6.6

Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning juli 2021 Gemeente Terschelling
Beleidsregels Jeugdhulp 2021 Gemeente Terschelling
Gemeente Terschelling - verlening uitgebreide omgevingsvergunning - vervangen van een bestaande schuur...
Gemeente Terschelling - verlening evenementenvergunning - drive-in diplomauitreiking - 6 juli 2021 van...
Gemeente Terschelling - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een slim zonnepaneel - Burgemeester...
Gemeente Terschelling - verlening evenementenvergunning - garageverkoop - tot en met oktober en op 9...
Gemeente Terschelling - melding evenement - garageverkoop - tot en met oktober en op 10 en 17 december...
Gemeente Terschelling - melding evenement - garageverkoop - 7,14, 21 en 28 juli 2021 en op 4,11 en 18...
Intrekking Beleidsregels Jeugdhulp 2021 gemeente Terschelling
Gemeente Terschelling - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een...
Verordening op de Raadscommissie Terschelling 2021
Gemeente Terschelling - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van het dak middels het aanbrengen...
Gemeente Terschelling - verlening drank- en horecavergunning - restaurant De Zee - Boomstraat 33, West-Terschelling
Gemeente Terschelling - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van het deels recreatief gebruiken...
Gemeente Terschelling - verlening drank- en horecavergunning - Vakantiepark Mast - Formerum 33, Formerum
Gemeente Terschelling - verlening exploitatievergunning - Vakantiepark Mast, - Formerum 33, Formerum
Gemeente Terschelling - verlening omgevingsvergunning - herbestemming Seinhuisje - Zwarteweg 13a, West-Terschelling
Gemeente Terschelling - verlening exploitatievergunning - restaurant De Zee - Boomstraat 33, West-Terschelling
Gemeente Terschelling - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen en vergroten bestaand kozijn - Prinses...
Gemeente Terschelling - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen schuur - Dorpsstraat...
Gemeente Terschelling - aanvraag omgevingsvergunning - verbouw woning - ’t Land 3a,West-Terschelling
Gemeente Terschelling - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een nieuwe kapschuur - Noordlandweg...
Exploitatievergunning restaurant De Zee
Omgevingsvergunning ’t Land 3a te West-Terschelling
Drank- en horecavergunning restaurant De Zee
Omgevingsvergunning Prinses Margrietlaan 13 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Zwarteweg 13a te West-Terschelling
Verlenging beslistermijn Dorpsstraat 28 te Hoorn
Omgevingsvergunning Zuid Midslandweg 5 te Midsland
Omgevingsvergunning Noordlandweg 16 te Midsland
Drank- en horecavergunning Vakantiepark Mast
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 29 te Hoorn
Exploitatievergunning Vakantiepark Mast
Omgevingsvergunning seniorenwoning te Baaiduinen 55, Terschelling
Omgevingsvergunning realiseren woning in bestaand bijgebouw en aanleggen parkeerplaatsen te Oosterend,...
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Kooiweg 4 te Hoorn
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Baaiduinen 55
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Oosterend 12
Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening
Omgevingsvergunning Burgemeester Reedekerstraat 12 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Boomstraat 9 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 3 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Hoofdweg 2-2 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Dorpsstraat 85 te Hoorn
Omgevingsvergunning Oosterburen 70 te Midsland
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Duinweg te Formerum
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 20 te Hoorn
Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum
Omgevingsvergunning Baaiduinen 5b te Baaiduinen