6.6

Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Week 50-2015 Raadsvergadering 17 december 2015
Week 50-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 50-2015 Aanvraag Nieuwjaarsfeest
Verordening op de heffing en invordering van leges
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden
Week 50-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
Verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegeld
Gemeentepagina 3 december 2015, week 49
Week 49-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 49-2015 Bekendmaking belastingverordeningen 2016 en bekendmaking bijlagen legesverordeningen 2015...
Week 49-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Week 47-2015 Verleende omgevingsvergunning
Gemeentepagina 19 november 2015, week 47
Week 47-2015 Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied', gemeente Urk
Week 47-2015 Verleende APV-vergunning
Voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied”, gemeente Urk
Gemeentepagina 12 november 2015, week 46
Week 46-2015 Bekendmakingsbesluit Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in...
Week 46-2015 Bekendmaking Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Urk 2015
Week 46-2015 Kennisgeving ontwerp beschikking - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Week 46-2015 Verleende omgevingsvergunning
Week 45-2015 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Schokkerhoek
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Schokkerhoek
Week 45-2015 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Urk, herontwikkeling locatie De Vuurbaak
Week 45-2015 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Urk, herontwikkeling locatie De Vuurbaak
Week 45-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Week 45-2015 Ambtshalve wijziging adresgegevens
Week 45-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 45-2015 Geweigerde omgevingsvergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Urk, herontwikkeling locatie De Vuurbaak
Week 44-2015 Raadsvergadering 5 november 2015
Week 44-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Week 44-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 44-2014 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Week 43-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 43-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Week 41-2015 Melding activiteitenbesluit
Week 41-2015 Verleende APV-vergunning
Week 41-2015 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 41-2015 Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp bestemmingsplan Industrierondweg Boni
Horecanota Urk 2015
Re-integratieverordening Participatiewet Urk 2015
Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015
Beleidsplan Werk, inkomen en zorg 2014-2016
BELEIDSREGEL op grond van artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2008.