7.8

Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vergroten van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Aukje...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het herbouwen van een berging/schuur, Zevenhuisterweg...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Garyp, Ielke Boonstraloane, 2e fase (wijziging bestemming)’
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Garyp, Greate Buorren 32 (wijzigen bestemming van detailhandel...
Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Jistrum, Jisteboerewei (wijiging van agrarisch - cultuurgrond...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), bouwen van een aanbouw,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van 4 twee-onder-één-kapwoningen Canterlandseweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de bouw van een activiteitengebouw Elingsloane...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vergroten van de woning met een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Mr. W.M....
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding Wet Milieubeheer Inialoane 77 te Garyp
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van terreinafscheidingen...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een aanbouw...
Gemeente Tytsjerksteradiel - INGETROKKEN aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een schuur/garage, Kloosterlaan...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Omgevings vergunning beperkte milieutoets, Noorderend...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een 4...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het wijzigen van de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van natuurvriendelijke...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van KRW...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom De Zwette...
Gemeente Tytsjerksteradiel – verleende evenementenvergunning autocross, weiland aan de Bosweg, te Sumar...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw Rinia...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 2 bomen Kerkbuurt...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning, Theatrale belevingstocht van 4 km met live/versterkte...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vergroten van de woning op het...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dak en gevelbekleding...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen op de zijkant van...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Aanleg van een dam,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van bomen, Gaelekamp...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een aantal bommen, Swarteweisein...
Gemeente Tytsjerksteradiel – INGETROKKEN aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een blokhut met...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een blokhut met...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een houten berging, Reidplom...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een overkapping, Van...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging met veranda...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanbouwen aan bestaande...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), Plaatsen van een tijdelijke...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding Wet Milieubeheer, Reidroas 12, Hurdegaryp
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een Berkeboom, Zevenhuisterweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een overkapping...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Schoolstraat...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden van een woning aan de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een rieten dak, Oosterdijk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het uitbreiden van een...
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Tytsjerksteradiel 2020
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een garage, It Doekewiid...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van een bestaande...