7.4

Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Brusselflat
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Buitenhof 2
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Potgieterplein 4
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Koekoek 98
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Tesselschadelaan
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Schumanflat
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Weegbree
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Sportlaan 66
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Geometrielaan 88
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Burgemeester Brautigamlaan 49
Gemeente Uithoorn - Elektrische laadpaal - Kuifmees 1
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 2020 gemeente Uithoorn
Vestiging voorkeursrecht
Aanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en besluit hogere waarde
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en besluit hogere waarde
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021
Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Uithoorn 2021
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020
Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020
Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2020
Beleidsregels bijstand aan zelfstandigen Uithoorn 2020
Algemene rechtenverordening 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening rioolaansluitrecht 2021
Verordening grafrechten 2021
Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting 2021
Verordening Liggelden 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Verordening toeristenbelasting 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en besluit hogere waarden
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en besluit hogere waarden
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 13 (gewijzigd)
Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 13 (gewijzigd)
VTH beleidsplan
Beleidsregels publieke laadinfrastructuur van de gemeente Uithoorn