Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Hillamaweg 62, Burgum detail
Verleende vergunning/ontheffing plaatsen publiekstent en VIP tent tijdens eventuele Elfstedentocht in 2019 t/m 2023 detail
Verleende vergunning/ontheffing eigooien met livemuziek op 18 augustus 2019 te Burgum detail
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Dukatewei 8, Burgum detail
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Dukatewei 6, Burgum detail
Melding Protter burendag in en rondom dorpshuis “de Einekoer”op 28 september 2019 te Ryptsjerk detail
Melding Simmer Event rondom kiosk, haven Schalkediep, Monnikkenweg 5, op 7 september 2019 te Suwâld detail
Aanvraag vergunning prestatieloop Wetter en Wille Run, op 6 oktober 2019 te Burgum detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor een nieuw dierenverblijf op het perceel achter Rijksstraatweg 167 F/G te Hurdegaryp (Olonr.4435371 ) detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hillamaweg 72, Burgum, het oprichten van een woning en aanleggen uitrit detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zwarteweg 6, Eastermar, het kappen van een boom detail
Aanvraag vergunning Brandweeroefening, van 2 september t/m 22 november 2019 te Burgum detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Inialoane 77, Garyp, het plaatsen van zonnepanelen detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een bomen detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Miensker 1, Burgum, het verplaatsen van de uitrit detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Binnendijk 69, Ryptsjerk, het bouwen van een kapschuur detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vergroten van de woning en het bouwen van een schuur op het perceel Gaestmabuorren 8 te Burgum (Olonr. 4261018) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ymkersstrjitte 19, Burgum, het aanbouwen van een slaapkamer detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Woudweg 18, Noardburgum, het kappen van een boom detail
Aanvraag vergunning Concours Hippique, op 23 en 24 augustus 2019 te Burgum detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westerdijk 19 te Ryptsjerk voor het opwaarderen van de bestaand uitkijkpunt Ryptsjerkerpolder detail
Verleende vergunning/ontheffing disco in tent op camping It Wiid op 29 augustus 2019 te Earnewâld detail
Melding burendag De Acacia 48 t/m 103 op 28 september 2019 te Burgum detail
Melding bedrijfsfeestje met livemuziek Dr. Ypeylaan 16 op 14 september 2019 te Noardburgum detail
Aanvraag vergunning Open dag Oké-pc IT, op 14 september 2019 te Burgum detail
Verleende vergunning/ontheffing Braderiefeest met livemuziek op 12 augustus 2019 te Earnewâld detail
Verleende vergunning/ontheffing kermis van 4 t/m 7 september 2019 te Burgum detail
Aanvraag vergunning/ontheffing stratenvolleybaltoernooi met livemuziek na afloop op 24 augustus 2019 te Noardburgum detail
Aanvraag vergunning/ontheffing muziek na afloop wedstrijd KF de Wâlden op 16 november 2019 te Oentsjerk detail
Aanvraag vergunning jubileum dag en jubileumfeest PSV de Trynwâlden op 28 september 2019 te Oentsjerk detail
Verleende vergunning/ontheffing Skûtsjefeest met livemuziek op 30 juli 2019 te Earnewâld detail
Aanvraag vergunning Wipe-Out stormbaan op 21 september 2019 te Gytsjerk detail
Verleende vergunning/ontheffing kermis van 26 t/m 31 juli 2019 te Earnewâld detail
Aanvraag vergunning/ontheffing bierbosfeest met livemuziek in een tent op 26 oktober 2019 te Oentsjerk detail
Coördinatieregeling ontwerp besluiten De Wjukken 2 en 4, Suwâld detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Gaestmabuorren 8, Burgum, het verbouwen van een woning detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), It Waarlamke 9 te Hurdegaryp, bouwen vrijstaande woning detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Swarte Mar 2 te Noardburgum, aanleggen 2de uitrit detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), voor het aanleggen van een tijdelijke noodbrug detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Noordersingel 66, Burgum, het bouwen van een schuur detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), ten noorden van Trambaan 29 te Burgum, kappen eik en enkele berk detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 20, Burgum, het verbouwen van een bedrijfsruimte detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Susterwei 26, Sumar, het bouwen van een nieuwe ligboxenstal detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Waltsje 33 te Eastermar, oprichten koffieschenkerij detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vergroten van een schuur op het perceel Harstewei 24 te Eastermar (Olonr. 4404343) detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Panhuyslaan 2, Burgum, het verplaatsen van een oprit detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Suderein 12, Tytsjerk, het verbouwen van een bijkeuken t.b.v. vergroten bovenverdieping detail
Coördinatieregeling ontwerp besluiten De Wjukken 2 en 4, Suwâld detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Foksegatten 6, Hurdegaryp, het bouwen van een woning detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Stripe 12 te Earnewâld, het uitbreiden van een Skûtsjemuseum detail