7.3

Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Paal 8 Hotel aan Zee
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Eetcafé De Storm
Omgevingsvergunning Longway 12 te West-Terschelling
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Café ’t Spyntje
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Danscafé De Stoep
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van B&B de Postoari
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Eet- en terrascafé De Rustende Jager
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Eetcafé De Dammesaan
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Koffiebranderij De Ouwe Smidte
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van strandpaviljoen De Branding
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van Restaurant ’t Witte Huuske
Tijdelijk afwijkende terrasvergunning ten behoeve van horecabedrijf Pura Vida
Omgevingsvergunning kadastrale sectie H kadastraal perceelnummer 3401 en 3363 te Baaiduinen
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021.2 gemeente Terschelling.
Ontwerp omgevingsvergunning vervangen schuur door schuurwoning te Midsland
Beschikking en besluit hogere grenswaarde geluid Landerum 7a te Landerum
Omgevingsvergunning Europalaan 17 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning West aan Zee 164 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Formerum 28A te Formerum
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 85 te Hoorn
Omgevingsvergunning Dirkmansweg 14 te Formerum
Omgevingsvergunning Noordlandweg 6 in Midsland
Collectevergunning aan Streetwise
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Landerum 7a te Landerum
Huisvestingsverordening Terschelling 2019, gewijzigd 7 april 2021
Ontwerp omgevingsvergunning vervangen schuur door schuurwoning te Midsland
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 82 te Midsland
Beschikking en besluit hogere grenswaarde geluid Baaiduinen 26
Omgevingsvergunning Oude Terpweg 8 te Midsland
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 22 te Midsland
Omgevingsvergunning ’t Achterom 3 te Midsland
Omgevingsvergunning Baaiduinen 26 te Baaiduinen
Vastgestelde wijzigingen Huisvestingsverordening Terschelling 2019
Inspraak Huisvestingsverordening Terschelling 2019
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning verleend bouw woning dorpsstraat 62A
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Dorpsstraat 62A te Hoorn
Omgevingsvergunning Longway 12 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Zwarteweg 13-A te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Longway 15 te West-Terschelling
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Baaiduinen 55 te Baaiduinen
Omgevingsvergunning Zuid Midslandweg 37 te Midsland
Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 20 te Hoorn (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Formerum Zuid 11A te Formerum
Inzagetermijn conceptvergunning Oerol verlengd
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen
Conceptvergunning Oerolfestival 2021...
Omgevingsvergunning Molenstraat 9 te West-Terschelling