Vergunningen Tytsjerksteradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Tytsjerksteradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Tytsjerksteradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleende evenementenvergunning besloten huwelijksfeest met livemuziek,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleende evenementenvergunning reünie 10-jarig bestaan, HAVOtop, Minnertshof...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een fietsenstalling...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Ontvangen melding Wet Milieubeheer, Ljippenstâl 64 te Garyp
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het vergroten van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen van een lichtmasten...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende evenementenvergunning kofferbaksale, parkeerplaats sporthal de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een zendmast, nabij...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord 2018’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-vg01
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het verbreden van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van een schuur,Kaetsjemuoi-wei...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 12 bomen, langs de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleende evenementenvergunning open dag met live/versterkte muziek, molkfabryk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning muziek na voetbalwedstrijd, VV Noordbergum,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Tjalling...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het bouwen van extra...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tuinhuis, Reidikker...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende evenementenvergunning handwerkactiviteiten, de Vertakking, Binnendijk...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een iep, Eilânsgrien...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het kappen van een eikenboom,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het wijzigen van bestemmingsplan, Mounekamp...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de staalconstructie...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het opbouwen van 2 appartementen,...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van een in- en uitrit,...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tytsjerk Noord 2018’ – IMRO code NL.IMRO.0737.06BPIII-vg01
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning kermis, parkeerterrein Bransmaloane, 1 t/m...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende evenementenvergunning Gewoon Duurzaam!, zandwinning Panhuyspoel...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende evenementenvergunning open dagen, Rijksstraatweg 63, van 11 en...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning doorkomst 11stedenzwemtocht, Elfstedenroute...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Verleende evenementenvergunning dorpsfeest met feesttent, sportveld aan...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning vrijmarkt, centrum Eastermar/’t Breed, 27...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning buurtenvolleybal, ijsbaanterrein Prins Berhardstraat...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Mounehoek...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning bevrijdingsconcert, Molkfabryk, Burgumerdaam...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging, Oan...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een berging op het perceel...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vergroten van een recreatiewoning...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding vlooienmarkt, dorpshuis Yn’e Mande, Noarderein 1, 4 april 2020 te...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning live optreden, Greate Buorren 15 Garyp, 28...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning dorpsfeest met muziek in een tent en kermis,...
Gemeente Tytsjerksteradiel – melding besloten tuin/schuurfeest met versterkte muziek, Rengersweg 67 te...
Gemeente Tytsjerksteradiel - Aanvraag Exploitatievergunning terras Porto Casa, Ds. Bolleman van der Veenweg...
Gemeente Tytsjerksteradiel – aanvraag evenementenvergunning dorpsfeest, Schoolland van Sminiaweg Aldtsjerk,...
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een gemaal nabij de...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van kozijnen Nieuwstad...
Gemeente Tytsjerksteradiel - ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een iep Eilânsgrien...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het plaatsen van een...
Gemeente Tytsjerksteradiel - verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure), het aanleggen van een...