7.5

Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van KC De Vlonder - Heufkens 502,...
Gemeente Uden - MER milieueffectrapportage - MER-aanmeldnotitie (geen aanmeldnotitie noodzakelijk 17-08-2020)...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van kozijnen - Raam 214, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een Iep - Millsebaan 87, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van vier bomen - Stadrijk 201, Uden
Gemeente Uden - meldingen brandveiligheid - melding brandveilig gebruik 2019 - Oudedijk 46, Odiliapeel
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een afscheiding op het dakterras - Muntmeester...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een strooiveld - Achter de Berg 0, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een warmtepomp - Duizendschoonstraat 1, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest uit een woning - Ringbaan-Noord 47, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 Abies, 1 Plataan, 2 Berken en 1 Beuk - Oliemolenstraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een conifeer - Heufkens 501, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor wijziging naar productiegebonden...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een dennenboom - Aldetiendstraat 26, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit - Orgellaan 0, Uden
Gemeente Uden - besluit lozen buiten inrichting - melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een schuur met asbestbevattend dak - Oudedijk 121, Odiliapeel
Gemeente Uden - besluit lozen buiten inrichting - melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten...
Gemeente Uden - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een tent(terrasoverkapping)...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Biesthoekstraat 5A, Volkel
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - verplaatsen van een inrit - Lage Randweg 19, Uden
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 Beuken - Schaapsheide 0, Odiliapeel
Gemeente Uden - meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - starten van activiteiten...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de voorgevel van de woning - Orgellaan...
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - herbouwen van een woonhuis - Patrijsweg...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 2 Eiken - Speelweide 0, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 100 naaldbomen - Hengstheuvelweg 0, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - gedeeltelijk slopen van een kas - Hockeyweg 5, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - overkappen van een balkon - Markt 17E, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel en plaatsen van reclame - Kastanjeweg...
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets...
Gemeente Uden - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 Berk, 1 Kastanje en 2 Esdoorns...
Gemeente Uden - meldingen slopen - gedeeltelijk slopen van een kas - Hockeyweg 5, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende materialen van de garage - Hurk 209,...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest uit een woning - Willem-Alexanderhof 114, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van een Eik - Patersweg 0, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van een Eik - Oosterheidestraat 0, Volkel
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een nissenhut - Zeelandsedijk 28A, Volkel
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - brandveilig gebruik 2020 (Kindcentrum Marimba) -...
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - gedeeltelijk slopen van een kas - Hockeyweg...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 Berk en 2 Esdoorns - Land van Ravensteinstraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een woning met bijgebouw - Brabantstraat...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van een asbesthoudend dak van een schuur - Sieberg 308,...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van commerciële ruimten naar kantoren en wijzigen...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een deel van de dakconstructie van fabriek 1 - Beukenlaan...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een zendmast ( legalisatie...
Gemeente Uden - M.E.R. beoordelingsbesluit - M.E.R. beoordelingsbesluit, niet nodig - Patersweg 9, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van een Esdoorn - Lauwere 0, Uden