverbod op de Werkhaven te West-Terschelling i.v.m het festivalterrein De Betonning - Werkhaven, West-Terschelling detail
Gemeente Terschelling - tijdelijk verkeersbesluit i.v.m. Oerol - Terschelling detail
Concept evenementenvergunning Eilân 2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘B&Y terrein’ te West-Terschelling detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kooipad 7 te West-Terschelling’, Terschelling detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 te Hoorn’, Terschelling detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 te Hoorn’, Terschelling detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘B&Y terrein’ te West-Terschelling detail
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kooipad 7 te West-Terschelling’, Terschelling detail
Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder Drank- en Horecawet detail
Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder Drank- en Horecawet detail
Mandaatbesluit Security Officer voor Suwinet detail
Melding van de jaarlijkse straatkaatspartij in de Torenstraat detail
Omgevingsvergunning Koksbosweg 3 te Formerum detail
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 25-U te Midsland detail
Omgevingsvergunning Heereweg 5 te Midsland detail
Ontwerpbeschikking Stayokay Hostel detail
Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 30 te West-Terschelling detail