6.6

Vergunningen Tynaarlo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tynaarlo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tynaarlo. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
sloopmelding Annerweg 29 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
sloopmelding Schipborgerweg 25 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg 14 te Eelde; het kappen van 2 bomen
sloopmelding Halmersinge 21 te Zuidlaren; het afvoeren van asbest
Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Vriezerweg 16 te Tynaarlo; het legaliseren van een...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rietwijk te Eelderwolde; het aanleggen van 5 bruggen...
Aanvraag omgevingsvergunning Perceel 5715 sectie D Eelde (Groninger Airport Eelde); het plaatsen van...
Aanvraag omgevingsvergunning De Keizerlibel 10 te Eelderwolde; het aanleggen van beschoeiing
sloopmelding Zuurveld 12 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
sloopmelding Eelderweg 5 te Bunne; het verwijderen van asbest
Reguliere omgevingsvergunning verleend langs het Noord-Willemskanaal; het realiseren van natuurvriendelijke...
Reguliere omgevingsvergunning verleend Groningerweg 8 te Paterswolde; het bouwen van een woning
Reguliere omgevingsvergunning verleend Beatrixplein 10 te Zuidlaren; het vergroten van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Tiphofweg 5 te Zuidlaren; het plaatsen van een overkapping (gewijzigd uitvoeren,...
Reguliere omgevingsvergunning verleend Garmpoleiland 12 te Eelderwolde; het plaatsen van een tuinhek
Reguliere omgevingsvergunning verleend Kortbree 1 te Tynaarlo; het kappen van een boom
Reguliere omgevingsvergunning verleend Groote Veen 95 te Eelde; het bouwen van een buitenberging
Reguliere omgevingsvergunning verleend Papaverstraat 2 te Vries; het herbouwen van de woning
Aanvraag omgevingsvergunning Lageweg 77 te Zuidlaren; het plaatsen van een dakkapel
Reguliere omgevingsvergunning verleend Taarloseweg 27 te Vries; het vergroten van een werktuigenberging
Aanvraag omgevingsvergunning Lindenhof 24 te Zuidlaren; het vergroten van een woning
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning Visvijver bij Oosterbroek in Eelde; het kappen...
sloopmelding Dorpsstraat 80 te Zuidlaarderveen; het verwijderen van asbest
sloopmelding Hogeweg 17 te Zuidlaren; het slopen van een restaurant
Melding lozing buiten inrichting De Beekjuffer 4 te Eelderwolde; het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Aanvraag omgevingsvergunning Annerweg 27a te Zuidlaren; het realiseren van een rouwcentrum op de islamitische...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Brink O.Z. 4 te Zuidlaren; Omgevingsvergunning voor...
Aanvraag omgevingsvergunning Oosterkampen 1 te Vries; het brandveilig gebruiken van een gebouw
Uitschrijving landelijk register kinderopvang
Aanvraag omgevingsvergunning Groningerweg 8 te Paterswolde; het bouwen van een woning
Reguliere omgevingsvergunning verleend Lindenstraat 16 te Tynaarlo; het vergroten van de woning en het...
Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 17 te Zuidlaren; het slopen van de opstallen
Aanvraag omgevingsvergunning Oude Asserstraat 38 te Vries; het verplaatsen van een oprit
Aanvraag omgevingsvergunning Dennenlaan 6 te Zeegse; het kappen van twee bomen
Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Machlaan 16 te Eelde; het plaatsen van een antenne-installatie...
Aanvraag omgevingsvergunning De Dijk 1 te De Groeve; het kappen van een boom
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hoofdweg 93 te Eelde; het uitbreiden en verbouwen van een winkelruimte...
Aanvraag omgevingsvergunning Zuidlaarderweg 37 te Tynaarlo, huisje 153; het bouwen van een recreatiewoning
Aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 133 te Zuidlaren; het plaatsen van een dakkapel en gevelbekleding
Kennisgeving: Besluit - verlenen omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure)
Reguliere omgevingsvergunning verleend De Koraaljuffer 10 t/m 26 te Eelderwolde; het aanbrengen van...
Aanvraag omgevingsvergunning Beatrixplein 10 te Zuidlaren; het vergroten van de woning
Reguliere omgevingsvergunning vergunningvrij Esdoornlaan 1 te Zuidlaren; het kappen van een esdoorn
Aanvraag omgevingsvergunning Ter Borch 3 te Zuidlaren; het plaatsen van een dakkapel
sloopmelding Julianalaan 51 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
Omgevingsvergunningvrij Lindenstraat 19 te Tynaarlo; het vergroten van de woning
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hondstongen ong. te Yde; het uitvoeren van waterhuiskundige maatregelen...
Aanvraag omgevingsvergunning De Koraaljuffer 10 t/m 26 te Eelderwolde; het aanbrengen van een walbeschoeiing
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hooiweg 212 te Paterswolde; het wijzigen van gebruik van een kantoorruimte...
Besluit ter concept-omgevingsvergunning Rozenstraat 18 te Tynaarlo; het uitbreiden brandveilig gebruik...