Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Melding besloten verjaardagsfeest in loods, 2 november 2019 te Aldtsjerk
Verleende vergunning/ontheffing Weide, Sompe Wâldwykein op 20 t/m 22 september 2019
Verleende vergunning/ontheffing feestelijke opening voetbalseizoen, op 21 september 2019 te Ryptsjerk
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rengersweg 24, Oentsjerk, tijdelijk plaatsen woonunit
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Rengersweg 77, Oentsjerk, het herbouwen van een bijgebouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Broek 3, Garyp, het uitbreiden van een melkveestal
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoolstraat 4, Jistrum, het uitbreiden van een dierverblijf...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Gehele Freerk Bosgraafstraat Burgum, ( kadastraal Bergum G 5375), het...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, langs de Sintrale As thv Feanwalderstwal (kadastraal Hardegarijp...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Kwekersstrjitte 3, Burgum, het kappen van een boom
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Stranljip 13, Hurdegaryp, het bouwen van een woning en het...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Wierewei 1, Wyns, het aanleggen van een uitrit naar...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-ow02
Geweigerde procedure omgevingsvergunning (reguliere procedure), Burgemeester van Panhuyslaan 3, Burgum, kappen...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Inialoane 56, Garyp, het bouwen van een hok
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Panhuyslaan 2, Burgum, het verbouwen van een...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aukje Wijbengastrjitte, Munein, ( kadastraal Giekerk E 4583), het...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eendrachtsweg 13, Garyp, het bouwen van een schutting
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kûkhernewei 6, Noardburgum, het bouwen van een tuinmuur en zwembad
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, It Doekewiid 2, Hurdegaryp, het bouwen van een berging
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding begraafplaats Kruiskerk Burgum’ – IMRO code NL.IMRO.0737.01BPXIV-vg01
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Sinderhôven 11, Hurdegaryp, het kappen van 3 bomen
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Rengersweg 86, Oentsjerk, het bouwen van 2 schuren
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mounekamp Eastermar (kadastraal Oostermeer H 1563), het bouwen...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Kloosterlaan 77, Burgum, het kappen van bomen
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Zomerweg 92, Noardburgum, het plaatsen van hekwerken
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding begraafplaats Kruiskerk Burgum’ – IMRO code NL.IMRO.0737.01BPXIV-vg01
Ontwerp bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-ow02
Verleende vergunning/ontheffing opening onderdoorgang, 13 september 2019 te Hurdegaryp
Melding nachtoriëntatierit, 12 en 13 oktober 2019 te Friesland
Verleende vergunning/ontheffing intocht Sinterklaas op 23 november 2019 te Hurdegaryp
Aanvraag livemuziek Rock and Roll, 6 oktober 2019 te Garyp
Melding buurtbarbecue, 28 september 2019 te Burgum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, It Hiem 9 te Oentsjerk (kadastraal Giekerk F 2477, 2473), het...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gytsjerksterhoeke 24, Gytsjerk, het oprichten van...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Aldemiedwei nabij 3, Aldtsjerk (Kadastraal Giekerk...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Suder Spaerlân 1, Gytsjerk, het kappen van 3 bomen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Douwelaan 19, Oentsjerk, het kappen van 3 bomen
Melding belevingstocht “vreemde mensen met koffers en virussen”, 15 september 2019 te Tytsjerk
Aanvraag livemuziek, 5 oktober 2019 te Noardburgum
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kwekersstrjitte 3, Burgum, het kappen van een eikelboom
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Gytsjerksterhoeke 43, Gytsjerk, het bouwen van een schuur
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sinderhôven 11, Hurdegaryp, het kappen van 3 bomen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wierewei 1 Wyns, (kadastraal Giekerk B, 835), het aanleggen van...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sape de Vriesstrjitte 5, Noardburgum, het aanpassen /verlengen...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Achterwei 1, Sumar, het uitbreiden van een woning
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Garyp, Tussen de Easterein en de Ielke Boonstraloane,...
Verleende Exploitatievergunning koffieschenkerij Mammeloe koffie en zo, Waltsje 33 te Eastermar
Melding survivaltocht, 15 september 2019 te Aldtsjerk
Melding buurtfeest, 28 september 2019 te Burgum