Vergunningen Terschelling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Terschelling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Terschelling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verkeersbesluit Midsland
Slijterijvergunning Jumbo
Drank- en horecavergunning Branding
Melding fietsspeurtocht
Verlenging sluitingsuur horeca
Gemeente Terschelling - het inrichten van een rotonde - Sportlaan West-Terschelling
Onherroepelijk bestemmingsplan Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13, West-Terschelling
Evenementenvergunning festival Eilân 2019
Aanwijsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Drank- en Horecawet
Aanwijzingsbesluit toezichthoudre Drank- en horecawet
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee (Eilan)
gemeente Terschelling - instellen parkeerverbod - Brandarisstraat West-Terschelling
Evenementenvergunning aan de Terschellinger Ruiters
Rectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Parkeerverbod Brandarisstraat
Melding evenement geitenkeuring bij De Gêskieker
Evenementenvergunning aan Stichting Passantenhaven Terschelling
Collectevergunning aan Streetwise
Aanwijzingsbesluit loco gemeentesecretaris
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Terschelling
Omgevingsvergunning kruising Dennenweg - Prinses Margrietlaan kadastrale sectie A kadastraal perceelnummer...
Instructie voor de gemeentesecretaris gemeente Terschelling 2019.
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet
Drank- en horecaontheffing voor de Terschellinger première van een speelfilm
Omgevingsvergunning Badweg Hoorn 11 te Hoorn
Omgevingsvergunning Jan Ruijglaan 4-6 te West-Terschelling
Rectificatie omgevingsvergunning Sportlaan nabij nr 11 te West-Terschelling
Rectificatie omgevingsvergunning Commandeursstraat 13 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Oosterburen 2 te Midsland
Evenementenvergunning interkerkelijke stranddienst
Evenementenvergunning Terschellinger première van een speelfilm
Uitgebreid flyerverbod Midsland
Helder handhaven: Toezicht- en handhavingsbeleid Gemeente Terschelling
Verordening reinigingsheffingen 2012
Integraal Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022
Gemeente Terschelling - uitbreiding parkeerverboden in Oosterend - Oosterend
Huisvestingsverordening Terschelling 2019
Huisvestingsverordening Terschelling 2019 vastgesteld
Drank- en horecavergunning ten behoeve van horecabedrijf Heartbreak Hotel
Exploitatievergunning ten behoeve van horecabedrijf Heartbreak Hotel
Omgevingsvergunning Kad. Sectie 1, perceelnr. 304, Molkenbosweg - Dirkmansweg te Formerum
Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 14 - Commandeursstraat 12 te West-Terschelling
Omgevingsvergunning Oosterburen 2 te Midsland (verlenging beslistermijn)
Parkeerverbod Oosterend uitgebreid
Melding activiteitenbesluit
Drank- en horecavergunning van hogere Zeevaartschoolvereniging Willem Barentsz
Exploitatievergunning ten behoeve van een horecabedrijf behorende bij hogere Zeevaartschoolvereniging...
Drank- en horecavergunning ten behoeve van horecabedrijf De Groene Weide
Exploitatievergunning ten behoeve van horecabedrijf De Groene Weide