6.6

Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Uden - zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - verbouwen van een bijgebouw en...
Gemeente Uden - verlening evenementenvergunning - uitbreiding terras tijdens kermis Volkel 10-09-2021...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning met vergunningvrij bijgebouw met...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning en aanleggen van een inrit - Kamille...
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - veranderen van de inrichting d.m.v. het plaatsen...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - dichtmaken van de loggia - Pastoor Spieringsstraat 253,...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - bouwen van een corridor tussen 2 bedrijfspanden - Vluchtoord...
Gemeente Uden - Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - vergroten van de woning en plaatsen van nieuwe kozijnen...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van 3 energiezuinige bungalows - Aldetiendstraat...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 Berken - Kwabbestraat 0, Hemelrijkstraat...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - verondiepen van 3 bermsloten - Kuilenweg 0, Beemdenweg...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfshal met kantoren - Handelslaan...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - intrekken vergunning activiteit milieu ( LPG-installatie...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een erfafscheiding - Zeelandsedijk 29, Volkel
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een naaldboom - Boslaan 18, Uden
Gemeente Uden - weigering omgevingsvergunning - kappen van een Eikenboom - Boskriek 4, Uden
Gemeente Uden - aanvraag evenementenvergunning - kerstboomverbranding en lampionoptocht op 08-01-2022...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een extra verdieping op de woning - Irenestraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een schuur met kelder - Burgemeester Buskensstraat...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende materialen van de berging en uit de...
Gemeente Uden - besluit lozen buiten inrichting - melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een corridor tussen 2 bedrijfspanden - Vluchtoord...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfsloods met kantoor, plaatsen van...
Gemeente Uden - vergunningsvrije aanvraag - bouwen van een tuinhuis - Muntmeester 458, Uden
Gemeente Uden - weigering omgevingsvergunning - verbouwen en vergroten van de woning ( 1e verdieping...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende materialen van 2 stallen en een overkapping...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een vaste trap naar de zolderverdieping...
Gemeente Uden - melding Mobiel puinbreken kennisgeving - mobiel puin breken ( periode 22-07-2021 t/m...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van een asbesthoudend dak (8 m2) van een schuurtje - Alardstraat...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van de woning en 4 opstallen - Steeuwichtweg 7, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de woning en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van dode bomen - Parklaan 0, Markt 0, Helenastraat...
Gemeente Uden - Milieueffectenrapportage - vormvrije m.e.r.-notitie 2021 ( uitbreiden van de inrichting...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - bouwen van een zwembad en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - aanvraag evenementenvergunning - plaatsen van een terras en tent op het plein aan de...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn - bouwen van een bedrijfsgebouw - Brouwerstraat 6, Uden
Gemeente Uden - aanvraag evenementenvergunning - plaatsen van een feesttent op het kermisterrein en plaatsen...
Gemeente Uden - Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer - melding activiteitenbesluit...
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest - Abdijlaan 336, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een bijgebouw ( vriesruimte ) - Beukenlaan 61, Odiliapeel
Gemeente Uden - meldingen slopen - gedeeltelijk slopen van de gemeentewerf - Hockeyweg 3, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest ( aanvullende melding ) - St. Janstraat 54,...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning, uitgebreide procedure - veranderen van een milieuinrichting...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 47 Esdoorns - Prior van Milstraat 22, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een elektrastation - Zeelandsedijk 11C, Volkel
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van een inrichting en gewijzigd bouwen van...