7.5

Vergunningen Vaals

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vaals. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vaals. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - verduurzamen / energiezuiniger maken van het woonhuis...
Rectificatie: Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van de woning...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 boom - Hilleshagerweg t.h.v. huisnr 8, Vijlen
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning...
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een zwembad - Pater Gelissenstraat 27, Vijlen
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van de woning met atelier naar...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van een geplaatste keerwand - Eschberg 2,...
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van containers (3 materiaal-containers en 2...
Gemeente Vaals - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - aanleggen van een nieuwe in- of uitrit...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van klimaatmaatregelen ten behoeve van water-...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een mantelzorgwoning - Vijlenberg 62,...
Omgevingsvergunning voor het aanplanten van walnotenbomen en het realiseren van twee veldschuurtjes op...
Omgevingsvergunning Maastrichterlaan 129a te Vaals
Omgevingsvergunning Maastrichterlaan 129a te Vaals
Omgevingsvergunning voor het aanplanten van walnotenbomen en het realiseren van twee veldschuurtjes op...
Rectificatie: Gemeente Vaals - Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Lemiers-rijksweg...
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening -...
Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Lemiers-rijksweg 104(c) te Lemiers
Gemeente Vaals - ter inzagelegging ontwerp-besluit -omgevingsvergunning - Uitbreiding opslagterrein -...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van de begane grond vloer op het perceel -...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - renoveren van het dak op het perceel...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - egaliseren van de reeds uitgevoerde werkzaamheden...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke kantoor unit...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - legaliseren en het gedeeltelijk wijzigen...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - vernieuwen van de garagepoorten op het...
Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Lemiers-rijksweg 104(c) te Lemiers
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een dubbele parkeerplaats - Lieve Vrouwestraat...
Gemeente Vaals - aanwijzingsbesluit parkeren Vaals Noord
Gemeente Vaals - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een schutting - Seffenterstraat 42, Vaals
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Bloemendalstraat 3, Vaals
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het pand tot 1 woning en 2 zelfstandige...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een overdekt terras en het vervangen van...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Rott 31, Vijlen
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - in zijn geheel demonteren van de linkerzijgevel en de...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - verplaatsen en vernieuwen van de garagepoort - Schoolstraat...
Gemeente Vaals - verlening vergunning - exploiteren van een horecabedrijf - Lemiers-Rijksweg 120, Lemiers
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Bronnenstraat 3, Vaals
Gemeente Vaals - verlening vergunning - exploiteren van een horecabedrijf - Mamelis 6, Lemiers
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het geldend bestemmingsplan ten behoeve...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van diverse keten en containers...
Gemeente Vaals - aanwijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht...
Gemeente Vaals - verlening ontheffing geluidshinder - uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het...
Gemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - wijzigen van de functie wonen/winkel...
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - (tijdelijk) opslaan van roerende zaken (het tijdelijk...
Gemeente Vaals - intrekken aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een woning - De Lange Akker (ongenummerd),...
Gemeente Vaals - aanwijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht...
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van de reeds uitgevoerde werkzaamheden omtrent...
Gemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - (ver)bouwen van een bouwwerk - Koperstraat 4, Vaals
Gemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een zwembad - Pater Gelissenstraat 27, Vijlen
Gemeente Vaals - verlening drank- en horecavergunning - Lemiers-Rijksweg 120, Lemiers