Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Noorddammerweg en geslotenverklaring parkeerterrein Randhoornweg - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit aansluiting fietspad Cartografielaan/rotonde Koningin Máximalaan - Uithoorn detail
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte detail
Beleidsregels leerlingenvervoer Uithoorn 2019 detail
Beleidsregels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Fregat - Uithoorn detail
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten detail
Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring Schans Uithoorn i.v.m. Schansfestival 25 mei 2019 - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - verkeersbesluit instellen maximumsnelheid 30 km/uur Amsteldijk-Zuid, Uithoorn, op 1, 2, 22 en 23 juni 2019 - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - aanpassen aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Geertruidahoeve - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn en De Kwakel ivm Koningsdag 2019 - Uithoorn / De Kwakel detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerverbod Hélène Swarthlaan/Rodenbachlaan - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Zijdelwaardplein 31 - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Plesmanhof 33 - Uithoorn detail
Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel detail
Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ detail
Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018 detail
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2019 detail
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3 detail
Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2019 detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Zijdelveld 58’ detail
De touwtjes aan elkaar knopen! Beleid op armoede en schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Uithoorn detail
Verordening declaratiefonds kindpakket, maatschappelijkeparticipatie volwassenen en maatschappelijke participatie ouderen Uithoorn 2019 detail
Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2019 detail
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Uithoorn 2018 detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Coudenhoveflat 106 - Uithoorn detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn i.v.m. incidentele markten 2019 - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit AKU wedstrijd "Uithoorns Mooiste" 27 januari 2019 - Uithoorn detail
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
algemene rechtenverordening 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting 2019 detail
Verordening Rioolaansluitrecht 2019 detail
Verordening grafrechten 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening Liggelden 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn i.v.m. Nieuwjaarsduik 2019 - Uithoorn detail
Gemeente Uithoorn - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Willem-Alexanderpoort - Uithoorn detail
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel detail
Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) contour Schiphol detail