Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Sociaal Statuut Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 09-05-2019 09-07-2019 detail
Functieboek HR21 09-05-2019 09-07-2019 detail
Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Beheerregeling informatiebeheer Laborijn 2018 19-10-2018 19-12-2018 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn 19-10-2018 19-12-2018 detail
CAR-UWO 31-08-2018 31-10-2018 detail
Archiefverordening Laborijn 2018 07-08-2018 07-10-2018 detail
Attentieregeling Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 detail
Nota Waardering & Afschrijving 30-07-2018 30-09-2018 detail
Regeling melden vermoeden misstand en/of integriteitsschending Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 detail
Privacybeleid 30-07-2018 30-09-2018 detail
Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn 30-07-2018 30-09-2018 detail
Procedure Melden Datalek 30-07-2018 30-09-2018 detail
Verlofregeling ambtelijk personeel Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 detail
Regeling Generatiepact Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 detail
Fietsregeling Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 detail
Regeling vergoeding zakelijke kilometers / poolauto 16-03-2018 16-05-2018 detail
Regeling Individueel Keuze Budget (IKB) 16-03-2018 16-05-2018 detail
Regeling Vertrouwenspersonen 16-03-2018 16-05-2018 detail
Werktijdenregeling ambtelijk personeel Laborijn 16-03-2018 16-05-2018 detail
Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel 16-03-2018 16-05-2018 detail
Besluit mandaat directeur Laborijn 2018 13-12-2017 13-02-2018 detail
Besluit tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn 26-07-2017 26-09-2017 detail
Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn 26-07-2017 26-09-2017 detail
Organisatiebesluit Laborijn 2017 26-07-2017 26-09-2017 detail
Ondermandaat directeur Laborijn 2017 20-04-2017 20-06-2017 detail
Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Besluit informatiebeheer gemeenschappelijke regeling Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Laborijn 20-10-2016 20-12-2016 detail
Besluit beleidsregels taaleis Laborijn 25-07-2016 25-09-2016 detail
Verordening voor de controle op het financieel beheer van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 25-07-2016 25-09-2016 detail
Besluit ondermandaat directeur Laborijn 2016 25-07-2016 25-09-2016 detail
Besluit mandaat directeur Laborijn 2016 25-07-2016 25-09-2016 detail
Controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 25-07-2016 25-09-2016 detail
Dienstverleningshandvest Laborijn 2016 25-07-2016 25-09-2016 detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Laborijn 25-07-2016 25-09-2016 detail
Besluit mandaat voorzitter Laborijn 2016 25-07-2016 25-09-2016 detail