Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
CAR/UWO detail
Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 detail
Legesverordening detail
Evenementenbeleid gemeente Urk 2019-2022 detail
APV Urk 2018 detail
“HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIE GEMEENTEN DRONTEN EN URK” TER INZAGE detail
Verordening precariobelasting 2018 detail
Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen op Urk detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Urkerveld´ detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Urk detail
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 detail
Beleidsnota vergunningverlening detail
Beleidsregel handhaving helingbestrijding gemeente Urk detail
Sportnota Urk 2019-2022 detail
Beleidsregels ambtshalve vermindering detail
Gemeentepagina 7 maart 2019, week 10 detail
Gemeentepagina 28 februari 2019, week 9 detail
Week 9-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Week 9-2019 Verleende omgevingsvergunning detail
Week 9-2019 Verleende APV-vergunning detail
Week 8-2019 Verleende omgevingsvergunningen detail
Week 7-2019 Verleende omgevingsvergunningen detail
Week 8-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Week 8-2019 Verleende APV-vergunningen detail
Week 8-2019 Europees Parlement detail
Week 8-2019 Raadsvergadering 28 februari 2019 detail
Week 6-2019 Verkiezing van de leden van het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland - stemmen bij volmacht detail
Mandaatbesluit 2019 detail
Week 7-2019 Verleende APV-vergunning detail
Week 7-2019 Wet Milieubeheer - Melding activiteitenbesluit detail
Week 7-2019 Kennisgeving beslistermijn - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeentepagina 12 februari 2019, week 7 detail
Week 7-2019 Verleende omgevingsvergunningen detail
Week 6-2019 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland - stemmen met een kiezerspas detail
Gemeentepagina 7 februari 2019 - week 6 detail
Week 6-2019 Verkienzing van de leden van het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland - stemmen bij volmacht detail
Week 6-2019 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad - Stemmen met een kiezerspas detail
Week 6-2019 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Flevoland in kieskring Lelystad - Stemmen bij volmacht detail
Week 6-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Week 6-2019 Verleende omgevingsvergunningen detail
Gemeentepagina 31 januari 2019, week 5 detail
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Oud Urk detail
Week 5-2019 Verleende omgevingsvergunning detail
Week 5-2019 Commissievergaderingen detail
Week 5-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Gemeentepagina week 4, 24 januari 2019 detail
Week 4-2019 Verleende APV-vergunning detail
Week 4-2019 Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Nieuw Guineastraat detail
Week 4-2019 Ambtshalve wijziging adresgegevens - voornemen detail