7.3

Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van een woning, Nieuwe...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 4 lindebomen, Achttienenweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van een faunapassage,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het verplaatsen en vergroten van...
Gemeente Achtkarspelen - Ontvangen melding Wet Milieubeheer, Einsteinstraat 10, Buitenpost
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van 9 stuk bergingen, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een verdieping, Buorren...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten, Rengersweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een carport, Dokter...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer, De...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van een recreatiewoning, Koaidyk...
Gemeente Achtkarspelen - Ontvangen melding Wet Milieubeheer Wyldpaed (West) 28, Twijzelerheide
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een recreatiewoning, Koaidyk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een berging, Elte...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Rengersweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een hok / veranda, Joost...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de bestaande golfplaten, Noordermeer...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een berging, Elte...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het verplaatsen van een uitrit, Ielke...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend Vergunning kampioenschappen kleiduivenschieten te Sumar
Gemeente Achtkarspelen - Ontvangen melding Wet Milieubeheer De Bosk 1 A, Harkema
Gemeente Tytsjerksteradiel - - Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel - - Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel - - Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een hok, Kaetsjemuoi-wei...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het graven van een slenk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het inrichten van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een serre, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een slaapkamer, Koaidyk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van een woonkeuken...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een voorgevel, Noordersingel...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het verleggen van een oprit, Rengersweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 3 woningen, nabij...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van een woning, Hillamaweg...
Aanvraag vergunning – Wol Handwerk Hobbyfair, 4 september 2021 Ryptsjerk
Gemeente Tytsjerksteradiel – garageverkoop, Douwelaan, Oentsjerk, 26 juni 2021
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van 2 bomen, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vestigen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een telecommast,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van 2 bomen, Burgemeester...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een berk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanpassen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbreden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Extra zomerterras, Rengersweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vergroten van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend Exploitatievergunning pizzeria Flamingo, Fuormanderij 13 te Hurdegaryp
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een boom,De...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbreden van een...