7.3

Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een eik, Sigerswâld...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een berk,Ljippenstâl...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een sorbus,Harmen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een berk,Dokter...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een woning op het perceel...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, bouw wateropslag (pluimveehouderij), De...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Johannes...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een els, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een eik, Kolfbaan...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Bosweg 11, Sumar
Bosweg 11, Sumar
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een boom,Klaverkamp...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een berk,Hanenburg...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning tuinconcert, op 19 september 2020 te Gytsjerk
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiding van de bestaande...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van 3 berken,Easterein...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een noodunit Christelijke...
Gemeente Tytsjerksteradiel – verleende evenementenvergunning paardenmarathon, Mennomanege, Menno van...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van nieuwe kleedaccommodatie...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning openluchtdienst, op 13 september 2020 te...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning theatervoorstelling, van 25 t/m 27 september...
Gemeente Tytsjerksteradiel – Aanvraag evenementenvergunning Tryn’s krystkuier, 26 december 2020 te Gytsjerk
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbouwen, plaatsen...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding besloten huwelijksfeest, Knilles Wytseswei 11, op 28 augustus 2020...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het wijzigen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - INGETROKKEN aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een dak, Noordersingel...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verplaatsen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitbouwen van een woning, Burgemeester...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een AZC-school op het...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van bomen, Feanhústerpaad...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Menno van Coehoornweg 6 te Burgum (uitbreiding...
Ontwerp wijzigingsplan Heerenweg 24 te Sumar
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Menno van Coehoornweg 6 te Burgum (uitbreiding...
Ontwerp wijzigingsplan Heerenweg 24 te Sumar
Gemeente Tytsjerksteradiel - Van rechtswege verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbreden...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een AZC-school op het...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding verjaardagsfeest met livemuziek, Rinia van Nautaweg 46, op 22 augustus...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning en ontheffing geluidshinder Binnendijk 73,...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding buurtfeest, Prinses Beatrixstraat 9, op 22 augustus 2020 in Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning en ontheffing geluidshinder Binnendijk 73,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een reclame, Markt...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een berk, Hanenburg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), de bouw van een activiteitengebouw,...