Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Tynaarlo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tynaarlo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tynaarlo. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanvraag omgevingsvergunning Groote Veen 89 te Eelde; Verlenging tijdelijke huisvesting Mariaschool 15-02-2019 15-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal perceel F 2491; het aanleggen van een paardenrijbak 15-02-2019 15-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 4 te Tynaarlo; het kappen van een boom 14-02-2019 14-04-2019 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente Tynaarlo 14-02-2019 14-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning De Keizerlibel ong. te Eelderwolde; het bouwen van 6 woningen 14-02-2019 14-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning De Voorde 9 te De Groeve; het bouwen van een schuur 14-02-2019 14-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hooiweg 196 a te Paterswolde; het verplaatsen van bestaande bergingen, het bouwen van een nieuwe berging en he 13-02-2019 13-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Dennenlaan 5 te Zeegse; het bouwen van een recreatiewoning 13-02-2019 13-04-2019 detail
Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoppenkampsweg 14 te Eelde; het plaatsen van een dakopbouw 13-02-2019 13-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Tienelsweg 37 huisje 168 te Zuidlaren; het bouwen van een tuinhuisje 13-02-2019 13-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning De Grasjuffer 33 te Eelderwolde; het plaatsen van een aanbouw 12-02-2019 12-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Stationsweg 5 a te Zuidlaren; het starten van een daghoreca-zaak 12-02-2019 12-04-2019 detail
melding lozing buiten inrichting Reigerlaan 31 te Paterswolde; het aanleggen van een gesloten bodemgekoppeld aardwarmtesysteem 12-02-2019 12-04-2019 detail
melding lozing buiten inrichting De Keizerlibel 14 te Eelderwolde; het realiseren van een gesloten bodemsysteem 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Norgerweg 147 te Yde; het vernieuwen van een schuur 11-02-2019 11-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminalaan 2 te Zuidlaren; het brandveilig gebruiken van het pand 08-02-2019 08-04-2019 detail
sloopmelding Scheperijen 1 te Donderen; het slopen van oude schuren 08-02-2019 08-04-2019 detail
sloopmelding Emmalaan 22 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest 08-02-2019 08-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning De Keizerlibel 12 te Eelderwolde; het plaatsen van een houten schuur 08-02-2019 08-04-2019 detail
sloopmelding Zevenhuizerweg 67 te Eelde; het verwijderen van asbesthoudende golfplaten 08-02-2019 08-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Kooistukken 17 a te Eelde; het aanbouwen van een serre aan een appartement 07-02-2019 07-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Lageweg 21 te Zuidlaren; het kappen van een es 07-02-2019 07-04-2019 detail
sloopmelding Nieuwe Akkers 29 te Paterswolde; het verwijderen van asbesthoudende toepassingen uit een woning 07-02-2019 07-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Houtwallen 25 te Vries; het bouwen van een carport 07-02-2019 07-04-2019 detail
Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking aanleg breedband in hetgebied Drents Glasvezelcollectief gemeente Tynaarlo 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Ekkelkamp 4 te Zuidlaren; het verwijderen van asbesthoudende golfplaten 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Parallelweg 5 te Tynaarlo; het verwijderen van asbest 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Oosterland 8 te Paterswolde; het verwijderen van asbest 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Tynaarlo - Ontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” en Aanwijsbesluit bijzondere begraafplaats ter inzage 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Heerdelaan 16 te Zuidlaren; het verwijderen van een asbesthoudende buis uit een schoorsteen 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Havenstraat 18 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Compagnonsweg ong. te Tynaarlo; het bouwen van een bedrijfspand 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Schapedrift 23 te Zeegse; het starten van een Bed and Breakfast 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Beatrixstraat 8 te Zeijen; het verwijderen van asbesthoudende toepassingen 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning traject Taarlose brug – Onlandweg gemeente Tynaarlo; het aanbrengen van fietspadverhardingen, het aanpassen van een tweetal kruisingen (Taarlosebrug en de Oudemolensebrug) en een tweetal wegaansluitingen (Onlandweg en De Tip) 06-02-2019 06-04-2019 detail
sloopmelding Lindenstraat 15 te Tynaarlo; het verwijderen van asbesthoudende toepassingen 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Duinstraat 15 te Yde; het vergroten van de woning 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Tynaarlo - Ontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” en Aanwijsbesluit bijzondere begraafplaats ter inzage 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Peizerweg 103 te Winde; het plaatsen van zonnepanelen 05-02-2019 05-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hoofdstraat 6 te Zeijen; het bouwen van een schuur 04-02-2019 04-04-2019 detail
Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning Brink 6 te Yde; het vervangen van een rieten dak door een gesloten rieten dak en het plaatsen van een dakkapel en 3 dakramen 04-02-2019 04-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hooiweg 196 a te Paterswolde; het plaatsen van een oefenmuur met rondom een hekwerk 04-02-2019 04-04-2019 detail
sloopmelding Brink Z.Z. 10 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest 04-02-2019 04-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Lageweg 4 te Zuidlaren; het vergroten van de woning 04-02-2019 04-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Groningerstraat 135 te De Punt; het veranderen van de schuur 04-02-2019 04-04-2019 detail
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hanekamp 3 te Zuidlaren; het plaatsen van een tijdelijke zendmast (maximaal 24 maanden) 04-02-2019 04-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend De Vuurjuffer 8 te Eelderwolde; het bouwen van een woning (wijziging reeds verleende vergunning) 04-02-2019 04-04-2019 detail
Reguliere omgevingsvergunning verleend Zweerdeneiland 69 te Eelderwolde; het plaatsen van een dakkapel 04-02-2019 04-04-2019 detail
sloopmelding Tynaarlosestraat 56 te Vries; het verwijderen van asbesthoudende toepassingen 31-01-2019 31-03-2019 detail