Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Recreatieve poort De Bosrand, Bosdreef 5a’
Afwijkende bepalingen Arbeidsvoorwaarden gemeente Uden 2016
Lokaal Beloningsbeleid gemeente Uden
Car Uwo gemeente Uden
Beleidsregels Verhaal van bijstand 2015
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ
Omgevingsvergunning/beschikking/besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Omgevingsvergunning/overige besluiten
Besluit Ambtshalve uitschrijving BRP
Voornemen Ambtshalve Uitschrijving
Leegstandwet
Bestemmingsplan ‘Zeelandsedijk 14, Volkel’
Omgevingsvergunning/Beschikking/Besluiten
Omgevingsvergunning/Overige besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Bestemmingsplan ‘Zeelandsedijk 14, Volkel’
Gewijzigde vaststelling ‘Partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, 1e fase, locatie Pattagon-Thaler
Gewijzigde vaststelling ‘Partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, 1e fase, locatie Pattagon-Thaler
Omgevingsvergunning/beschikking/besluiten
Legesverordening 2016 / gewijzigde versie
Omgevingsvergunning/aanvragen
Omgevingsvergunning / overige besluiten
Beleidsregels bijzondere bijstand 2015
Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2016
Omgevingsvergunning/beschikking/besluiten
Omgevingsvergunning/aanvragen
Ontwerp wijzigingsplan ‘Eikenheuvelweg 24, Uden’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Eikenheuvelweg 24, Uden’
Omgevingsvisie Uden 2015 vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Steeuwichtweg 20, 29 en 32 Uden’
Omgevingsvisie Uden 2015 vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Steeuwichtweg 20, 29 en 32 Uden’
Ontwerp geurverordening en-geurgebiedsvisie gemeente Uden
Verordening staangeld 2016
Legesverordening 2016
Begrafenisrechtenverordening 2016
Verordening rioolheffing 2016
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016
Verordening afvalstoffenheffing 2016
Marktgeldenverordening 2016
Verordening parkeerbelastingen 2016
Verordening reclamebelasting 2016
Omgevingsvergunning/beschikking/besluitenn
Omgevingsvergunning/aanvragen
Financiële verordening gemeente Uden
Tarievenregeling afvalinzameling
Vaststelling ‘2e Partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten’.
Legesverordening 2016
Aanpassen belastingen, rechten en tarieven 2016