Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 7 eiken - Meerhoek, Uden
Gemeente Uden - besluit lozen buiten inrichting - melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van 14 zorgappartementen met bijgebouw, afwijken...
Gemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Orgellaan 32, uden
Uden - parkeer- en oplaadplekken elektrische auto’s - Abdijhof ter hoogte van 32
Gemeente Uden - wijzigingsplan - Canadasweg 7, Uden
Beleidsregels terug- en invordering 2020
Mandaatbesluit stichting Kredietbank
Gemeente Uden - wijzigingsplan - Canadasweg 7, Uden
Gemeente Uden - bestemmingsplan - Duifhuizerweg ong. Uden - Duifhuizerweg, Uden
Gemeente Uden - bestemmingsplan - Duifhuizerweg ong. Uden - Duifhuizerweg, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van bijgebouwen - Oudedijk 135, Odiliapeel
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit naar de Goorkensweg - Pannebakkerstraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van 2 schuren - Noordlaan 2, Odiliapeel
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de winkelpui (samenvoegen van 3 panden)...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een woonhuis - Land van Ravensteinstr 67,...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een raam in de zijgevel - Hofstukken 105
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een bedrijfsruimte - Lage Randweg 16,...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning, tuin en...
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - vergroten van de keuken - Erphoevenweg...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit naar de Goorkensweg...
Gemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een schuur - Hoogstraat 7A, Uden
Gemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de winkelpui (samenvoegen van 3 panden) -...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - restaureren van een bakhuisje en handelingen met gevolgen...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 Berken waarvan 1 vergunningvrij - Kleuterweg...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 esdoorn - Kortestraat 2, Volkel
Gemeente Uden - besluit lozen buiten inrichting - melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van...
Gemeente Uden - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van het asbestbevattende dak van...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een luifel en afleverpunten, verplaatsen...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 48 dennen waarvan 38 vergunningvrij - Lauwere...
Gemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel - Heufkens 308, Uden
Uden - aanwijzen parkeer- en oplaadplekken elektrische auto’s - St. Eloy
Uden - aanwijzen parkeer- en oplaadplekken elektrische auto’s - ter hoogte van Bermershof 201
Uden - aanwijzen parkeer- en oplaadplekken elektrische auto’s - Efferen
Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden
Jaarprogramma Wabo en Milieu 2020
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 populier en 1 acer - Heinsbergenstraat 58,...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van het asbestbevattende dak van een schuur...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 34 Gleditsia - Paukenstraat 0, Uden
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - verwijderen van asbest uit een smeerput...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 20 bomen - Beemdenweg ong., (Q 1861), Derptweg...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfspand met opslagunits - Nijverheidsstraat...