Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8
Omgevingsvergunning Festival Eilan, Hee
Omgevingsvergunning Duinweg Hee 7, 8882 HA Hee
Omgevingsvergunning Eilan - verleend
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8
Ontheffing geluidshinder Eilan
Evenementenvergunning Eilan
Omgevingsvergunning Kallandspad 26 te Midsland
Verlenging sluitingsuur horeca
Wegsleepregeling parkeerplaats Zwarteweg
Drank- en horecaontheffing aan de heer Van Drunen
Omgevingsvergunning Kallandspad 26 te Midsland
Omgevingsvergunning Badweg West 7 te West-Terschelling
Rectificatie omgevingsvergunning Oosterburen 66-A te Midsland
Omgevingsvergunning kadastrale sectie A perceelnummer 4036 (nabij Dennenweg 4B) te West-Terschelling...
Omgevingsvergunning kadastrale sectie H perceelnummer 2441 te Midsland
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 26 te Midsland
Verkeersbesluit Rock&Rollstreet 2019
Verkeersbesluit Midsland
Willem Barentszkade 43 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Kallandspad 26 te Midsland
Oosterburen 61-A te Midsland
Evenementenvergunning surfwedstrijd
Evenementenvergunning film West
Evenementenvergunning Rock & Roll
Ontheffing blokarts
Slijterijvergunning Jumbo
Drank- en horecavergunning Branding
Melding fietsspeurtocht
Verlenging sluitingsuur horeca
Gemeente Terschelling - het inrichten van een rotonde - Sportlaan West-Terschelling
Onherroepelijk bestemmingsplan Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13, West-Terschelling
Evenementenvergunning festival Eilân 2019
Aanwijzingsbesluit toezichthoudre Drank- en horecawet
Aanwijsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Drank- en Horecawet
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee (Eilan)
gemeente Terschelling - instellen parkeerverbod - Brandarisstraat West-Terschelling
Evenementenvergunning aan Stichting Passantenhaven Terschelling
Collectevergunning aan Streetwise
Rectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Parkeerverbod Brandarisstraat
Melding evenement geitenkeuring bij De Gêskieker
Evenementenvergunning aan de Terschellinger Ruiters
Aanwijzingsbesluit loco gemeentesecretaris
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Terschelling
Omgevingsvergunning kruising Dennenweg - Prinses Margrietlaan kadastrale sectie A kadastraal perceelnummer...
Instructie voor de gemeentesecretaris gemeente Terschelling 2019.
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet
Omgevingsvergunning Badweg Hoorn 11 te Hoorn