7.4

Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van kavelwerkzaamheden, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen...
Gemeente Tytsjerksteradiel- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een apenboom, Pastoriekamp...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van twee...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een eik, Woelwijk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het wijzigen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het tijdelijk bewonen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van 14 woningen,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van 2 bomen, Dokter...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden van een bestaande woning...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een paardenstal, Schoolstraat...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een garage,Bulthuissingel...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een boom,De...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Brandveilig gebruik, Rijksstraatweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - GEWEIGERD aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging, Slachtedijk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kamer op...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van bestemmingsplan, Mr....
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van een vakantiewoning, nr....
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend ontheffing geluidhinder op 20 februari 2021 te Ryptsjerk
Aanvraag evenementenvergunning autocross, 24 mei 2021 te Sumar
Aanvraag vergunning/ontheffing voorjaarskermis van 5 t/m 9 mei 2021 te Burgum
Gemeente Tytsjerksteradiel – doorkomst Elfsteden wandeltocht, , Aldtsjerk richting Wyns, 15 mei 2021
Gemeente Tytsjerksteradiel – doorkomst Elfsteden roeimarathon, Bartlehiem en Wyns, Aldtsjerk, 14 en 15...
Aanvraag vergunning/ontheffing najaarskermis van 15 t/m 19 september 2021 te Burgum
Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Tytsjerksteradiel
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een woonhuis,...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Earnewâld, Eilânsgrien 43 (wijzigen bestemming)
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het veranderen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Earnewâld, Eilânsgrien 43 (wijzigen bestemming)
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Mienskerwei 6 te Sumar (toevoegen aanduiding...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vergroten van een...
Gemeente Ttytsjerksteradiel, aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Mienskerwei 6 te Sumar (toevoegen aanduiding...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het nieuw bouwen van een dierenartsenpraktijk,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een apenboom/slangenboom, Pastoriekamp...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een pallet opslag, Solcamastraat...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Easterein 29 (wijzigen bestemming)
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Easterein 29 (wijzigen bestemming)
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw op...