7.4

Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Uden - aanwijzen voetgangersoversteekplaats en voorrangsregeling - Oudedijk
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - uitbreiden van de woning en afwijken...
Gemeente Uden - omgevingsvergunning - Zoggelstraat 9F, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van OG D00178092 voor wat betreft de gevels...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 1 Es, 1 Eik en 1 Acacia - Kromstraat 0, Cuijkstraat...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - bouwen van een loods met werkplaats - Hoogstraat 2, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - intern verbouwen en brandveilig gebruiken van het bedrijfspand,...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - verbouwen van een pand voor het huisvesten van arbeidsmigranten...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 esdoorn en 7 coniferen - Herman Linnebankhof...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 1 boom - Klavecimbellaan 2, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een berging met een overkapping en afwijken...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - herbouwen van een woonhuis, vestigen van een kapsalon...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een entree - Vluchtoord 41, Uden
Gemeente Uden - meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - veranderen van het...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een notenboom - Volkelseweg 10, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende golfplaten - Hoornstraat 11, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van een inrichting ( plaatsen van een biomassakachel...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een dierenverblijf -...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest en het slopen van de loods en veestal - Hemelrijkstraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning met garage - Erphoevenweg 14, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een raam in de zijgevel van een loods - Oostwijk...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een Beuk - Boekelsedijk 0, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest en het slopen van de bedrijfswoning, het kantoor...
Gemeente Uden - instellen tijdelijke maximumsnelheid 30 km p/h - Kastanjeweg, gedeelte Mondriaanplein-Violierstraat,...
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Landschapsinvesteringsregeling LIR Gemeente Uden
Gemeente Uden - vaststelling bestemmingsplan - Aldetiendstraat 3, Uden
Gemeente Uden - vaststelling bestemmingsplan - Aldetiendstraat 3, Uden
Gemeente Uden - M.E.R. beoordelingsbesluit - voornemens om twee varkensstallen op te richten en twee...
Gemeente Uden - buiten behandeling gestelde/niet-ontvankelijke aanvragen - wijzigen van een veehouderij...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning en aanleggen van een inrit - Kamille...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Weverstraat 16, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning -...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - uitbreiden van een ligboxenstal en bouwen van een rundveestal...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfshal en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - vervangen van kozijnen in de voorgevel - Voortweg 15A, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de voorgevel - Wetstrikkel 30, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Heuvelstraat 26, Volkel
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een overdekt terras, wijzigen van de gevels...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfswoning, uitvoeren van grondwerkzaamheden...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van een Treurwilg - Patrijsweg 11, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakraam en het vervangen van een dakraam...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 13 dode Beukenbomen en 1 dode Cassiaboom (in...
Gemeente Uden - M.E.R. beoordelingsbesluit - M.E.R. beoordelingsbesluit, niet nodig - Ontginningsweg...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - verbouwen van de winkelruimten naar 2 appartementen en afwijken...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een woonunit en afwijken van het...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een woonunit en afwijken van het...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van de garage - Schalmeilaan 2, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de woning - Schalmeilaan 2, Uden