7.3

Vergunningen Utrechtse Heuvelrug

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Utrechtse Heuvelrug. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Utrechtse Heuvelrug. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Jonkheer H. van den Boschstraat 2-4, Amerongen’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Jonkheer H. van den Boschstraat 2-4, Amerongen’
gemeente utrechtse heuvelrug - aanwijzen parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen in...
gemeente utrechtse heuvelrug - Instellen van een gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester Martenslaan...
Verordening doelgroepen sociale woningbouw en midden dure huurwoningen gemeente Utrechtse Heuvelrug
Aanwijzingsbesluit locaties textielcontainers Leersum
gemeente Utrechtse Heuvelrug - Rectificatie verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische...
Afvalstoffenbesluit Utrechtse Heuvelrug 2016
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Wijziging van Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2018 (ivm Regiotaxi)
Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Broekweg 2, Driebergen-Rijsenburg”
Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Woudegge 5, Overberg”
Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Broekweg 2, Driebergen-Rijsenburg”
Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Woudegge 5, Overberg”
Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2019
Verordening bedrijveninvesteringszone Driebergen (3B) 2021
Verordening bedrijveninvesteringszone Leersum 2021
Aanwijzingsbesluit locatie Utrechtsestraatweg, Amerongen voor bovengrondse textiel en glascontainer
Aanwijzingsbesluit locatie Prinses Beatrixlaan, hoek Prins Hendriklaan, Amerongen voor tijdelijke bovengrondse...
Aanwijzingsbesluit locatie Park Boswijk, Doorn voor ondergrondse afvalcontainers
Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening rioolheffing Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening OZB Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2021.
Verordening toeristenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening marktgelden Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening hondenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening precariobelasting kabels en leidingen Utrechtse Heuvelrug 2021
Verordening forensenbelasting Utrechtse Heuvelrug 2021
Besluit Wet geluidhinder woningen gelegen aan de wegen Damlust, Koningin Wilhelminaweg, Maarsbergseweg...
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse heuvelrug - aanwijzen en intrekken van parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken opladen elektrische voertuigen...
Ontwerp bestemmingsplan “Haarweg 139” in Leersum
Ontwerp bestemmingsplan “Haarweg 139” in Leersum
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Beleidsnota "Niet-recreatief gebruik"
Ontwerpbestemmingsplan ‘Pomplaan 3, Leersum’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Pomplaan 3, Leersum’
Wegsleepverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020
Intrekking publicatie 7 mei 2020 afvalcontainers Koenestraat in Amerongen
Ontwerp Omgevingsvergunning Buntplein te Maarn
Omgevingsvergunning Vinkenbuurtweg 16 te Maarn
Omgevingsvergunning Vinkenbuurtweg 16 te Maarn
Ontwerp Omgevingsvergunning Buntplein te Maarn
Beleidsregels toepassing (preventieve) bestuurlijke maatregelen overlast en openbare orde gemeente Utrechtse...
Gemeente utrechtse heuvelrug - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen deelauto (Greenwheels) - Vossenweg...