Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Schans - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Nijhofflaan 36 - Uithoorn
Regeling Klachtbehandeling Uithoorn 2019
Aanpassen uitgiftebeleid snippergroen
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen overzijde Arthur...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen naast Koekoek...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t/o Spaaklaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen t/o Antoon Coolenlaan...
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Mgr. Noordmanlaan 46 - De Kwakel
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Mandaatbesluit Basisregistratie Grootschalige Topografie
Mandaatbesluit Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uithoorn 2019
Regeling briefadres gemeente Uithoorn 2019
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit AKU wedstrijd "Uithoorns Mooiste" 26 januari 2020 - Uithoorn
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020
Algemene rechtenverordening 2020
verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolaansluitrecht 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting 2020
Verordening Liggelden 2020
Verordening grafrechten 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening rioolheffing 2020
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Brusselflat 101 - Uithoorn
Verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn
Bestemmingsplan ‘Vinckebuurt, eerste herziening’, gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Ringslang t.h.v....
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit intrekken aanwijzing locatie opladen elektrische motorvoertuigen...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Prinses Christinalaan...
Bestemmingsplan ‘Vinckebuurt, eerste herziening’, gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Cartografielaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Prinses Seringenlaan...
Vestiging voorkeursrecht
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Rozenlaan - De Kwakel
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Buizerd/Torenvalk...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Schoolstraat...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Anna Blamanlaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Ebro 171 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Buitenhof 2 -...
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”
Subsidieregeling Monumenten gemeente Uithoorn 2019