Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2023 en de Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2023 02-12-2022 02-02-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een schuur welke tijdelijk in gebruik zal worden genomen voor mantelzorg... 02-12-2022 02-02-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een aanduidingsbord voor het Bijenpark aan Hornsjildeweg 1 te Midsland 02-12-2022 02-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de bestemming van recreatieappartement naar een woonappartement... 02-12-2022 02-02-2023 Details
Verordening Havengeld 2021 02-12-2022 02-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van vijf woningen tussen Formerum 71 en 73 te Formerum 02-12-2022 02-02-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een schuur naar een woning aan Formerum 28A te Formerum 02-12-2022 02-02-2023 Details
Verordening Precariobelasting 2020 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verordening rioolheffing 2023 01-12-2022 01-02-2023 Details
Toestemming voor het verbouwen van de woning aan Willem Barentszkade 33 te West-Terschelling 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuurwoning achter Formerum 36 te Formerum 18-11-2022 18-01-2023 Details
Opschorting beslistermijn voor het realiseren van een tijdelijke voetgangersbrug aan Veerhaven te West-Terschelling 18-11-2022 18-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van een recreatiewoning aan Sportlaan 3b te West-Terschelling 18-11-2022 18-01-2023 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op de recreatiewoning aan Duinweg Lies 13A te Lies 18-11-2022 18-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag voor het slopen van een recreatiewoning aan West aan Zee 107 te West-Terschelling 18-11-2022 18-01-2023 Details
Gemeente Terschelling - het afsluiten van de Willem Barentszkade voor alle verkeer behalve voetgangers... 14-11-2022 14-01-2023 Details
Toestemming voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 19 november 2022 te West-Terschelling,... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het gebruik van een aanwezigheidsvergunning aan Molenstraat 17 te West-Terschelling 11-11-2022 11-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag voor het wijzigen van de bestemming van een bedrijfswoning naar een woonbestemming... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het legaliseren van een mestplaat aan Baaiduinen 53A te Baaiduinen 11-11-2022 11-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het renoveren en verduurzamen van een vakantiewoning aan Dorreveldweg 28... 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 5 december 2022 te Hoorn 11-11-2022 11-01-2023 Details
Toestemming voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 5 december 2022 te Midsland 11-11-2022 11-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het gebruik van het appartement aan Oosterend 9 te Oosterend 11-11-2022 11-01-2023 Details
Gemeente Terschelling - verschillende verkeersmaatregelen - Terschelling 04-11-2022 04-01-2023 Details
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een bezoekerscentrum/opslagruimte, het oprichten van... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Toestemming voor het bouwen van een schuurtje aan Heereweg 42 chalet 22 te Midsland 04-11-2022 04-01-2023 Details
Toestemming voor het vervangen van de kademuur van de veerhaven aan Veerhaven Terschelling te West-Terschelling 04-11-2022 04-01-2023 Details
Toestemming voor het organiseren van het Kleintje Berenloop en jeugdloop op 5 november 2022 start en... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Torenstraat 26 te West-Terschelling 04-11-2022 04-01-2023 Details
Melding voor het jazzfestival T Jazz van 25 tot en met 27 november 2022 in diverse horecalocaties te... 04-11-2022 04-01-2023 Details
Toestemming voor het organiseren van de Berenloop op 6 november 2022 over het hele eiland te Terschelling 04-11-2022 04-01-2023 Details
Ontwerpwijzigingsplan Duinweg Midsland 37 te Midsland (kadastraal: sectie H, nummer 1194) 04-11-2022 04-01-2023 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Noordhoek 3 te Lies’ 04-11-2022 04-01-2023 Details
Havenverordening Terschelling 2022 03-11-2022 03-01-2023 Details
Verordening watertoeristenbelasting 2023 03-11-2022 03-01-2023 Details
Verordening forensenbelasting 2023 03-11-2022 03-01-2023 Details
Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.3 gemeente Terschelling 02-11-2022 02-01-2023 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de woning aan Baaiduinen 30 te Baaiduinen 28-10-2022 28-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een koeien-oversteekplaats aan Formerum Zuid 20 te Formerum 28-10-2022 28-12-2022 Details
Onherroepelijk Bestemmingsplan West-Terschelling Tonnenloods 28-10-2022 28-12-2022 Details
Toestemming voor het organiseren van een sportdag met afsluitende barbecue op 28 oktober 2022 op het... 28-10-2022 28-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een koeien-oversteekplaats aan Landerum Burenpad 5 te Landerum 28-10-2022 28-12-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van een dragende interne muur door een stalen ligger aan Parnassiaweg... 28-10-2022 28-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Oosterburen 11 te Midsland 28-10-2022 28-12-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het gedeeltelijk gebruiken van de werktuigenloods voor de stalling van de machines... 28-10-2022 28-12-2022 Details
Sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Lies 55 te Lies 28-10-2022 28-12-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Noordhoek 17 te Lies 28-10-2022 28-12-2022 Details