7.5

Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VTH beleidsplan
Beleidsregels publieke laadinfrastructuur van de gemeente Uithoorn
1e gewijzigde algemene rechtenverordening 2020
Aanwijzen gemeentelijke monumenten Uithoorn
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 15 juli 2020
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juli 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerpbesluit hogere waarden
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerpbesluit hogere waarden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juni 2020
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Schaepmanlaan 18 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen thv Arthur van...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen tegenover Marsmanlaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen thv Zonnedauw...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen tegenover Linie...
Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden 2019
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020
Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020
Overzicht bevoegdheden gemeente Uithoorn: versie april 2020
Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden...
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020/1
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit intrekken aanwijzing parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen...
Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020, 31 maart 2020
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Uithoorn 2020
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Poelweg en Vuurlijn - De Kwakel
Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio...
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Briandflat 82 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Thamerlaan 6 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Aan de Molenvliet 19 - Uithoorn
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020uith
Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart 2020
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Gerberalaan -...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Colijnlaan -...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Roodhalsgans/Canadese...
Gemeente Uithoorn - verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnenlaan en parkeerverbod Gerbrandylaan...
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Nijhofflaan 36 - Uithoorn