Vergunningen Utrechtse Heuvelrug

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrechtse Heuvelrug. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrechtse Heuvelrug. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbesluit tot verlenging van de bodemkwaliteitskaart en vaststelling aanpassingen bodemfunctieklassenkaart...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Koninging Julianalaan 48-50 in Leersum”
Subsidieregeling peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum”
gemeente utrechtse heuvelrug - onttrekken en instellen gehandicaptenparkeerplaatsen - Kampweg in Doorn
Regionaal Privacy beleid gemeente Utrechtse Heuvelrug
Standplaatsenbeleid 2019
gemeente utrechtse heuvelrug - -
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - - Doorn
gemeente Utrechtse Heuvelrug - - Doorn
Gemeente Utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuign...
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken voor opladen van elektrische voertuigen...
gemeente utrechtse heuvelrug - - Doorn
gemeente utrechtse heuvelrug - - Doorn
Drieklinken 26, 3972 ED in Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van...
Ontwerp-omgevingsvergunning “Vinkenbuurt 5 (ged.) te Maarn”
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - - Doorn
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - - Doorn
Verleende omgevingsvergunning Rijksstraatweg 204, Leersum
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - -
Verordening Starterslening 2019 gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - -
Ontwerpbestemmingsplan “Reepad 1, 3 en 5 Driebergen-Rijsenburg”
gemeente Utrechtse heuvelrug - -
gemeente utrechtse heuvelrug - -
Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen Utrechtse Heuvelrug 2019
Ontwerpbestemmingsplan “Gooyerdijk 134 in Doorn”
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2017
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen Overstraat 45, 3958 BS Amerongen
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen Lekdijk 6 b, 3958 ND Amerongen
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen Engweg 2 en 2a, 3972 JH Driebergen-Rijsenburg
Wabo, omgevingsvergunning ontvangen Kadastraal perceelnr. 4178, sectie A (nabij Achterweg 1) Doorn
gemeente utrechtse heuvelrug - instellen en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats - van Berckstraat...
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG - -
gemeente utrechtse heuvelrug - -
Sperwerkamp 40, 3972 WG in Driebergen
Kerkplein Leersum, 3956 KB
Kerkplein Leersum, 3956 KB
Traaij Driebergen-Rijsenburg
Plein 1923 24, 3941 ER Doorn
Maarnse Grindweg 30, 3953 LW Maarsbergen
Kadastraal perceelnr. 871, sectie F (Lekdijk 15) in Amerongen
Burgemeesterpark 29, 3971 CV in Driebergen-Rijsenburg
Julianaweg 16, 3941 DM in Doorn
Heuvelweg 14, 3941 GN in Doorn
Kon. Wilhelminaweg 73 c, 3958 CL in Amerongen
Jachtlaan 13, 3958 EJ in Amerongen