7.4

Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Urk - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats - Munnikplaat
Bodemenergieplan bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk
Beleidsregel sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen
Beleidsregel parkeren Urk
Beleidsregel duurzaamheid Urk
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk
Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden
Verordening toeristenbelasting Urk
Aanwijzing gebied beperking verspreiding drukwerk
Intrekking Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Flevoland van 18 november 2020
Erfgoedverordening Urk 2017
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 18 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 6 november 2020
Rectificatie terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks...
Vaststelling bestemmingsplan ‘Regelstation Domineesweg 29 Urk’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Regelstation Domineesweg 29 Urk’
Rectificatie terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Flevoland 4 november 2020
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 14 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 10 augustus 2020
Nota bodembeheer
Nota bodembeheer
Nota bodembeheer
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 15 juli 2020
Ontwerpbestemmingsplan Regelstation Domineesweg 29 Urk
Ontwerpbestemmingsplan Regelstation Domineesweg 29 Urk
Mandaatbesluit 2019
Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Flevoland van 1 juli 2020
APV Urk 2018
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 15 juni 2020
Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 1 juni 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 29 april 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
Urk - Parkeerverbod - Noorderzand bij kruising met Almerelaan te Urk
Vrijstellingsbesluit warenmarkten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Flevoland
Verordening raadswerkgroepen Urk 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Urk 2019
Beleidsregels jeugdhonken Urk 2019
Damoclesbeleid gemeente Urk 2019