7.5

Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 10 augustus 2020
Nota bodembeheer
Nota bodembeheer
Nota bodembeheer
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 15 juli 2020
Ontwerpbestemmingsplan Regelstation Domineesweg 29 Urk
Ontwerpbestemmingsplan Regelstation Domineesweg 29 Urk
Mandaatbesluit 2019
Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Flevoland van 1 juli 2020
APV Urk 2018
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 15 juni 2020
Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 1 juni 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 11 mei 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 29 april 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
Urk - Parkeerverbod - Noorderzand bij kruising met Almerelaan te Urk
Vrijstellingsbesluit warenmarkten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Flevoland
Verordening raadswerkgroepen Urk 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Urk 2019
Beleidsregels jeugdhonken Urk 2019
Damoclesbeleid gemeente Urk 2019
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Grote Fok te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - De Noord te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Industrierondweg te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Holkenkamp te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Kolk, ten zuiden van Lijkant...
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Vlaak 6 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Staartweg 30 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Wimpel 11 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Vormtweg 7 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Nink 9 te Urk
Nota Bodembeheer
Kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart
Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen, gemeente Urk
Evenementenbeleid 2019-2022
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk
Verordening marktgelden
Verordening hondenbelasting
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening rioolheffing
Legesverordening