7.8

Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Schaepmanlaan 18 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen thv Arthur van...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen tegenover Marsmanlaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen tegenover Linie...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen thv Zonnedauw...
Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden 2019
Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020
Overzicht bevoegdheden gemeente Uithoorn: versie april 2020
Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden...
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020/1
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit intrekken aanwijzing parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen...
Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020, 31 maart 2020
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Uithoorn 2020
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Poelweg en Vuurlijn - De Kwakel
Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio...
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Briandflat 82 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Aan de Molenvliet 19 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Thamerlaan 6 - Uithoorn
Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020uith
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Gerberalaan -...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Roodhalsgans/Canadese...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Colijnlaan -...
Gemeente Uithoorn - verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnenlaan en parkeerverbod Gerbrandylaan...
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Schans - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Nijhofflaan 36 - Uithoorn
Regeling Klachtbehandeling Uithoorn 2019
Aanpassen uitgiftebeleid snippergroen
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen naast Koekoek...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t/o Antoon Coolenlaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t/o Spaaklaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen overzijde Arthur...
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Mgr. Noordmanlaan 46 - De Kwakel
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Mandaatbesluit Basisregistratie Grootschalige Topografie
Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uithoorn 2019
Regeling briefadres gemeente Uithoorn 2019
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020