Vergunningen Utrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vellen en herplanten van één boom, Slotlaan 26 te Utrecht, HZ_WABO-19-26594
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen van twee woningen na sloop van de bestaande bedrijfshal,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op het terrein van een woning...
GEMEENTE UTRECHT: Kennisgeving voornemen tot wijziging adresgegevens in de basisregistratie personen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een derde bouwlaag (dakopbouw), Balistraat...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van twee blokken van totaal 50 woningen met parkeerkelders,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning, Boerhaavelaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbreden van een dakkapel aan de voorzijde van een woning, Maliebaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een gevelkozijn, Molengraaffplantsoen 2 te Utrecht, HZ_WABO-19-36391
Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Kerklaan 3 De Bilt, UT031000054
Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Hoofdstuk 3, Soortenbescherming...
Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming –
Gemeente Utrecht - vaststellen - Bethlehemweg 5
Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming –
Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht
Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Krullelaan 1 Zeist UT035533136
Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Hoofdstuk 3, Soortenbescherming...
Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Van Teylingenweg 100 Kamerik, UT063201496
Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016
Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Erasmuslaan; toekomstige Wadi tegenover nr. 31 in Zeist; UT035533152
Bekendmaking beoordeling van de melding aan de Gietijzerstraat 3 - 5 in Utrecht
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Heycop, Dichterswijk en bijbehorende ontwerpbesluit HZ_WABO-19-18014...
Gemeente Utrecht - vaststellen: uitbreiding van twee parkeerplaatsen tbv het opladen van elektrische...
Gemeente Utrecht - Vaststellen: Parkeergelegenheid (E4) met OB504 én met venstertijden “ma-vr 13.00-14.30h...
Gemeente Utrecht - parkeergelegenheid autodate (E9) - Laan van Chartroise 183
Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van het verbouwen van een woning tot woning met kamerverhuur,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak, Melkmeisjeslaan 40 te De...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak, A.H.G. Fokkerstraat 17...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Springweg 93 te Utrecht, HZ_WABO-19-36334
Aanvraag omgevingsvergunning, het herstellen van een winkel en woning na brand, Keizerstraat 1 te Utrecht,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel, Agaatvlindersingel 6 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een autoshowroom het aanleggen van een inrit / uitweg en...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vellen en herplanten van 12 bomen, Adriaan Mulderstraat ter hoogte...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een tweede uitweg, Cicerolaan 19 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van een aanbouw aan de achterkant van de woning, Bekkerstraat...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een deel van een ziekenhuis, Bosboomstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de gevels van een woningbouwcomplex, Bleekstraat 21 te...
Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van 18 bomen en het kandelaberen van 10 bomen,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijke kantine, Manitobadreef 8 te Utrecht, HZ_WABO-19-36335
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Haarzicht fase 3 Kavel 55 (1...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning en een bijbehorend bouwwerk,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van verdiepingen in een distributiecentrum,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het realiseren van winkel-ondersteunende horeca, Kanaalstraat 57 te...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vellen van één boom en het herplanten van drie bomen, Burgemeester...
RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een niet-constructieve vloer in een werfkelder,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning, Steenstraat...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanpassen van antenneinstallaties, Neude 11 te Utrecht,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak, Lombardije 35 te Utrecht,...