7.4

Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Voorbereidingsbesluit Boddelenweg 5 te Hoorn, Terschelling
Omgevingsvergunning Zwarteweg 13-A te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Pilvarenstraat 2 te West-Terschelling
Verordening Onroerende Zaakbelasting 2021
Omgevingsvergunning Eesweg 2 te Hoorn
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 95 te Midsland
Omgevingsvergunning Baaiduinen 4-B te Baaiduinen
Voorbereidingsbesluit 3 Boddelenweg 5 te Hoorn
Geweigerde omgevingsvergunning Noordlandweg 6 te Midsland
Omgevingsvergunning Commandeurstraat 31 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Molenstraat 5 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum
Ventvergunning aan de heer J.W. Lieman
Ventvergunning aan de heer M. Swart
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Dorpsstraat 62A te Hoorn, Terschelling
Aanwezigheidsvergunning ten behoeve van de Ke-Rijf bar
Standplaatsvergunning aan de heer A. van Dijk
Aanwezigheidsvergunning ten behoeve van café Lieman
Standplaatsvergunning aan de heer S.P. Pals
Standplaatsvergunning aan de heer J.H. Lettinga
Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 14 te West-Terschelling
Ontwerpbesluiten hogere grenswaarde geluid
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Dorpsstraat 62A te Hoorn
Standplaatsvergunning aan de heer N.J.H. Heetkamp
Omgevingsvergunning Heereweg 30 te Midsland
Omgevingsvergunning Noordlandweg 19 te Midsland
Omgevingsvergunning Landerum 7A te Landerum
Omgevingsvergunning Groene Strand 1 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Dorreveldweg 7-A te Midsland
Melding activiteitenbesluit Kooipad 7 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 43 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Rozenland 57 te Midsland
Omgevingsvergunning Schoolpad 2-1 te Hoorn
Omgevingsvergunning Formerum 39 te Formerum
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 95 te Midsland
Melding activiteitenbesluit Eesweg 2 te Hoorn
Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 15 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Dirkmansweg 14 te Formerum
Omgevingsvergunning Europalaan 17 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 47 te Hoorn
Ontwerp-subsidiejaarprogramma 2021
Drank- en horecavergunning ten behoeve van restaurant Eilandbistro De Boschplaat
Omgevingsvergunning Oosterend 14 te Oosterend
Exploitatievergunning ten behoeve van restaurant Eilandbistro De Boschplaat
Exploitatievergunning ten behoeve van Vakantiepark Tjermelan
Drank- en horecavergunning ten behoeve van Vakantiepark Tjermelan
Anterieure overeenkomst over grondexploitatie
Omgevingsvergunning Dorreveldweg 12 te Midsland
Omgevingsvergunning Formerum Zuid e.o. te Formerum