Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Flevoland van 26 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Flevoland
Verordening raadswerkgroepen Urk 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Urk 2019
Beleidsregels jeugdhonken Urk 2019
Damoclesbeleid gemeente Urk 2019
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Vlaak 6 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Staartweg 30 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Wimpel 11 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Vormtweg 7 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Nink 9 te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Grote Fok te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - De Noord te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Industrierondweg te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Holkenkamp te Urk
Urk - gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Kolk, ten zuiden van Lijkant...
Nota Bodembeheer
Kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart
Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen, gemeente Urk
Evenementenbeleid 2019-2022
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk
Verordening marktgelden
Verordening haven- en kadegeld
Verordening afvalstoffenheffing
Verordening graf- en begrafenisrechten
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening rioolheffing
Verordening hondenbelasting
Legesverordening
Parkeerverbod kampeermiddelen parkeerterrein Burg van Suchtelenlaan
Bekendmaking planm.e.r. bestemmingsplan Binnendijks Bedrijventerrein
“Supermarktbeleid vastgesteld” ter inzage
Interbestuurlijk Toezicht Wabo Jaarverslag 2018
Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+
CAR/UWO
Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
APV Urk 2018
Legesverordening
Evenementenbeleid gemeente Urk 2019-2022
“HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIE GEMEENTEN DRONTEN EN URK” TER INZAGE
Verordening precariobelasting 2018
Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen op Urk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Urkerveld´
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Urk
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019