Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Voorbereidingsbesluit Boddelenweg 5 te Hoorn, Terschelling
Omgevingsvergunning Oosterend 61-A te Oosterend
Zaalverloting aan muziekvereniging Schylge
Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Molkenbosweg (voorlopig huisnummer 2) te Formerum
Verlenging beslistermijn melding milieu
Omgevingsvergunning West aan Zee 164 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Jan Ruijglaan 27 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 5 te Midsland
Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 1 te Midsland
Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 12 te West-Terschelling
Beleidsregels afwijken bestemmingsplan en beheersverordening 2019
Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling
test
Vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling - Kaap Seinpaalduin
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Voormalige Vossersschool te West-Terschelling
Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Voormalige Vossersschool te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Boomstraat 25 te West-Terschelling
Melding evenement Stichting de Noordzee
Ontheffing voor het rijden met 40 blokarts aan Mooi Weer BV
Omgevingsvergunning West aan Zee 164 te West-Terschelling
Verordening Watertoeristenbelasting 2020
Huisvestingsverordening Gemeente Terschelling 2019
Verordening Leges 2020
Verordening Precariobelasting 2020
Verordening Havengeld 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening Forensenbelasting 2020
Verordening Rioolheffing 2020
Ontheffing gebruik van de openbare weg aan de politieacademie
gemeente Terschelling - Verkeersbesluit -
Evenementenvergunning aan Stichting Natuurlijk Oosterend
Verkeersbesluit voor de Midwintermarkt
Drank- en horecavergunning ten behoeve van horecapand Torenstraat 22 te West-Terschelling
Exploitatievergunning ten behoeve van Torenstraat 22 te West-Terschelling
Evenementenvergunning aan Stichting Evenementen Terschelling
Omgevingsvergunning kadastrale sectie E - kadastraal perceelnummer 1617 en 1625 te Terschelling
Rectificatie omgevingsvergunning kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 294 aan de Molkenbosweg...
Omgevingsvergunning kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 2736 te Formerum
Omgevingsvergunning Kooiweg 4 te Hoorn
Omgevingsvergunning Burgemeester Eschauzierstraat 22 te West-Terschelling
Braderievergunning aan Stichting Aktief Midsland
Begraafplaats Longway
Wijziging huur- en koopprijsgrens Huisvestingsverordening
Wegslepen voertuig
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Terschelling
Aanwijzingsbesluit lokaal beheer portaal instellen autorisaties justitiële documentatie
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘West-Terschelling, paviljoen De Walvis’