Vergunningen Uden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 20 bomen - Beemdenweg ong., (Q 1861), Derptweg...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfspand met opslagunits - Nijverheidsstraat...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 21 bomen - Eiment 0, Volkel
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een zendmast - Ploeg 14,...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van 2 inritten - Nijverheidsstraat 8 t/m 38,...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een schuur en afwijken van het bestemmingsplan...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Piusplein 113, Uden
Gemeente Uden - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een appartementencomplex, afwijken...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 22 bomen - Reestraat 0, Volkel
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - plaatsen van een verdieping op de aanbouw...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen en slopen van een loods - Zeelandsedijk 28A, Volkel
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 3 berken - Kleuterweg 0, Uden
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de voorgevel en plaatsen van een trap -...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - omgevingsvergunning beperkte milieutoets - Vliegeniersstraat...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - vervangen van een klimpark - Zeelandsedijk 34A, Volkel
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het aantal, het type en de locatie van de...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een toegangspoort - Oliemolenstraat 20,...
Gemeente Uden - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - kappen van 10 eiken - Meerhoek, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijk vervangen van het dak fabriek 1 en vervangen...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - veranderen van de voorgevel, isoleren van de woning...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - herinrichten van de brandcompartimentering van het kantoor...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - kappen van 35 sparren - Keizershof 0 en Bijland 0, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning aan de zijkant - Morene 411,...
Gemeente Uden - verlening stookontheffing - verbranding van Frietje van CV de Piepers - 25-02-2020 -...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een appartementengebouw met 15 appartementen...
Gemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van de kozijnen - Marktstraat 16, Uden
Gemeente Uden - aanvraag vergunningsvrij - tijdelijk plaatsen van een kantoorgebouw - Industrielaan...
Gemeente Uden - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor...
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - tijdelijk bouwen van een zonnepark, afwijken van...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een bedrijfsruimte, plaatsen van een hellingbaan...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een tijdelijke tuinbouwloods en tijdelijk...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - snoeien van een boom - Prior van Milstraat 133, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de gevelstenen - Eekhoornlaan 4, Odiliapeel
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een overkapping - Zonneweide 11, Uden
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - wijzigen van de milieuvoorschriften...
Gemeente Uden - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - brandveilig gebruiken van een kinderdagopvang...
Gemeente Uden - meldingen Wet milieubeheer - veranderen van het bedrijf - Vliegeniersstraat 14, Uden
Gemeente Uden - meldingen brandveiligheid - brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een berging - Raktweg 3, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning - Marterstraat...
Gemeente Uden - meldingen slopen - slopen van een woning - Canadasweg 11, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbestbevattende platen - Maatseheistraat 29, Volkel
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest uit een garage - St. Annastraat 1, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbest - Schutboomstraat 19, Uden
Gemeente Uden - meldingen slopen - verwijderen van asbestbevattende platen - Cimbaallaan 8, Uden
Gemeente Uden - verlening stookontheffing - vreugdevuur - 25-02-2020 - Nieuwe Markt 0, Uden
Gemeente Uden - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - tijdelijk bouwen van een zonnepark, afwijken van...
Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten
Gemeente Uden - vestiging voorkeursrecht - plangebied “Hoogveld Zuid”