Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanvraag vergunning kickboksgala op 6 april 2019 te Burgum 18-01-2019 18-03-2019 detail
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Nieuwstad 5 te Burgum. 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Rijksstraatweg 28, Noardburgum 17-01-2019 17-03-2019 detail
Melding Revalidatie Friesland tocht op 11 mei 2019 door Jistrum, Bartlehiem en Wyns 16-01-2019 16-03-2019 detail
Melding speurtocht op de fiets op 17 maart 2019 te Noardburgum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag Exploitatievergunning café ’t Keerpunt, Heerenweg 1 te Sumar 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag Drank- en Horecawet vergunning café ’t Keerpunt, Heerenweg 1 te Sumar 16-01-2019 16-03-2019 detail
Melding avondwandeldriedaagse (Poddeloop) op 26 t/m 28 juni 2019 te Gytsjerk 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag vergunning/ontheffing livemuziek in kantine VV Bergum op 27 januari 2019 te Burgum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen melding Wet Milieubeheer Ottemaweg 8 te Hurdegaryp. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Stationsweg 1 te Hurdegaryp het aanpassen van het station 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Tillewei 11, Jistrum, het plaatsen van een tijdelijke unit 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dokter Kijlstraweg 54, Mûnein, het kappen van 5 bomen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Swarteweisein 47, Tytsjerk, het kappen van 3 Essen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden van de receptie op het perceel Koaidyk 10 1 te Earnewâld (Olonr. 4093065) 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Koaidyk 10 1 te Earnewâld het uitbreiden van een receptie 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Flaaksikkers 21 te Mûnein dakkapel flaaksikkers 21, Munein 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Prinses Irenestraat 33 te Burgum het bouwen van een berging en erfscheiding 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Gaelekamp 46, Hurdegaryp het bouwen van een berging voor stalling scootmobielen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, (kadastraal Oostermeer K, 1533) tegen over It Houtsjepaad 33, Sumar, het kappen bomen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgum, nabij Smidspaed 17 (kadastraal Bergum H, 2593) het aanpassen van een oeverbescherming 16-01-2019 16-03-2019 detail
Binnendijk 69, Ryptsjerk 16-01-2019 16-03-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan “Eastermar - It Heechsân 2019” – IMRO code NL.IMRO.0737.16BPVIII-vo01 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ielke Boonstraloane 26, Garyp 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoolstraat 101, Burgum, het plaatsen van een verlichte reclame-uiting 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Skeanpaad 21, Garyp, het bouwen van een grondkering/ damwand 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ielke Boonstraloane 14, Garyp, het kappen van diverse bomen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Koaidyk 6 204 te Earnewâld vergroten recreatiewoning 16-01-2019 16-03-2019 detail
Binnendijk 69, Ryptsjerk 16-01-2019 16-03-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan “Eastermar - It Heechsân 2019” – IMRO code NL.IMRO.0737.16BPVIII-vo01 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ielke Boonstraloane 26, Garyp 16-01-2019 16-03-2019 detail
Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Tytsjerksteradiel 10-01-2019 10-03-2019 detail
Melding winterwandeling op 19 januari 2019 te Jistrum 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning,  Tsjerkepaed 30 te Noardburgum nieuwbouw woning Noardburgum 10-01-2019 10-03-2019 detail
Omgevingsvergunning verbouw school en brandveilig gebruik (uitgebreide procedure) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag vergunning Maaitiidsevenement op 25 en 26 mei 2019 te Ryptsjerk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Melding personeelsfeest op 6 april 2018 te Eastermar 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag vergunning/ontheffing muziek in dorpshuis It Geahûs op 2 februari 2019 te Garyp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag vergunning wielerwedstrijd ‘de Omloop van de Trynwâlden’ op 7 september 2019 te Oentsjerk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag vergunning/ontheffing TRYNSROCK op 14 september 2019 te Gytsjerk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag vergunning kofferbaksale 0511 op 14 april 2019 te Hurdegaryp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Canterlandseweg 21 Gytsjerk, het kappen van diverse bomen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Heerenweg 52 te Sumar tijdelijk plaatsen en bewonen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jelte Binnesweg 17 Mûnein, het bouwen van een carport voor de garage 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Nieuwstad 5 te Burgum het bouwen van een baarhuisje bij de Kruiskerk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Yp 14, Burgum, het kappen van 2 bomen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mounewei 16, Mûnein, het kappen van een boom 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Hooijengastrjitte 3 te Burgum het uitbreiden van een badkamer/verlengen dakkapel 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Canterlandseweg 1 te Gytsjerk legalisatie schuur en houtopslag 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Dokter Kijlstraweg 11 te Mûnein het verbouwen van een woning 09-01-2019 09-03-2019 detail