6.6

Vergunningen Uithoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uithoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uithoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bestemmingsplan ‘Vinckebuurt, eerste herziening’, gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Cartografielaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Prinses Seringenlaan...
Vestiging voorkeursrecht
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Rozenlaan - De Kwakel
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Buizerd/Torenvalk...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Schoolstraat...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Anna Blamanlaan...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Ebro 171 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Buitenhof 2 -...
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”
Subsidieregeling Monumenten gemeente Uithoorn 2019
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Beatrixlaan 19 - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring 12 oktober 2019 deel Schans en Schoolstraat i.v.m....
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Zevenblad/Zegge...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Dwergmuis - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Brunel - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting gedeelte Europarei - Uithoorn
Ter inzage legging Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Ter inzage legging Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan...
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Zijdelwaardplein 31...
VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring Mgr Noordmanlaan - De Kwakel - De...
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Ruwe Bies 4 - Uithoorn
Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, eerste herziening
Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, eerste herziening
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Noorddammerweg en geslotenverklaring parkeerterrein...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit aansluiting fietspad Cartografielaan/rotonde Koningin Máximalaan...
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Beleidsregels leerlingenvervoer Uithoorn 2019
Beleidsregels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn
Gemeente Uithoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Fregat - Uithoorn
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten
Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring Schans Uithoorn i.v.m. Schansfestival 25 mei 2019...
Gemeente Uithoorn - verkeersbesluit instellen maximumsnelheid 30 km/uur Amsteldijk-Zuid, Uithoorn, op...
Gemeente Uithoorn - aanpassen aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Geertruidahoeve -...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit geslotenverklaring dorpscentrum Uithoorn en De Kwakel ivm Koningsdag...
Gemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerverbod Hélène Swarthlaan/Rodenbachlaan - Uithoorn
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Zijdelwaardplein 31...
Gemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Plesmanhof 33 - Uithoorn
Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel
Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2019