Vergunningen Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Sociaal Statuut Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Functieboek HR21 detail
Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2019 detail
Beheerregeling informatiebeheer Laborijn 2018 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn detail
CAR-UWO detail
Archiefverordening Laborijn 2018 detail
Attentieregeling Laborijn detail
Nota Waardering & Afschrijving detail
Regeling melden vermoeden misstand en/of integriteitsschending Laborijn detail
Privacybeleid detail
Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Procedure Melden Datalek detail
Verlofregeling ambtelijk personeel Laborijn detail
Regeling Generatiepact Laborijn detail
Fietsregeling Laborijn detail
Regeling vergoeding zakelijke kilometers / poolauto detail
Regeling Individueel Keuze Budget (IKB) detail
Regeling Vertrouwenspersonen detail
Werktijdenregeling ambtelijk personeel Laborijn detail
Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel detail
Besluit mandaat directeur Laborijn 2018 detail
Besluit tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn detail
Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn detail
Organisatiebesluit Laborijn 2017 detail
Ondermandaat directeur Laborijn 2017 detail
Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur Laborijn detail
Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Besluit informatiebeheer gemeenschappelijke regeling Laborijn detail
Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Laborijn detail
Besluit beleidsregels taaleis Laborijn detail
Verordening voor de controle op het financieel beheer van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2016 detail
Besluit mandaat directeur Laborijn 2016 detail
Controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn detail
Dienstverleningshandvest Laborijn 2016 detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Laborijn detail
Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016 detail