Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Overige besluiten/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/aanvragen
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Uden 2019
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Overige besluiten/meldingen AmvB/sloopmeldingen
Omgevingsvergunning/aanvragen
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/aanvragen
Ter inzage; Regionale bodemkwaliteitskaart (BKK) actualisatie 2019
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Anterieure overeenkomst Erphoevenweg ong. (naast nr. 3) te Uden
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro,...
Omgevingsvergunning/aanvragen
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Legesverordening 2019
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/aanvragen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro;...
Omgevingsvergunning/aanvragen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Zoggelstraat 1B te Uden (312550)
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Besluit omgevingsvergunning Verlengde Velmolen/Patrijsweg, Uden (zaak 314887)
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Zoggelstraat 1B te Uden (312550)
Besluit omgevingsvergunning Verlengde Velmolen/Patrijsweg, Uden (zaak 314887)
Aanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Gemeente Uden - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersvoorzieningen in verband met de tijdelijke huisvesting...
Gemeente Uden - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersvoorzieningen in verband met tijdelijke huisvesting...
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uden 2019
Vaststelling bestemmingsplan Velmolen oost, locatie Gulden
Omgevingsvergunning/aanvragen
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveiliggebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen
Omgevingsvergunning/aanvragen
Besluit gesubsidieerde instellingen
Subsidieregeling Cultuurfonds Uden