Vergunningen Utrechtse Heuvelrug

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrechtse Heuvelrug. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrechtse Heuvelrug. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Utrechtse Heuvelrug - Gerectificeerd verkeersbesluit instellen blauwe zone parkeergarage Culthuurhuis...
Ontwerpbestemmingsplan “Driebergsestraatweg 63, kavel 7 Doorn”
Gemeente Utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzing parkeerplaatsen deelauto (Greenwheels) - Doorn,...
gemeente utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit instellen blauwe zone parkeergarage Cultuurhuis - Doorn
Ontwerp wijzigingsplan “Tussen Tuindorpweg 13 en 13a Maarn”
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan “Rosariumlaan naast 47” in Driebergen-Rijsenburg
Regeling Beheer en Toezicht BRP Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019
Verordening basisregistratie personen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Verordening BRP 2014)
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Driebergen, Arnhemsebovenweg achter 58’ in Driebergen - Rijsenburg
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Ontwerpbestemmingsplan “Akkerweg 17/17a” in Driebergen - Rijsenburg
gemeente utrechtse heuvelrug - -
gemeente Utrechtse Heuvelrug - -
Ontwerp wijzigingsplan “Haarweg 9 Overberg”
Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Doorn, De Basis” in Doorn
Aanwijzingsbesluit locaties waar het verboden is vuurwerk af te steken van 31 december 18:00 uur tot...
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening OZB 2020
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Utrechtse Heuvelrug 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening leges 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020
Verordening op de avonden van de raad 2020
Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017
Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010
Aanwijzingsbesluit categorieën ambtelijk horen in bezwaar
Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2019
Ontwerp bestemmingsplan “Huis te Maarn” Maarn
Ontwerp bestemmingsplan “Maarnse Grindweg 37” Maarn
Gemeente Utrechtse heuvelrug - -
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Gooyerdijk 134 in Doorn”
aanwijzingsbesluit dienst van algemeen economisch belang exploitatie fietsenstalling
Subsidieregeling Cultuur Utrechtse Heuvelrug 2019
Omgevingsvergunning “Vinkenbuurt 5 (ged.) te Maarn”
Ontwerpwijzigingsplan “Rosariumlaan naast 47 in Driebergen-Rijsenburg”
Onttrekken van tien parkeerplaatsen aan de openbaarheid
gemeente Utrechtse heuvelrug - verkeersbesluit - Van Vollenhovenpark, Driebergen-Rijsenburg
Ontwerpbesluit tot verlenging van de bodemkwaliteitskaart en vaststelling aanpassingen bodemfunctieklassenkaart...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Koninging Julianalaan 48-50 in Leersum”
Subsidieregeling peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum”
gemeente utrechtse heuvelrug - onttrekken en instellen gehandicaptenparkeerplaatsen - Kampweg in Doorn