Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Leegstandwet 16-01-2019 16-03-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 16-01-2019 16-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Subsidieregeling centrumpromotie Uden 14-01-2019 14-03-2019 detail
Subsidieplafond centrumpromotie 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Beleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018 09-01-2019 09-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 09-01-2019 09-03-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bestemmingsplan Dico-terrein met bijbehorend Besluit hogere waarde Wet geluidhinder en Beeldkwaliteitsplan 09-01-2019 09-03-2019 detail
Wijzigingsplan Voortweg 31 Uden met bijbehorend Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bestemmingsplan Dico-terrein met bijbehorend Besluit hogere waarde Wet geluidhinder en Beeldkwaliteitsplan 09-01-2019 09-03-2019 detail
Wijzigingsplan Voortweg 31 Uden met bijbehorend Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 09-01-2019 09-03-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening begrafenisrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening staangeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit Milieueffectrapportage niet noodzakelijk Oudedijk 86, Odiliapeel (zaak 307423) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Uden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit Milieueffectrapportage niet noodzakelijk Oudedijk 86, Odiliapeel (zaak 307423) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Financiële verordening gemeente Uden 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Uden - Verkeersbesluit tot het instellen van een eenrichtingsverkeer uitgezonderd bromfietsers en fietsers in de Heinsbergenstraat te Uden - Heinsbergenstraat te Uden 21-12-2018 21-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 19-12-2018 19-02-2019 detail
Treasurystatuut 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Looierstraat 3, Volkel (zaak 298179) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 12-12-2018 12-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 12-12-2018 12-02-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 12-12-2018 12-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 05-12-2018 05-02-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 05-12-2018 05-02-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 05-12-2018 05-02-2019 detail
Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Omgevingsvergunning/aanvragen 28-11-2018 28-01-2019 detail
Overige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen 28-11-2018 28-01-2019 detail
Omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten 28-11-2018 28-01-2019 detail