Vergunningen Vaals

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vaals. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vaals. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen (1 wilg, 1 araucaria en 1 varenbeuk) en het kandelaberen...
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Maastrichterlaan 129A e.o., Vaals
Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van het splitsen van de woning, Koperstraat 36, Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning met garage, Wolfhaag 60, Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van 2 geplaatste dakramen, Rott 53, Vijlen
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Maastrichterlaan 129A e.o
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de kantoorruimten tot een zelfstandige woning (2e verdieping,...
Verleende omgevingsvergunning, vernieuwen van het dak, Gemmenicherweg 15, Vaals
Weigering omgevingsvergunning, tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van Leisure activiteiten,...
bestemmingsplan ‘partiële herziening Kern Vaals, parkeerterrein Lindenstraat’
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een keermuur, Frankenhofweg (ongenummerd), Vaals
Verleende omgevingsvergunning, aanbouwen van een bed en breakfast, Hilleshagerweg 8, Vijlen
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een nieuwe aanbouw, Lemiers-Rijksweg 47, Lemiers
Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële herziening Kern Vaals, parkeerterrein Lindenstraat’
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Groenzandweg (nabij huisnr.15), Vaals
Verleende omgevingsvergunning, vernieuwen van het dak, Gemmenicherweg 15, Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een nieuw kozijn, voordeur en garagepoort, Akkerroosweg 3,...
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een loods voor agrarisch gebruik, Vijlenstraat 21, Vijlen
Aanvraag omgevingsvergunning, aanpassen en renoveren van het monument, Maastrichterlaan 127, Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning, De Lange Akker (ongenummerd), Vaals
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw, Vijlenberg 5, Vijlen
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van twee dakramen, von Clermontplein 46, Vaals
Ontheffing stookverbod, Lemierserberg (ongenummerd), Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, inpandig realiseren van een appartement, Gemmenicherweg 56, Vaals
Verordening Parkeerbelastingen 2017
Aanvraag evenementenvergunning, Sint Maarten optocht in Vijlen, 17 november 2019 van 18.00 tot 20.00...
Besluit tot aanwijzen van parkeerplaatsen waarop het parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van...
Ter inzage, ontwerpbestemmingsplan, Maastrichterlaan 129a e.o., gemeente Vaals
Verleende vergunning, evenement 6 Sjtond va Vols, 2 november 2019 (van 10.00 – 19.00 uur) en 3 november...
Besluit tot aanwijzen van weggedeelten waarop het parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van belasting,...
Aanvraag evenementenvergunning, Kickboxgala, 23 november 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur, Vaals
TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MAASTRICHTERLAAN 129A E.O.’
Privacy beleidskader, gemeente Vaals
Verleende omgevingsvergunning, vervangen van een bestaande handelsreclame, Maastrichterlaan 41b, Vaals
Mandaatbesluit bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders/handhavers, gemeente Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel, Schuttebergsweg 8, Vaals
Ontwerp-Uitwerkingsplan “Uitwerkingsplan 4 woningen De Lange Akker Vaals”
Verleende vergunning, drank- en horecavergunning, Maastrichterlaan 22, 6291 ES, Vaals
Archiefverordening van de gemeente Vaals 2019
Ontwerpuitwerkingsplan ter inzage, het realiseren van 4 woningen, aan De Lange Akker, Vaals
Ontwerpbesluit, restaureren van het woonhuis, Mamelis 37, Lemiers
Besluiten openbare vergadering van 23/09/2019, Vaals
Verleende vergunning, Aanleggen/veranderen van een inrit/uitweg, perceel Pastorijweg 39, Vijlen
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een airco aan de buitenmuur van het woonhuis, In 't Oord...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de straatkant, Wolfskuilenweg 5, Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van een garagepoort door een pui met loopdeur, De Lange Akker...
Verleende vergunning, uitbreiden van het woonhuis, Viergrenzenweg 18, Vaals
Verleende vergunning, aanleggen van een waterleiding, Viergrenzenweg (ongenummerd), Vaals
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de woning voor 1 appartement en het realiseren van een balkon...
Aanvraag evenementenvergunning, Sint Maarten optocht, 10 november 2019 van 18.00 tot 19.30 uur, Vaals