Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Fregat - Uithoorn 17-06-2019 17-08-2019 detail
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten 05-06-2019 05-08-2019 detail
Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring Schans Uithoorn i.v.m. Schansfestival 25 mei 2019 - Uithoorn 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Uithoorn - verkeersbesluit instellen maximumsnelheid 30 km/uur Amsteldijk-Zuid, Uithoorn, op 1, 2, 22 en 23 juni 2019 - Uithoorn 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Uithoorn - aanpassen aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Geertruidahoeve - Uithoorn 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn en De Kwakel ivm Koningsdag 2019 - Uithoorn / De Kwakel 19-04-2019 19-06-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerverbod Hélène Swarthlaan/Rodenbachlaan - Uithoorn 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Zijdelwaardplein 31 - Uithoorn 01-04-2019 01-06-2019 detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Plesmanhof 33 - Uithoorn 08-03-2019 08-05-2019 detail
Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018 28-02-2019 28-04-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3 20-02-2019 20-04-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2019 14-02-2019 14-04-2019 detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Zijdelveld 58’ 13-02-2019 13-04-2019 detail
Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
De touwtjes aan elkaar knopen! Beleid op armoede en schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Uithoorn 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verordening declaratiefonds kindpakket, maatschappelijkeparticipatie volwassenen en maatschappelijke participatie ouderen Uithoorn 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Uithoorn 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Coudenhoveflat 106 - Uithoorn 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn i.v.m. incidentele markten 2019 - Uithoorn 01-02-2019 01-04-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit AKU wedstrijd "Uithoorns Mooiste" 27 januari 2019 - Uithoorn 21-01-2019 21-03-2019 detail
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen 09-01-2019 09-03-2019 detail
algemene rechtenverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Liggelden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Rioolaansluitrecht 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening grafrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn i.v.m. Nieuwjaarsduik 2019 - Uithoorn 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Uithoorn - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Willem-Alexanderpoort - Uithoorn 07-12-2018 07-02-2019 detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel 14-11-2018 14-01-2019 detail
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan 14-11-2018 14-01-2019 detail
Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) contour Schiphol 12-11-2018 12-01-2019 detail
Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41 17-10-2018 17-12-2018 detail
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Prinses Christinalaan 114 - Uithoorn 15-10-2018 15-12-2018 detail
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn 03-10-2018 03-12-2018 detail
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring Koningin Máximalaan op 26 t/m 29 september 2018 i.v.m. asfalteringswerkzaamheden - Uithoorn 24-09-2018 24-11-2018 detail
Gemeente Uithoorn - aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats De Mérodelaan 15 - Uithoorn 21-09-2018 21-11-2018 detail