Vergunningen Tynaarlo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tynaarlo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tynaarlo. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Tynaarlo, de notitie Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de Drentsche...
sloopmelding Havixhorst 49 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
sloopmelding Havixhorst 28 te Zuidlaren; het verwijderen van een asbesthoudende boardplaat uit een schoorsteen
sloopmelding Kerkstraat 7 D te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
Aanvraag omgevingsvergunning De Azuurjuffer 33 te Eelderwolde; het bouwen van een woning
melding lozing buiten inrichting Peizerweg 111 te Winde; het realiseren van een gesloten bodemsysteem
sloopmelding Wiedbosweg 5 te Yde; het verwijderen van asbest
sloopmelding Schelfhorst 24 te Paterswolde; het verwijderen van asbest
sloopmelding Havixhorst 47 te Zuidlaren; het verwijderen van asbest
melding lozing buiten inrichting De Azuurjuffer 26 te Eelderwolde; het melden van een lozing buiten inrichting
Aanvraag omgevingsvergunning Laarweg 1 te Zuidlaren; het plaatsen van 6 vlaggenmasten en 3 winkelwagenopstelplaatsen
sloopmelding Hunzeweg 40 te De Groeve; het verwijderen van asbesthoudende dakplaten
Reguliere omgevingsvergunning verleend Telefoonstraat 43 te Zuidlaren; het plaatsen van zonnepanelen
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Laarweg 1 te Zuidlaren; het plaatsen van gevelreclame...
Aanvraag omgevingsvergunning Mensinge 7 te Zuidlaren; het uitbreiden van een woning
Onttrekken openbaarheid 2 parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te Zuidlaren – gemeente Tynaarlo
Aanvraag omgevingsvergunning Villapark 9 te Tynaarlo; het bouwen van een carport
Aanvraag omgevingsvergunning Esdoornlaan 6 te Zuidlaren; het kappen van een larix
Aanvraag omgevingsvergunning Randweg 3 te Zuidlaren; het plaatsen van een 2e materialencontainer
Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerspel 60 te Vries; het kappen van een dennenboom
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Laarweg 1 te Zuidlaren; het wijzigen van de gevel...
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 27 te Zuidlaarderveen; het verbouwen van een woning
Aanvraag omgevingsvergunning Bernhardlaan 17 te Zuidlaren; het bouwen van een erker
Aanvraag omgevingsvergunning Lugtenbergerweg 11 te Eelde; het bouwen van een stal en het wijzigen van...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Esdoornlaan 1 te Zuidlaren; het verbouwen van een...
gemeente Tynaarlo - lokale wegen die op de doorfietsroute aansluiten - traject Taarlosebrug - Onlandweg
Aanvraag omgevingsvergunning Burchtweg 11 te Bunne; het bouwen van een werktuigberging
Reguliere omgevingsvergunning van rechtswege verleend Veenweg 19 te Vries; het plaatsen van een bijgebouw...
sloopmelding Drosten 26 te Vries; het verwijderen van asbest
Reguliere omgevingsvergunning - Mezenstraat 7 te Vries; het vergroten van de woning
Reguliere omgevingsvergunning verleend Laarweg 1 te Zuidlaren; het plaatsen van gaskoelers op het dak
sloopmelding Machlaan 14 te Eelde; het verwijderen van asbest
Reguliere omgevingsvergunning verleend van Diepsloot naar Parallelweg te Tynaarlo; het aanleggen van...
sloopmelding Duinstraat 2 te Yde; het verwijderen van asbest
Reguliere omgevingsvergunning verleend Hoofdweg 190 te Paterswolde; het vervangen van handelsreclame
Reguliere omgevingsvergunning verleend Burg. J.G. Legroweg 82 te Eelde; het aanleggen van een grondgebonden...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Everswolde 8 Zuidlaarderveen; het bouwen van een...
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Reguliere omgevingsvergunning verleend Stationsweg 1 C te Zuidlaren; het vervangen van handelsreclame
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Everswolde 8 Zuidlaarderveen; het bouwen van een...
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Schipborgerweg 61 te Zuidlaren; het plaatsen van...
sloopmelding Gelmarusstraat 35 te Yde; het verwijderen van asbest
Aanvraag omgevingsvergunning Vriezerweg 16a te Tynaarlo; het bouwen van een bedrijfspand
sloopmelding Esdoornlaan 1 te Zuidlaren; het deels slopen van een schoolgebouw en het verwijderen van...
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminalaan 4 te Zuidlaren; het brandveilig gebruiken van het pand
sloopmelding Piet Soerweg 4 te Paterswolde; het verwijderen van asbest
sloopmelding Groningerweg 64 te Eelderwolde; het slopen van een woning
Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Wet milieubeheer voor de melkveehouderij van W. Polling Lugtenbergerweg...
sloopmelding Hoofdweg 260 te Paterswolde; het verwijderen van asbest
sloopmelding Oude Rijksweg 5 te Vries; het slopen van een bijgebouw