7.4

Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning Torenstraat 32 te West-Terschelling
Exploitatievergunning ten behoeve van eetcafé de Dammesaan
Omgevingsvergunning Noorlandweg 8 te Midsland (verlenging beslistermijn)
Drank- en horecavergunning ten behoeve van eetcafé de Dammesaan
Omgevingsvergunning Badweg Hoorn 16 te Hoorn
Melding activiteitenbesluit Midslander Hoofdweg 1 te Midsland
Omgevingsvergunning Landerum 28B te Landerum
Omgevingsvergunning Kinnum 2 te Kinnum
Coronaontheffing aan Puur Terschelling
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Hoorn
Ontwerp omgevingsvergunning realiseren woning in bestaand bijgebouw en aanleggen parkeerplaatsen te Oosterend
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling De Waddeneilanden
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Laadinfrastructuur Fryslân
Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Boomstraat 1 te West-Terschelling
Coronaontheffing
Omgevingsvergunning Zuid Midslandweg 37 te Midsland
Omgevingsvergunning Heester Kooiweg 20 te Hee
Wijziging Regeling energiebesparende maatregelen woningen
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Hoorn
Ontwerp omgevingsvergunning realiseren woning in bestaand bijgebouw en aanleggen parkeerplaatsen te Oosterend
Gemeente Terschelling - verkeersbesluit - Tussen Hoorn en Oosterend
Omgevingsvergunning Burgemeester Mentzstraat 3 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Molenstraat 9 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Suderachterom te Midsland
Omgevingsvergunning Westerburen 38 te Midsland
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Terschelling
Tijdelijke beleidsregel verruimde regels 2021 vanwege corona
Coronaonteffing huifkartocht
Melding activiteitenbesluit Willem Barentszkade 4A te West-Terschelling
Melding besluit lozen buiten inrichtingen West aan Zee 134 te West-Terschelling
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 4 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Groene Strand 1 te West-Terschelling
Ontheffing voor het rijden met 40 blokarts aan MooiWeer BV
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning a.d. Noordhoek te Lies
Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen
Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 15 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning West aan Zee 164 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Coronaontheffing voor herdenkingsdienst in strandpaviljoen West aan Zee
Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Sportlaan te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Europalaan 17 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Badweg Formerum 6 te Formerum
Omgevingsvergunning Dirkmansweg 14 te Formerum (verlenging beslistermijn)
Omgevingsvergunning Formerum Zuid 2 te Formerum
Omgevingsvergunning Dorreveldweg 7A te Midsland
Omgevingsvergunning Molkenbosweg 16 te Formerum
Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 4 te Midsland
Coronaontheffing voor herdenkingsdienst in Bar Dancing Wyb
Omgevingsvergunning Oosterend 39B te Oosterend
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht