7.4

Vergunningen Utrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Afgehandelde vergunning tijdelijke terrasuitbreiding, individuele uitbreiding restaurant Butchers Grill,...
Melding saneringsplan Ridderhofstad 43 (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming) Binnenstad
Afgehandelde vergunning tijdelijke terrasuitbreiding, individuele uitbreiding restaurant Suyra, Janskerkhof...
Melding saneringsplan Mgr. v.d. Weteringstraat 13 (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming)...
Melding saneringsplan Cartesiusdriehoek (spoorblok zink), (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming)...
Afgehandelde vergunning tijdelijke terrasuitbreiding, individuele uitbreiding lunchroom Doppio Espresso...
Afgehandelde vergunning tijdelijke terrasuitbreiding, individuele uitbreiding Restaurant JKH 24, Janskerkhof...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vestigen van een winkel, Hoek Vondellaan (51, 53A, 53B, 55) en...
Gemeente Utrecht - vaststellen E1 met OB501r en OB501l - Isotopenweg (ter hoogte van Leptonenweg nabij...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het wijzigen van de milieuvergunning, Heidelberglaan 25 te Utrecht,...
Afgehandelde vergunning tijdelijke terrasuitbreiding, individuele uitbreiding restaurant Buurten in de...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw met dakterras op een woning, Jara Beneshof...
GEMEENTE UTRECHT: Kennisgeving voornemen tot wijziging adresgegevens in de basisregistratie personen.
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning, Prinsenstraat...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning, Nicolaas...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak en een dakkapel op het...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbreden van de bestaande uitweg, Albert Schweitzerlaan 12 te...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het uitbreiden en vernieuwen van de toiletgroep, Lucasbolwerk 24 te...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vergroten van de deuropening van een kantoorgebouw tussen de grote...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Het afwijken van de bestemming voor een tijdelijke terrasuitbreiding,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het maken van een vide, Van Deventerlaan 30 en 40 te Utrecht, HZ_WABO-21-05360
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw met dakterras op een woning, Jara Beneshof...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van de reclame-uitingen bij een geldautomaat, Parijsboulevard...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een draagconstructie, Waalstraat 69 te Utrecht, HZ_WABO-21-03899
Gemeente Utrecht - opzegging - Andreashof 3
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw op het hoofdgebouw en een terras op de...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het afwijken van de bestemming voor een tijdelijke terrasuitbreiding,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een souterrain-woning (toevoeging 1e verdieping kantoorpand)...
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een overkapping in de achtertuin, Groenedijk 4 te De...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 1 boom en herplanten van 2 bomen, Paul Rodenkohof 2 te De...
Bekendmaking aanvraag vergunning Constructieweg 22 in Mijdrecht
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een gedenkmonument, Berlijnplein te Utrecht, HZ_WABO-21-10436
Melding saneringsplan Van Goghlaan ongenummerd (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming) VLEUTEN...
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de indeling en het bouwen van een dakkapel an de achterkant...
Aanvraag horecavergunning, Oudkerkhof 16 te Utrecht
Aanvraag omgevingsvergunning, het maken van twee doorbraken in eeen dragende muur van een woning, Bolksbeekstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclame uiting tegen de gevel van het gebouw, Hondiuslaan...
Aanvraag horecavergunning, Kees Valkensteinlaan 4A te Vleuten
Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Kruising Prins Bernhardlaan/Regentesselaan te Veenendaal,...
Aanvraag omgevingsvergunning, het inpandig wijzigen van een winkelcentrum ten behoeve van het vergroten...
Aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen en vergroten van de dakkapel aan de achterkant van een woning,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning (kavel 8.02) met bijbehorende...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een overkapping in de voortuin, Leo Fallplantsoen...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een woning met bijbehorende voorzieningen...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vergroten van twee woningen door een uitbreiding op...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor naar elf appartementen, Kromme...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Merelstraat 46 te Utrecht,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / uitweg, Thematerweg 11 te...
Milieumelding, Helsinkilaan 1 te Utrecht, HZ_MM-21-02366
Beleidsregel zonne-energie voor beschermde monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten in de...