6.6

Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende Wet op de kansspelen, Algemene plaatselijke verordening en Drank- en Horecawet vergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende wet op de kansspelen, algemene plaatselijke verordening en drank- en horecawet vergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Beeldkwaliteitsplan Zeeheldenwijk - Groene clusters
Beleidsregels Goed woon- en leefklimaat
Beleidsregels Hogere waarde geluid
Verleende Wet op de kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en horecawet vergunningen
Besluit aanwijzen toezichthouder
Verleende omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Algemene subsidieverordening Urk 2021
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Publicatie aanwijzen toezichthouders
Rectificatie en aanvulling publicatie terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zeeheldenwijk
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de sporthal – Vlechttuinen 8
APV Urk 2018
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zeeheldenwijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende Omgevingsvergunningen
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Verleende wet op de kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening en drank- en horecawet vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende beschikkingen reguliere procedure
Verlengen beslistermijn
Aanvragen omgevingsvergunningen